Lovbestemt responstid

Politikerne går nok ikke med på å si rett ut at folk i distriktene må finne seg i å vente opptil tre ganger så lenge som folk i byene på at politi, legevakt og ambulanse skal dukke opp. Ikke en gang Liv Signe Navarsete vil betale det en lovbestemt felles responstid vil koste.

Sp-leder Liv Signe Navarsete er frimodigheten selv. Her har hun sittet åtte år i regjering og fått betydelig gjennomslag for distriktenes interesse på flere områder. Hun har stått bak bevilgningene til politiet og vært fornøyd med at man har prioritert synlig politi og nedprioritert en helt nødvendig satsing på IT-området. Etter 22. juli har hun vært med på å prioritere beredskap høyere og økt satsing på IT. Det er det som ligger i det budsjettet regjeringen har lagt fram for 2014. Til Klassekampen i dag sier hun at pengene burde vært brukt på flere politifolk ute i distriktene.

Bakgrunnen er tragedien i Årdal. De har lensmann i Årdal. Hadde de kunnet rykke ut fra lensmannskontoret i Årdal til det stedet drapene i bussen skjedde, ville det ikke tatt mer enn 20 minutter. Nå tok det en time og 11 minutter, fordi de måtte reise helt fra Lærdal, og de tok ikke raskeste vei.

Det som skjedde i Årdal illustrerer det som er problemet i politiet i dag. Det er for få politi på jobb når kriminaliteten skjer. Den skjer ikke mellom 8-16, men på kvelden og i helgene. Kontoret i Årdal har ikke døgnbasert beredskap. Det har de ikke folk til.

– Vi står overfor et stort valg. Enten må vi sentralisere, slik Politianalysen foreslår. Eller så må vi gi flere lokale lensmannskontor vaktberedskap. I Senterpartiet ønsker vi det siste, sier Navarsete til Klassekampen.

Siste nytt fra Sp

Dette er altså siste nytt fra Sp. De vil gi de 144 lokale lensmannskontor som foreslås nedlagt i Politianalysen, økte ressurser slik at de kan øke vaktberedskapen radikalt. Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil gå stikk motsatt vei. Han mener beredskapen kan økes ved å legge ned lensmannskontoret på Årdal. En kan ikke ha folk sittende døgnet rundt på kontor på 144 små steder. En må satse på at politiet i større grad er til stede i patruljerende biler og at det er døgnberedskap på større steder. Det som skjedde i Årdal, kan Humlegård bruke som et eksempel på at dagens system ikke fungerer. Det ville ikke vært Humlegård i mot om han fikk 1000 politifolk ekstra slik at de kunne bli plassert ut i distriktene slik Navarsete nå tar til orde for. Man da må hun også komme med pengene.

Humlegård er ganske sikker på at det ikke vil gi dårligere responstid om 144 lokale lensmannskontor legges ned. Det må han nok forplikte seg på. Derfor skal de fra 2014 av i gang med å måle responstiden.

På mindre steder har brannmenn en jobb ved siden av. Vi kan neppe basere oss på at folk kan være politi på si. Men det går an å tenke helt andre beredskapsordninger for politiet knyttet til hvor de bor. Er det krise, vil en lege som er i nærheten gjøre sitt. I Årdal fikk vi et eksempel på at brannvesenet gjorde en politijobb da de fikk gjerningsmannen til å overgi seg ved å true med hammer og pulverapparat, fikk satt han ut av spill og teipet han. Har man ikke håndjern, tar man det man har. Det er grunn til å tenke over hva en representant for nødetaten kan få fullmakt til å foreta seg når en kommer først til et ulykkessted.

Atle Skinnes i Ambulansepersonalets Yrkesorganisasjon sier til Dagsavisen at det må innføres felles responstid for alle nødetatene over hele landet. KrF-leder Knut Arild Hareide vil også ha et krav om responstid.

Flere rettigheter

Politikerne innfører jo til stadighet nye rettigheter. Det er den enkleste sak av verden å vedta en lov som gir innbyggerne rett til å få assistanse for en eller flere av samfunnets nødetater innen en gitt tid. Spørsmålet er hvor grensen skal gå. 40 minutter? Holder det i Finnmark? Og hva med de som bor på øyene i Lofoten? Skal man ha tidsfrister for hver kommune eller skal det være en frist for hele landet?

Statsminister Erna Solberg er åpen for å vurdere krav om responstid og lover økt politibemanning.

– Når vi har ressurser nok, vil vi også være sikre på at vi kan respondere raskt nok, sier Solberg.

«Nok ressurser og raskt nok…» slik snakker en statsminister som ikke vil binde seg til noe som helst. Det er nok klokt når en sitter med ansvaret. Nå er det Liv Signe Navarsete som kan tillate seg å være krystallklar. Hun vil prioritere flere politifolk i Årdal og ellers i distriktene. Og penger er ikke noe problem for Sp nå.