Vingeklippet Ahus-sjef

Styret ved Ahus skjelver i knærne over styrken i sykepleiernes kamp mot mer helgearbeid. De vil ikke ha bråk, og pålegger direktør Hulda Gunnlaugsdottir å være mindre modig. Nå blir det flere lovbrudd og større underskudd. 

Etter at styret ved Ahus har gjort det klart at det ikke blir aktuelt å tvinge sykepleiere til inntil tre ekstra helgevakter i året i tillegg til hver tredje helg, er Hulda Gunnlaugsdottirs autoritet som direktør svekket. Hun hadde lagt opp et løp der dette ville bli aktuelt for en del. Da det ble kjent, ble det selvsagt bråk langt ut over sykehusets vegger. Hun har solid støtte fra Spekter som er arbeidsgiverforeningen for landets sykehus. Helseminister Jonas Gahr Støre uttalte også at det ikke var en menneskerett å ikke arbeide oftere enn hver tredje helg.

Konflikten mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund om helgearbeid har gnagd i mange år. Det har gått så langt at Spekter har stevnet forbundet inn for arbeidsretten for brudd på fredsplikten. Den saken kommer opp i november. Ahus er stridens kjerne. Spekter viser til Arbeidsmiljøloven der det tillates arbeid annen hver helg. Arbeidsgiver har ikke inngått noen avtale med sykepleierne om at det kun skal jobbes i turnus hver tredje helg. Det er bare blitt sånn. Sykepleierne vil ikke vite av mer helgearbeid enn det. Forbundet sentralt presser på for at sykepleiere over hele landet skal sette seg på bakbeina hvis de blir pålagt å jobbe oftere enn hver tredje helg. Spekter mener det er arbeidsgivers styringsrett og Arbeidsmiljøloven som må gjelde. Det er neppe tvil om at de har jussen på sin side.

I kampmodus

Hulda Gunnlaugsdottir inntok kampmodus i møte med sykepleierne. Ingen var i tvil om at hun ville pålegge noen å jobbe mer enn det forbundet sentralt aksepterte. Direktøren mente dette var nødvendig for å få kontroll med økonomien og redusere antall brudd på Arbeidsmiljøloven. Gunnlaugsdottir er for øvrig anmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven. Styret har nå fratatt henne en mulighet for at sykehuset skal drive mer lovlig.

Når styret har fått kalde føtter, skyldes det at de har fått det for seg at sykehuset vil bli tappet for arbeidskraft om de offentlig blir tildelt «verstingsstatus» av sykepleierne. Det er 32 av 100 intensivsykepleiere som har sagt opp stillingen sin bare i år. Styret våger ikke ta kampen mot Sykepleierforbundet. De vant i går en seier. Hulda Gunnlaugsdottir gikk på et smertelig tap.

Tom Colbjørnsen, rektor på BI, sier til Dagens Næringsliv at styret har gått for langt i å instruere daglig leder. Han mener de svekker direktørens autoritet ved å frata henne ansvar og myndighet for hvordan hun vil sørge for å nå budsjett og sikre at sykehuset driver lovlig.

Hulda Gunnlaugsdottir sier til DN at hun er innstilt på å leve med styrets vedtak, men hun legger ikke skjul på at styret nå må forvente seg at lovbruddene blir høyere og underskuddet større.

Det er andre gang styreleder Göran Stjernstedt ikke fikser samarbeidet mellom styret og daglig leder. Det var han som var styreleder ved Oslo Universitetssykehus da Siri Hatlen trakk seg som direktør. Stjernstedt var informert om hennes planer, men ombestemte seg etter å ha blitt klar over at Helse Sør-Øst ikke ville gå for Hatlens langtidsplan. For Siri Hatlen ble det helt umulig å forholde seg til en styreleder som vinglet. Hvem som har visket Stjernstedt noe i øret denne gangen, er ikke godt å si. Er det Helse Sør-Øst som har sagt fra at de ikke ønsker seg en konfliktlinje i forhold til sykepleierne? Er det ønsker om opptre samlet som styre som ligger bak? Eller er det rett og slett uenighet om det er tilrådelig å legge opp til at sykepleiere skal ha flere helgevakter enn de har i dag? Det Stjernstedt sier er ikke til å bli klok av.

Slaget og krigen

Sykepleierne har utvilsomt vunnet et slag. Krigen om helgearbeid vinner de neppe. Den nye regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven og sørge for at arbeidsorganisasjonene sentralt ikke får styre det som skjer lokalt. Sjefen i Spekter sier til DN at situasjoner ved Ahus viser at tiden er overmoden for å se på Arbeidsmiljøloven med nye øyne. Det går i den retning Bratten og Gunnlaugsdottir ønsker seg. Det gjør det enklere for Gunnlaugsdottir å forholde seg til at styret er mer skjelven i knærne enn hun er og ikke vil ha mer bråk enn nødvendig.

Når styret velger å sette Gunnlaugsdottir til side, kan det ligge mer bak enn denne saken isolert sett. Det avgjørende er hva som skjer i ettertid. Hvis dette er en episode, går det over. Er det uttrykk for en tendens som forsterker seg, er det enda en modig og dyktig kvinnelig sykehusdirektør som må melde pass i forhold til et sykehusstyre som ikke helt vet hva de vil, bare hva de ikke vil.