Solbergs handlingsregel

Erna Solberg ser ut til å være opptatt av å være enig med Jens Stoltenberg om å bruke mindre penger enn handlingsregelen tillater. På kammerset vet nok ikke Ketil Solvik Olsen og Siv Jensen om de skal le eller gråte – eller skrike «Nei til handlingsregelen!» enda høyere, skriver Magne Lerø.

Erna Solberg har de siste fire årene lagt kursen mot sentrum. Det har gitt særdeles gode resultater. Solberg har framstått som en kompromissvillig og samlende ledere som forsøker å få velgerne til å tro på at det er mulig å få selv Frp og KrF til å bli enige om å regjere sammen. Høyre ser ut til å ha noe å gå på, noe å gi både på det ene og andre området. Denne pragmatiske, ikke-låste holdningen har fått Frp til å mene at Erna Solberg ikke vil sette seg på bakbeina når det gjelder handlingsregelen. Frp er krystallklare på at de ikke vil la seg binde av handlingsregelen. Både Siv Jensen og Ketil Solvik Olsen har vraket handlingsregelen, men samtidig sagt at de erkjenner at det må defineres et ankerfeste for den økonomiske politikken. Da Siv Jensen ble spurt i Dagens Næringsliv om hva dette ankerfestet skal være i praksis, hadde hun ikke et svar annet enn at hun kunne garantere at også Frp ville føre en ansvarlig økonomisk politikk.

I går brukte Jens Stoltenberg storslegga mot de borgerlige fordi de ikke har avklart den økonomiske politikken. Han minner om at den økonomiske krisen i Europa rykker nærmere Norge for hver uke som går. For å møte denne situasjonen kreves det en tydelig økonomisk politikk. Han advarer i sterke ordelag i Dagbladet mot det de borgerlige bringer til torgs når det gjelder økonomisk styring. I Dagens Næringsliv går han lenger. Her ga han klar beskjed i går om at alt tyder på at oljepengebruken de kommende årene må ligge ned mot tre prosent, selv om handlingsregelen sier fire prosent.

Næringslivsledere og høyrefolk snakker hele tiden om at den offentlige pengebruken er for stor. Erna Solberg kan ikke tillate seg at Jens Stoltenberg framstår som tøffere på økonomisk styring enn henne. Hun må si at hun vil bruke mer av oljefondet enn Ap.

I Dagsavisen i dag gjentar Ketil Solvik Olsen at han regner med å få Høyre med seg på droppe handlingsregelen. «Det kommer ikke på tale», sier Erna Solberg. Hun kommer til å bli låst fast til dette standpunktet i valgkampen. Jens Stoltenberg kommer til å gjenta og gjenta at han ikke tror noe på det og vise til Frp.

Handlingsregelen er ikke en sak blant mange. Det er selve saken.

– Handlingsregelen er helt grunnleggende for Høyres politikk, sa Solberg på pressekonferansen i går. Men hun vil tydeligvis bruke oljepengene på en annen måte enn regjeringen. Hun vil bruke mer på det hun kaller «vekstfremmende skattelettelser», infrastruktur og kunnskap.

Det som mangler nå er listen over hvor Høyre vil kutte for å få plass til den omdreining av oljepengebruken som hun varsler. Samtidig sier hun at Venstre og KrF skal få gjennomslag i en ny regjering. De er nettopp opptatt av at det ikke skal kuttes der de blå gjerne kutter, innen bistand, landbruk, kultur, pressestøtte, for å nevne noe.

Erna Solberg kan ikke lure seg unna handlingsregelen ved å finansiere en storstilet utbygging av veier via OPS. Det er jevngodt med å bruke pengene nå og det blir dyrere enn om staten finansierer det direkte. Da er det mer realt å plassere noen hundre milliarder i fond for utbygging av veier og jernbane de neste 20 årene. Det er en bruk av oljepenger som kan forsvares. Det vil ikke være å bruke opp pengene for neste generasjon. De vil ha nytte av denne investeringen.

Problemet for de borgerlige er at de ser for seg at denne økte satsingen på offentlig utbygging skal skje i samtidig som de gir skattelettelser som vil øke det private forbruket. Den «både i pose og sekk»-tenkningen er krevende og kan skape ubalanse i økonomien. Hadde man for eksempel klart å kutte i bevilgninger til kommunene og i trygdeytelser, hadde det hjulpet på. Det blir resultatet dersom en vil kjøre på betydelig skattelettelse i kombinasjonen med sterk økning i bevilgninger til vei og jernbane.

I praksis kommer ikke skattelettelsene til å bli så store som de borgerlige snakker om, og de vil ikke finne midler til å satse så mye på vei og jernbane som de antyder med mindre de klarer å kutte i offentlige kostnader på andre områder.

De rødgrønne har styrt landet åtte år i medgangstider selv om vi har hatt finanskrisen. Både de rødgrønne og de borgerlige har sluppet unna smertefulle kutt i offentlige bevilgninger. Europa sliter i nedgangstider. Dette vil etter hvert merkes tydeligere i Norge. Det vil bli mer krevende å styre i den kommende fireårsperioden. For Frp kan det bli et sant mareritt, i alle fall dersom Erna Solberg mener alvor med at hun vil legge seg en prosent under handlingsregelen om den økonomiske utviklingen tilsier det. Hun og Jens Stoltenberg framstår som enige i Dagens Næringsliv. Siv Jensen og Ketil Solvik Olsen rister nok oppgitt på hodet.