Tvinger leger til forhandlingsbordet

Leger må da klare å føre sin interessekamp for arbeidstid og egen lommebok uten å komme trekkende med pasienter i det de kaller en ødeleggende krig.

Legeforeningen er ikke god å skubbe seg på. Ingen ved det bedre enn deres motpart i forhandlingene, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. De har nå sagt opp tariffavtalen med legene som går ut 30. april neste år. Administrerende direktør, Anne Kari Bratten vet hva hun går til. Dette blir tøffe tak.

Spekter ønsker endringer i legenes arbeidstid. Det har de ønsket lenge, men legene har ikke vært interessert å gjøre de endringer som Spekter, les: landets sykehusdirektører, ønsker seg. I vinter gjorde helseminister Jonas Gahr Støre det klart at sykehusene bør holde åpent til klokken 21. Dette ga Spekter en anledning til å trå til skikkelig i forhold til legene.

– Det er helt legitimt av en arbeidsgiver å si opp en avtale. Vi har aldri gjort det før. Vi gjør det for å sikre at vi får god nok tid til en dialog og prosess med Legeforeningen om arbeidstider, sier Bratten til Dagens Næringsliv. I dag har legene arbeidsavtaler fra klokken 07-17. Spekter vil lage avtaler som gjør at legene kan jobbe helt til klokken 21, riktignok innenfor en normal arbeidstid.

Støres anliggende er å utnytte bygg og utstyr langt bedre enn i dag. Han vet også at mange pasienter vil foretrekke å få gjort enkle inngrep på kveldstid framfor på dagtid. Legene må som andre yrkesgrupper jobbe når det er størst behov for deres innsats. Det er noe av den samme diskusjonen vi har i politiet. Politiet må i tiden framover i mindre grad jobbe mellom 08-16, for det er ikke på dagtid kriminaliteten skjer. På sykehusene er pasientstrømmen sterkest mellom 11 og 21. Det betyr at legene i større grad må skyve sin normalarbeidstid ut over klokken 17. Ikke hver dag, men en del dager i en vaktsyklus. Det er dette det skal forhandles om. Noen leger har i praksis altfor lange arbeidsdager. Dette ønsker også Bratten å få gjort noe med i de forhandlingene som nå skal startes.

Legeforeningens leder, Hege Gjessing, stiller seg uforstående til at Spekter har sagt opp avtalen. Det kan det ikke være så vanskelig å forstå? Grunnen er at Legeforeningen så langt ikke har vist den nødvendige forhandlingsvilje. Nå mener Spekter alvor. Det forstår i alle fall Ståle Clemetsen som er tillitsvalgt for Yngre legers forening på Ahus. Han mener Bratten legger opp til krigføring og at det blir ødeleggende for pasientene å føre forhandlinger slik Bratten legger opp til.

Hvordan den tanken at Spekters utspill ødelegger for pasientene har dukket opp i hodet til Clemetsen, er det ikke sikkert han er i stand til å redegjøre for selv en gang. Dette handler da vitterlig om legene, ikke pasientene. Det må være grenser for å bruke pasientene som våpen i den krigen Clementsen hevder han nå er blitt trukket inn i, han som bare vil det beste for pasientene. Nå får legene drive sin interessekamp på åpen mark under egen fane og ikke forsøke å trekke med seg pasientene som heiagjeng.

Hege Gjessing sier det trengs flere leger for at Støres nye åpningstider for sykehus skal fungere. Her har hun et poeng. Legene vandrer ikke rundt i gangene på sykehusene uten helt å vite hva de skal ta seg til. Forholdene ved de enkelte sykehusene varierer. Legeforeningen og ledelsen ved de enkelte sykehus må finne ut av hva som er mulig å få til. Nå skal det legges rammer som er tilpasset den mulighet at leger jobber etter andre ordninger enn i dag. Så får en se hvordan budsjettene for sykehusene blir framover.

Legeforeningen er en landets mektigste fagforeninger. De vet å fremme sine krav med styrke. At Spekter viser at de også er rede til å stille krav, er et greit utgangspunkt. Interesser står mot hverandre. Dette må en finne ut av i forhandlinger. Hvis yngre leger skal løpe rundt å kalle det krig, slår det kun tilbake på legene selv.