Støres narrespill

Når sykehusene i Helse Sør-Øst har brutt loven knyttet til arbeidstid nesten 55.000 ganger i år, er det frekt av Jonas Gahr Støre å gi inntrykk av at det handler om dårlig ledelse. Det foregår et politisk narrespill der han selv spiller en hovedrolle

TV 2 har bedt sykehusene som sorterer under Helse Sør-Øst om å oppgi hvor mange ganger de har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid så langt i år. Det nærmer seg 55.000. Det ligger altså an til 100.000 lovbrudd på årsbasis bare i det største helseforetaket. På landsbasis kan det ende opp med 200.000 lovbrudd i sykehusene. Hadde en også undersøkt sykehjemmene rundt om, ville tallet blitt over 300.000.

Dette er ikke noe nytt. Det er slik det er. For et par år siden bruste daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen med fjærene, gjorde seg streng som en tante Sofie og sa at nå fikk det være nok. Skjerping måtte til. Nå skulle det rapporteres oftere og hun forventet at sykehusene ryddet opp.

De rapporterte selvsagt. Å rapportere er rimelig enkelt. Det er bare å ansette noen flere, be om mer telling nede i systemet og sende tallene videre.

Loven brytes ved at sykepleiere og leger jobber for lenge, ikke fordi de har lyst, men fordi det er helt nødvendig av hensyn til pasientene.

Denne gangen var det helseminister Jonas Gahr Støres tur til å kommentere lovbruddene. Det han presterer å si er følgende: «Det skal være mulig å drive innenfor lovens rammer, og det er et lederansvar på sykehusene»

Ikke mulig

Sannheten er at det ikke er mulig å drive innenfor lovens rammer og at dette ikke er noe lederen har ansvar for, men politikerne. Dagens bestemmelser i Arbeidsmiljøloven er laget for en virkelighet som ikke finnes på sykehusene.

Samtidig varsler Støre at sykehusene må legge om driften slik at mer skal skje innenfor ordinær arbeidstid. Problemet er at folk ikke bare blir eller er syke mellom åtte og fire.

Støre legger til: – Vi må legge opp sykehushverdagen slik at det skjer innenfor en veldig viktig lovs rammer. Jeg har blant annet foreslått at vi utvider sykehusdøgnet, og bruker mer av sykehusdøgnet til å gjøre jobbene. Da får vi mindre press på arbeidsfrister.

Forstå det den som vil. Støre har foreslått at man utvider sykehusdøgnet slik at man kan utnytte dyr teknologi bedre. Det er godt tenkt. Det er så mye kostbart utstyr på sykehusene at man ut fra et økonomisk perspektiv kan argumentere med at det bør opereres både dag og natt.

Lenger åpningstid

Men det har ingen ting med brudd på arbeidstidbestemmelsene å gjøre. Skal sykehusene holde åpent til klokken ni hver kveld, blir det fort flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Støre bedriver et narrespill. Saken er at LO nekter å endre arbeidsmiljøloven. Da må vi leve med lovbrudd over en lav sko. Det burde Støre sagt. Istedenfor later han som om han vil ta grep om situasjonen.

Mens Støre bedriver prat, må ledelsen ved sykehusene sørge for å sette en stopper for de verste tilfellene.

Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, mener dette burde bekymre flere enn ledelsen i Helse Sør-Øst.

– Jeg har fått inn bekymringsmelding fra ansatte som er bekymret for egen helse og pasientenes sikkerhet. De har fortalt om arbeidsdager på 24–25 timer og arbeidsuker på opp mot 100 timer, sier Thorne.

I slike tilfeller er det grunn til å snakke om ledere som svikter. Men i det store og hele gjør lederne i sykehuset det de kan for å begrense brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Hvis Støre plages av lovbrudd, bør han sørge for å få en lov som har kontakt med virkeligheten eller pøse på med ekstra bevilgninger til sykehusene. Ellers kunne det være på sin plass med en takk fra Støre til ledere i sykehusene som gjør det beste ut av en situasjon preget av at politikerne svikter totalt.