Blomst stopper boliger

Vi får rett og slett ofre noen dragehodeblomster for å få bygget boliger som planlagt på Fornebu. Noen biller, snegler og frosker må vi også kunne ofre på sivilisasjonens alter

Det bygges færre, ikke flere boliger som politikerne snakker om, melder NRK i dag. Boligene blir også dyrere – blant annet som følge av diverse skjerpede krav fra myndighetenes side. Flere steder i landet er det mangel på snekkere. Olje- og gassindustrien tiltrekker seg også folk som kan svinge en hammer og er gode med drill. Det går altså den gale veien.

Og så var det blomstene da – og diverse smådyr. De vet også å få gravemaskinene til å trekke seg tilbake. Et knippe små blomster har nå satt en stopper for et byggeprosjekt Obos har ansvaret for på Fornebu. Direktoratet for naturforvaltning har nylig gitt Obos blankt avslag på søknaden om må flytte blomstene til et annet sted på Fornebu. Nå stopper prosjektet opp. De må vurdere å tegne på nytt eller vente inntil det blir avklart hva som skal skje med blomstene.

Asker og Bærum Budstikke minner om at dragehodeblomstene har skapt problemet tidligere. En del av de «sjeldne skjønnhetene» ble flyttet til Botanisk hage i 2007. De klarte seg utmerket. De som ble flyttet til et annet sted på Fornebu, klarte ikke omstilingen. Nå frykter direktoratet at det samme skal skje igjen.

Daniel Kjørberg Siraj, som leder flere utbygginger for Obos på Fornebu, mener det er på tide at politikerne bestemmer seg for om de virkelig vil ha flere boliger. Han sier til «Budstikka» at det er tatt betydelig hensyn til naturen på Fornebu ved å frede store områder. Obos har prosjektert noen hundretall boliger. Det blir ganske håpløst om alt skal styres ut fra et krav om at det skal bli stående igjen noen få blomster på ett bestemt sted.

Det er ingen som har oversikt over hvor mye det koster samfunnet å ta så pass omfattende hensyn som vi i dag tar til planter og dyr. Det finnes eksempler på at veier har kostet titalls millioner mer fordi traseen ikke kunne legges over en dam hvor frosker levde sine glade dager. En bille har stoppet utbygging av et boligfelt. Snegler har satt stopper for veiutbygging.

Vi skal ta hensyn til naturen. Det er et poeng å søke å bevare det artsmangfoldet vi har. Det finnes imidlertid grenser. Mennesker har rett til å utnytte og legge naturen under seg. Konsekvensene av sivilisasjon er at deler av naturen bukker under. Derfor må vi akseptere at man må til Botanisk Hage for å se dragehodeblomsten. Løsningen er ikke å bruke millioner på å bevare den i et boligfelt.

Det er godt vi har et Direktorat for naturforvaltning som følger med. De bør også ha myndighet til å gripe inn slik at konsekvenser blir tilstrekkelig vurdert. Men politikerne må bruke skjønn og veie vern mot hva det koster.

Det samme gjelder på verneområdet. Det er bygninger og steder som bør vernes fordi det representere en unik historie. Men også verneinteressene må finne seg i å bli vurdert i forhold til kostnader og mulig utvikling.

Om en måned eller to får vi anledning til å drøfte vernespørsmålet på den nasjonale arena. Da legges det fram alternative planer for et nytt regjeringskvartal. Minst ett av forslagene vil basere seg på at høyblokka blir revet. Kjør debatt, når den tid kommer.