Sykehusbråk i vente

De offentlige sykehusene vil få kjørt seg om Høyre får makten. Partiet angripes både fra Frp og de rødgrønne for privatisering finansiert med økte egenandeler. Det er duket for stor doser med sykehusbråk framover.

Ap med Jonas Gahr Støre i spissen hevder ustoppelig at regjeringens politikk innen helsesektoren er meget vellykket. Hans budskap er at vi har et var verdens beste helsevesen og at vi ikke betaler mer for det enn de gjør i andre land. Det ser ikke ut til at Ap når fram i forhold til velgerne med dette budskapet. Gjennom diverse medieoppslag om feilbehandling og køer, er det skapt et inntrykk av at dagens system ikke holder mål.

Dette inntrykket Høyre og Frp som går til valg på at de skal levere langt bedre på det helsepolitiske området. I dag står over 250 000 i kø. Køen skal avvikles i løpet av et par år. Høyres «metode» er å utnytte maksimalt kapasiteten på private klinikker og øke egenandelene. Dersom ikke sykehuset å gjennomføre en operasjon innen fristen, kan pasienten selv gå til en privat klinikk og sende regningen til sykehuset.

Første skritt

Denne tenkningen er kun første skritt på veien til et helsevesen slik Høyre ønsker seg det. Fra 2016 skal alle kunne velge et privat sykehus framfor et offentlig sykehus på statens regning. Erna Solberg sier til Aftenposten at hun ikke kan si hva dette vil koste. Det kan man strengt tatt ikke forvente. Høyre tenker prinsipielt. De vil gi valgfrihet, og de ser for seg at private leverer samme kvalitet til samme pris som i det offentlige.

Neste år vil Høyre pålegge helseforetakene å kjøpe flere tjenester fra private aktører. I 2015 skal loven om fritt behandlingsvalg innføres for utvalgte grupper og i 2016 skal den gjelde alle.

Høyre mener de har en god sak i forhold til velgerne. Det samme mener nok Ap som vil hevde at Høyre har sluppet katta ut av sekken og at det legges opp til en rasering av det offentlige helsevesenet.

Når det åpnes for at det er pasientene, ikke politikerne som skal avgjøre «størrelsen» på det private helsemarkedet i forhold til det offentlige, må vi regne med en nedbygging av de offentlige sykehusene. Dette blir en krevende øvelse. Det vet de nok i Høyre, men det er rede til å ta det bråket de vet vil komme.

Vil reversere

Et Ap i opposisjon vil gjøre det klart at de vil reversere den privatiseringen Høyre legger opp til. Det vil nok begrense de privates investeringsiver. De må ta hensyn til at Ap kan komme til makten igjen om fire år og gi beskjed om at privatiseringsbølgen skal stanses. Vinner Høyre valget, ligger det an til mer bråk om sykehuspolitikken enn det vi har hatt de siste årene.

Det store spørsmålet er om vi kommer til å få mer helse for hver krone når det offentlige og det private skal konkurrere om pasientene. Det er ikke alle grupper pasienter de private vil være interessert i. De private aktørene vil satse på de pasientene en som gir en sikker og forutsigbar betaling. De andre må det offentlige ta seg av.

De som tror det blir mindre «telling» om de rødgrønne skiftes ut, må tro på nytt. Basis i et system der private og offentlige konkurrerer om et oppdrag, er at oppdraget er presist beskrevet og priset. Så her blir det mye «telling og veiing» i beste New Public Management stil.

Høyre er blitt beskyldt for å «mumle» om hva de vil på flere politikkområder. Det treffer ikke når det gjelder private aktørers plass i forhold til sykehus og skole. Høyre legger ikke opp til noe storstilet privatisering på skoleområdet. De fastholder at det ikke skal være mulig å ta ut utbytte fra skoledriften og presiseres at grunnlaget for å få offentlig støtte til en privatskole, er at det en alternativ pedagogikk en vil bygge på eller at det er spesielle verdier er vil skal prege undervisningen. Forutsetningen for å få godkjent en ny privatskole, er at det ikke medfører en nedbygging av den offentlige skolen på stedet.

Når det gjelder helsetjeneste, tenker Høyre annerledes. De vil ikke verne om offentlige sykehus slik de vil verne om den offentlige skolen. Her er det pasientene frie valg som slår igjennom.

Høyre angripes ikke bare fra rødgrønt hold for sin privatiserte helsepolitikk. Siv Jensen har heller ikke mye til overs for at Høyre vil finansiere sitt privatiseringsframstøt med økte egenandeler. Hun sier til Aftenposten at Høyres politikk framstår som dobbelt usosial. Det er tydeligvis duket for heftige diskusjoner de borgerlige mellom om og når Høyre skal sjøsette sin privatiseringspolitikk på sykehusområdet.