NRK trekker seg

Når NRK dropper reisenettstedet dit.no, burde de begrunne det med signaler fra den nye regjeringen, ikke late som om de etter tre års arbeid har funnet ut at dette ble litt for omfattende. NRK må belage seg på langt tøffere endringer enn dette i tiden framover.

Statens vegvesen, Ruter, Trafikanten og NRK har alt klar en betaversjon av sin ikke-kommersielle, reklamefrie rute- og trafikknettportal. De har arbeidet med prosjektet i tre år. Nå trekker NRK seg ut. NRKs kommunikasjonsdirektør, Tommy Hansen, sier grunnen er at det viser seg at det blir mer ressurskrevende enn antatt å drive dette nettstedet. Det har ingen ting med signaler fra den nye regjeringen å gjøre, sier han og minner om at NRK har sin redaksjonelle frihet. Statens vegvesen beklager at NRK trekker seg. Om de nå vil finne en kommersiell aktør å samarbeide med, har de ikke sagt noe om.

Både Statens vegvesen, Ruter og NRK må drive en form for informasjonsvirksomhet på trafikkområdet. Det var ingen dum ide å utvikle den nettportalen som nå langt på vei er ferdig til å bli lansert. For NRK har det imidlertid vært tre års arbeid i motvind. De kommersielle medieaktørene er motstandere av at NRK skal bre seg ut over på nett. NRK burde ikke en gang drevet yr.no, mener de. Den «skaden» har skjedd. Det er det lite å gjøre med nå, men en må i alle fall forhindre at NRK går i gang på område etter område og lager gratis nettportaler. Både Konkurransetilsynet og Medietilsynet er av samme oppfatning. De sa klart nei til at NRK engasjerte seg i dit.no og så gjerne at kulturminister Hadia Tajik forklarte NRK hva «skomaker, bli ved din lest» betyr for en rikskringkaster i dag. De store medieaktørene mener det betyr at NRK skal holde seg til radio og TV og gjøre så lite som mulig på nett.

I regjeringserklæringen står det at «regjeringen vil begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag». Dette er ikke spesielt klart formulert. Det er imidlertid klart nok til at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har forstått at nettportalen dit.no ligger langt utenfor det regjeringen mener NRK bør drive med. Han kunne godt sagt det rett ut, men medier liker dårlig å måtte rette seg etter eiere på et område der de mener det er den redaksjonelle friheten som bør gjelde. Hva NRK skal drive med, er faktisk en sak en eier har noe med. Saker som styret behandler er i prinsippet saker som også en eier kan blande seg inn i. Det er på områder som faller inn under kringkastingssjefens redaktøransvar at eiere ikke har noe å gjøre.

Kulturminister Thorhild Widvey og statssekretær Knut Olav Åmås vil neppe gå i gang med å detaljstyre NRK. Åmås har varslet at det haster med å få tatt nye grep på det mediepolitiske området. Det gjelder ikke NRK. Her er det ikke noe som brenner. Dersom regjeringen ønsker å svekke NRK for å gi kommersielle medieaktører større spillerom, vil det skje ved at det blir kutt i lisensen. Frp ønsker seg nok en dose symbolpolitikk på dette området.

En kunne gitt en «skattelette» til alle ved å redusere lisensen med 100 kroner. For NRK hadde det betydd dramatiske kutt på en rekke områder. NRK måtte da selv funnet ut hvor de ville bygge ned dagens aktivitet. Det hadde sannsynligvis betydd færre radiokanaler og mindre satsing på nett.

NRK kan ikke regne med at lisensen øker i takt med prisstigningen framover. Thor Gjermund Eriksen gjør lurt i å forberede seg på en nedtrapping av aktiviteten. Det blir viktigere framover for NRK å bli tydelig på hva som er deres kjerneaktivitet og sørge for at den ikke rammes. Slik sett er det fornuftig å droppe dit.no. Den slags er kjekt å drive med, men ligger et stykke unna kjerneaktiviteten.

Thor Gjermund Eriksens jobb er å være i dialog med og ta signaler fra sin eier, tenke langsiktig og drive en proaktiv ledelse. Når NRK dropper dit.no, tyder det på at det er det han holder på med, selv om han ikke gjør et nummer av det.