Lofoten kan vente

Den økonomiske skjevutviklingen som økt olje- og gassaktivitet representerer er blitt et vesentlig argument mot å starte opp i Lofoten og Vesterålen

Dagsavisen har gjort en opptelling som viser at 10 fylkeslag sier ja til konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, fem sier nei og fire har ikke bestemt seg. Et overveldende flertall av Arbeiderpartiets programkomité har gått inn for å konsekvensutrede de sårbare havområdene utenfor Lofoten i neste periode. Det er flere store parti- og fylkeslag som sier nei. Det kan derfor gå mot en spennende oljekamp på landsmøtet til Ap om én måned.

Jens Stoltenberg har neppe mye imot at det er en del motstand i eget parti. Det kan gi ham økt handlingsrom dersom de rødgrønne skulle få flertall etter valget. Da må han regne med at SV vil stille som betingelse for å sitte i regjeringen at det ikke skal startes prøveboring i Lofoten og Vesterålen. Det kan være at Stoltenberg kan akseptere at det ikke skal skje i kommende periode. Et varig vern, slik SV ønsker, vil han neppe akseptere. Hvis en sterk fløy i Ap mener de aktuelle områdene ikke bør åpnes for oljeaktivitet, vil det være lettere å gi SV en seier enn om det var et overveldende flertall som krevde at det skal åpnes for oljeboring nå.

Europas behov

Et tungt argument for å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeaktivitet er at det vil bety noen tusen nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Et annet er at Europa trenger olje og gass fra Norge som kan gi lavere utslipp av klimagasser enn det blir av å brenne kull.

Tidligere var det også et argument at Norge ville bli nødt til å trappe ned oljevirksomheten og kvitte seg med verdifull kompetanse dersom det ikke ble åpnet for aktivitet i nye områder. De to siste årene er det funnet store mengder olje og gass i nye områder. Derfor er det ikke nødvendig å åpne Lofoten og Vesterålen nå for å unngå en nedbygging av kompetanse innen næringen.

Ingen kan garantere at det ikke vil skje en ulykke som vil føre til en utblåsing i de fiskerike områdene. Dette vil kunne skade fiskebestanden midlertidig, men det synes ikke å være grunnlag for påstanden om at oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen kan bety en varig ødeleggelse av torskestammen. Det er risiko for utslipp, men det er ingen risiko for at olje og gass vil ødelegge fiskerinæringen i området på permanent basis. Det er altså ikke snakk om å velge bort fisk for olje, slik det noen ganger framstilles.

Forskere har pekt på at klimaet ikke tåler at alle tilgengelig olje- og gassressurser i verden hentes opp. Da vil temperaturen øke langt mer enn de målene det internasjonale samfunnet har fastsatt. Da blir spørsmålet: Hvilke land skal la være å hente ut sine olje- og gassressurser? Igjen vil det handle om å avstå fra inntekter. Norge er verdens rikeste land. Vi bør ikke være ledende når det gjelder å tømme egne lagre. På den andre siden er Norge kjent for å ha lave klimautslipp i olje- og gassproduksjonen. Det er et argument for at Norge ikke bør være et av de landene som legger begrensinger på å hente ut olje og gass.

Negative konsekvenser

De siste to årene har de negative virkningene av olje- og gassvirksomheten blitt tydeligere. Oljenæringen fører til et sterkt lønnspress. Norske lønninger ligger i dag rundt 60 prosent over våre konkurrenter i Europa. Tradisjonell norsk industri må gi tapt. I det siste har leverandørindustrien i Norge også måtte gi tapt på grunn av altfor høyt kostnadsnivå. På flere felt er det nå stor mangel på ingeniører. Flere kommuner sliter med å skaffe seg kompetent arbeidskraft. Vi må importere store mengder arbeidskraft på grunn av den høye aktiviteten inne olje og gass. Det er ikke god økonomi for landet på sikt. Ved å skru ned tempoet inne olje og gass vil vi dempe de økonomiske skadevirkningene av den høye aktiviteten inne oljebransjen.

Dette taler for å vente med å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring. Det er mulig Ap er inne på tanken. Nestleder og leder av programkomiteen, Helga Pedersen, sier til Dagsavisen at «en konsekvensutredning betyr ikke nødvendigvis oljeutvinning». I praksis er det nettopp det det gjør. Slik har det i alle fall vært. I tilfellet Lofoten og Vesterålen har det vært hentet inn så pass mye kunnskap at det snart ikke er mer en kan vite. Så landsmøtet bør ikke forledes til å tro at konsekvensutredning ikke betyr oljeutvinning. Enten må landsmøtet si ja til utvinning, eller så får de utsette spørsmålet i fire år. Alle tåler en slik venteperiode.