Kommersialisering av barnehagene

SV og de rødgrønne har nådd sitt mål om full barnehagedekning ved å slippe til private som også er opptatt av å tjene penger på barnehagedrift. Men de liker det ikke.

Kommunene driver om lag halvparten av landets barnehager. Den andre halvparten drives av ideelle organisasjoner og private aktører. I 2005 var 26 prosent – 562 – av de private barnehagene aksjeselskaper. I dag drives 1291 barnehager – 52 prosent – ut fra denne selskapsformen. Det er Klassekampen som offentliggjør tallene.

For tre år siden forsøkte Kristin Halvorsen å innføre et forbud mot å ta ut utbytte fra aksjeselskaper som driver barnehager. Det ble et bomskudd. Det nytter ikke å lage særlover for aksjeselskaper innen en sektor. Hun kunne heller ikke pålegge kommunene å drive alle barnehager det er behov for. Kommunene har ikke hatt kapasitet og investeringsmidler for å bygge ut for å dekke behovet. Private sto klare til å ta fatt.

Samme støtte

Alle barnehager har fått den samme støtten. Det er opp til eierne å avgjøre om det er grunnlag for å betale utbytte. Man må nok lete etter lupe etter privatpersoner som er blitt rike på å drive barnehager.

267 barnehager drives av de tre store nasjonale aktørene, Trygge barnehager, Espira og Norlandia. De oppnår stordriftsfordeler, og det gir en lønnsomhet som gir grunnlag for en avkastning. Det kan da umulig være et problem for noen. Det avgjørende må jo være at de driver for samme tilskudd som de offentlige barnehagene får og at kvaliteten på det de tilbyr barna er like god. Ingen har påviste at de privateide barnehagene ikke holder samme kvalitetsnivå som de offentlige barnehagene.

Full barnehagedekning er et eksempel på at det offentlige og private kan gå sammen om å nå et mål raskt.

Dette har altså skjedd under de rødgrønne som er opptatt av å advare mot privatisering. Det kan det være gode grunner til. Det innser de også i Høyre. De ønsker for eksempel ikke å legge opp til at private skal kunne driver skoler og ta ut utbytte. De ser at dette kan svekke den offentlige skolen. Men Høyre åpner for flere private skoler dersom det er begrunnet med at man ønsker å basere seg på en alternativ pedagogikk. Videre er det en forutsetning at de ikke skal svekke den offentlige skolen på stedet.

Vanskelig for de små

Men slik samfunnet har utviklet seg, er det stadig vanskeligere å operere som en frittstående enhet ved siden av det offentlige og store private aktører. Det viser også utviklingen innen barnehagesektoren. Det som har skjedd her er at kommersielle aktører har tatt over der hvor ideelle organisasjoner har gitt opp.

– De rødgrønne har gjort det umulig for veldig mange små barnehager, som husmorlag, å drive, sier Linda Helleland, familiepolitiske talsmann for Høyre til Klassekampen.

Det er nok ikke enkelt for Høyre å snu denne utviklingen. Budsjettene er skåret til beinet og det er utviklet et stadig mer omfattede regelverk både for drift av barnehager og andre virksomheter de siste åtte årene. Det blir gjerne «for mye styr» for å drive en enkel barnehage. Skal Høyre få fler ideelle aktører eller gründere på banen, må de tenke forenkling av barnehagedriften.