Mer makt til politidirektøren

Justisminister Grete Faremo gir fra seg makt i bytte mot et sterkere og mer handlekraftig politi. Politidirektør Odd Reidar Humlegård skal få kjørt seg om resultatene uteblir.

Ingen trenger lenger å være i tvil om at regjeringen legger opp til omfattende endringer i politiet. I går ble det kjent at landets politimestere ikke lenger skal ansettes av Kongen i statsråd. Politidirektør Odd Reidar Humlegård skal i fremtiden få velge sine nærmeste medarbeidere.

– Budskapet er klart: Vi ønsker å gi politidirektøren større fullmakter, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo til VG. Dette lå i kortene i den såkalte «Politianalysen» som en ekspertgruppe leverte før sommeren. Her foreslås det at antallet politidistrikt reduseres fra dagens 27 til seks, politiet skal samle kompetansen og overlate sivile oppgaver til andre, antallet kontorer reduseres og kontorene skal ha betydelige lengre åpningstider, beredskapen skal styrkes, prioriteringer bli tydeligere, ledere skal få større handlingsrom og bli målt på resultater.

Handlekraft

«Politianalysen» er ute på høring med frist til 1. oktober. Grete Faremo verker etter å få demonstrere handlekraft. Derfor vil hun ikke vente til høringen er over eller til etter valget. Da risikerer hun at en annen statsråd får æren av å ta de nødvendige grep for å styrke gjennomføringskraften i politietaten.

Grete Faremo ble satt til å rydde opp og skape ny tillit til politiet etter 22. juli 2011. Faremo har hengt i stroppen fra første stund av. Det gikk ikke lang tid før den administrative ledelsen i departementet ble stuet bort og en ny var på plass. Politidirektør Øystein Mæland trakk seg da han forsto at han ikke hadde tillit hos Faremo. Dagen etter var Odd Reidar Humlegård klar for å overta.

Stortinget har økt bevilgningene til politiet blant annet for å styrke beredskapen, og det er gått opp ei ny løype for assistanse fra Forsvaret i kritiske situasjoner. Det har ikke manglet på møter, rapporter og betenkninger. Spørsmålet er om politiet klarer å løfte seg selv opp av det seigtflytende byråkratiet de er en del av, og framstå med sårt tiltrengt ny handlekraft.

Ved å gi fra seg makten til å ansette landets politidirektører, vil regjeringen gjøre det tindrende klart at de vil legge den gamle detaljstyringen på hylla. Da Ingelin Killengreen var politidirektør, la hun ikke skjul på at hun var lut lei av å bli detaljstyrt, men hun fant seg i det.

Ønskelister

Killengreen anbefalte færre mål, men det økte bare på. Mål utviklet seg til meterlange ønskelister og prioriteringer samlet seg opp i store hauger. Når det er 152 «mål og pålegg» en stakkars politileder skal tenke på og rapportere om, kan det i praksis bli fritt valg fra øverste hylle for dem som skal gjøre jobben.

Nå er planen å erstatte ønskelister med mer presise krav om hvilke resultater som skal oppnås. I «Politianalysen» skrives det om resultatstyringens velsignelser i beste New Public Management-stil. De vil til og med la politilederes lønn skal avhenge av hvilke resultater som oppnås.

Men ikke alle liker den tekningen om ledelse og styring av politiet som brer om seg. Arne Johannessen, mangeårig leder av Politiets Fellesforbund trekk seg i vår på grunn av intern uenighet. I forrige uke dukket han opp fra glemselens hav i Dagbladet og sa at han var bekymret for utviklingen. Han vil ha et politi med tette bånd til lokalsamfunnet og mener det «aksjonspolitiet» som nå stiger fram vil øke avstanden mellom politiet og publikum. Riktig ille mener han det blir om de som vil at politiet skal bære våpen til vanlig vinner fram. Johannessen har rett i at det er en ny tekning på gang. Det kan bli færre «onkel politi» og flere «crime hunters» å se i framtiden.

Politisk bråk

Det blir nok politisk bråk om å redusere antallet kontorer og å redusere antall distrikter fra 27 til seks, som Humlegård går inn for. Han må forsøke å berolige Senterpartiet og ordførere rundt om i distriktene med at det avgjørende ikke er hvor mange politi som patruljerer i solskinnet på dagtid eller som har et kontor i nærheten som stenger klokken 16. Det er på kvelden, om natta og i helgene kriminaliteten skjer. Derfor vil Humlegård ha færre kontorer, men flere kontorer der de har vakt praktisk talt døgnet rundt. Får Humlegård det som han vil, vil politifolk måtte være litt lenger oppe om kvelden og heller drøye det litt om morgen. Da snorker selv skurkene.