Fikk sparken for å kalle Stoltenberg «krapyl»

Politimannen som kalte Jens Stoltenberg for et «krapyl» på Facebook, burde fått en offentlig refs og en advarsel. Å gi ham sparken er en uklok overreaksjon.

«Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet! Dette merker folk på kroppen, og vil ikke ha mer av denne handlingslammelsen! Det siste kortet denne sosialistspiren har i ermet er å kjøre fram LØGNER om FrPs politikk», skrev politimann i Hedmark politidistrikt, Stein-Robin Kleven Bergh, på Facebook før sommeren. For vel en uke siden fikk Kleven Berg, som også har styreverv i Frps lokallag, sparken.

Politimester i Hedmark politidistrikt, Tormod Bakke minner om at politiet har regler for bruken av sosiale medier som går ut på at man skal vise respekt i alle relasjoner.

– «Krapyl» går langt over grensen. Som offentlig tjenestemann har du plikt til å utvise lojalitet til dine foresatte. Men man skal vise respekt for alle, både de du er enig med og uenig med. Etter min mening er denne formen totalt respektløs, sier Bakke til Aftenposten.

Må tåles og takles

Kleven Bergh sier han ikke skrev oppdateringene som politimann, men ytret seg som politiker. Krapyl brukes synonymt med pøbel. Kleven Bergh som innrømmer at ordvalget kunne vært heldigere, men mener den slags ordbruk må tåles og takles av en sentral politiker.

– Hvis du ser på hva mine partikollegaer og politiske motstandere legger ut, så er det ganske krast. Vi er ikke en totalitær stat. Dette bør være innenfor ytringsfriheten, sier Kleven Berg.

Det har Kleven Berg rett i. Å kalle statsministeren for et «krapyl» er både dumt og respektløst. Vi forventer at politimenn holder et visst saklighetsnivå og ikke synker ned i sumpen av billige, usaklige, respektløs og pinlig utskjelling som preger mye av det vi finner i nettavisens kommentarfelt. Kleven Berg burde fått en offentlig refs av politimesteren med en advarsel om at han vil få sparken dersom han ikke skjerper seg.

Det uholdbare i denne saken er at oppsigelsen kommer uten at det er gitt et varsel på forhånd. Hovedregelen er at det skal varslet før en oppsigelse, slik at den det gjelder får anledning til å legge om kursen. Kun dersom arbeidsgiver mener regelbruddet er meget grovt, kan det forsvares å gå til avskjed uten forutgående varsel.

Både politi og politiker

Kleven Berg hevder at han skriver som politiker og ikke som politimann på Facebook. Det er for så vidt riktig, men så lenge han er avbildet i politigenser på Facebooksiden og en del av det han skriver bærer preg av at han er politi, vil han måtte ta hensyn at han blir oppfattet som politimann. På Facebook kan han ikke ta av seg politiuniformen og ta på seg politikerhatten. Han blir oppfattet som både politi og politiker og må forholde seg til det.

Kleven Berg bestrider avskjeden og har engasjert en advokat. Denne saken bør forlikes ved at avskjeden trekkes tilbake og at Kleven Berg erklærer at han for framtiden skal være mer varsom og saklig med det han skriver på Facebook.