Mer helgejobb for sykepleiere

Sykepleierforbundet kan forberede seg på et smertelig nederlag fordi de stiller ultimative krav. De vil bli tvunget til å arbeide mer enn hver tredje helg.

VG påsto i går at helseminister Jonas Gahr Støre hadde gått i strupen på sykepleierne. Han sa ikke noe annet enn at han var enig i at sykepleiere i framtiden må være forberedt på å arbeide noe oftere enn hver tredje uke. «Det er ingen menneskerett å ha fri to av tre helger», sa Støre. Det er det selvsagt ikke. Det var VG som stilte spørsmålet slik. Vanligvis er Støre meget påpasselig med hvilke ord han bruker. Han skulle ha sagt at dette ikke handler om menneskerettigheter, men om å forhandle seg fram til gode løsninger innenfor Arbeidsmiljølovens rammer. Nå virket det som om Støre anklaget sykepleieren for å argumentere med menneskerettighetene. Så galt er det dog ikke. VG klarte å lage en god sak av at Støre ikke var oppmerksom nok.

Det var imidlertid nødvendig for Støre å være tydelig på at sykepleierne må arbeide mer enn hver tredje helg. Det kan de i praksis si nei til fordi de har rett til å godkjenne turnusplanene. De trenger ikke gi noen begrunnelse en gang. Ved Ahus har de bestemt seg for å sette hardt mot hard. Der må sykepleierne jobbe tre helger i året i tillegg til hver tredje helg. Verre er det ikke. Det gjør det betydelig lettere å sette opp turnus og unngå dyngevis av deltidsstillinger og ekstravakter. Ahus vil benytte arbeidsgivers styringsrett selv om det skurrer i forhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Prinsippsak

Når Ahus går til et slikt skritt, vet de det blir bråk. Dette er en prinsippsak. Følgelig er den klarert med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det er viktig og nødvendig at Støre stiller seg bak det staten gjennom Helse Sør-Øst foretar seg i denne saken. Nå vet alle at regjeringen stiller seg bak det som skjer på Ahus. Det blir det bråk av det. Det kan det rødgrønne tillate seg selv om det er valg. For dette er ikke en sak de rødgrønne taper på. Folk synes ikke det er forferdelig om sykepleierne må jobbe tre helger til i året.

Støre har støtte fra LO i denne saken. LO-leder Gerd Kristiansen er enig med Støre. Fagforbundet har alt akseptert «litt mer» helgejobbing. De ser at det er nødvendig for å få vaktkabalene til å gå opp på en tilfredsstillende måte.

Anne-Kari Bratten, sjefen i Spekter, sier til VG i dag at hun har gitt opp å snakke med Norsk Sykepleierforbund om vaktordninger. Hun henviser til at forbundet krever at det skal avtalefestes at ingen skal pålegges å jobbe mer enn hver tredje helg. Det kan de bare glemme.

– Nå må politikerne på banen. De må endre arbeidsmiljøloven og fjerne vetorett i arbeidstidsspørsmål, sier Bratten. KrF, Venstre, Høyre og Frp sier hun vil få det som hun vil. De rødgrønne vil helst vri seg unna når det gjelder å frata fagorganisasjonene rettigheter. Fagforbundet har innsett at de må tilpasse seg for å hindre slikt. Sykepleierforbundet har låst seg og dermed må de tvinges i kne.

Ekstra betaling

Eli Gunhild Bye, leder i Norsk Sykepleierforbund, sier til VG at hun vil forhandle, men betingelsene er at det er frivillig og at man får ekstra betalt dersom en skal jobbe mer enn hver tredje helg. Dette har Bratten hørt mange nok ganger. Eli Gunhild Bye må gjerne fortsette å snakke, men snart er det bare henne egne som hører.

Det er landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund som har bestemt at de ikke godtar ekstra helgejobbing. Dermed er situasjonen låst. Eli Gunhild Bye gjør jobben sin, gjentar og gjentar det landsmøtet har vedtatt. Hadde de gitt By et noe videre mandat, kunne de hatt mulighet til å oppnå noe i forhandlinger med arbeidsgiver. Slik det nå ligger an, går det mot et smertelig tap for sykepleierne.