Hornes inkonsekvens

Regjeringen er allerede i ferd med å gå i baret i asylpolitikken. Når en pålegger kommunene egenandeler for å ta i mot enslige mindreårige asylsøkere, fører det til at flere blir boende i asylmottakene. Regjeringen gjør det stikk motsatte av det de sier de vil oppnå.

Regjeringen vil bruke 150 millioner mer enn de rødgrønne la opp til for å få flere asylsøkere som har fått avslag raskere ut av landet. Dette er en fornuftig pengebruk. Det koster å ha folk boende på asylmottak. Utsendelseskostnader en vet en må ta, er det like greit å ta med en gang.

Regjeringen sier de også vil gjøre mer for at søknader kan behandles raskere. Det har vi ennå ikke sett noe til. Men bevares, Anders Anundsen har bare svingt seg i justisministerstolen en måned. Han kommer garantert med planer for å få til en raskere behandling.

Frp ivrer også for lukkede mottak. Vi får se hvordan det går med den saken. Det blir svindyrt.

Det blir også innstramninger med sikte på at Norge skal ta i mot færre asylsøkere. Her er vi bundet til internasjonale konvensjoner. Vi vet ennå ikke om regjeringen får redusert antallet som får innvilget asyl slik at det virkelig monner. Porten inn til Norge er alt ganske trang.

Regjeringen er ikke minst opptatt av, har de sagt, at de som har fått opphold må raskere komme seg ut av asylmottaket og bosette seg i en kommune. På dette området ser det ikke ut til at den høyre hånden ikke vet hva den vestre holder på med. Eller så har finansminister Siv Jensen og Solveig Horne hengitt seg til rene ønskedrømmer.

Det bor for tiden 5000 mennesker som har fått innvilget søknad om asyl på mottak. Det venter og venter på at en kommune skal ønske dem velkommen. Det er 1500 flere en for et år siden og bortimot en firedobling i forhold til 2008. Frp har brukt dette som et argument for at vi tar i mot for mange.

«Dyre innbyggere»

Kommunene vil ikke ta i mot mange nok selv om de får støtte fra staten for å bosette de som får innvilget asyl. I det lange løp frykter de, med en viss grunn, at disse blir «dyre innbyggere», med mindre integreringen blir vellykket. Da kan de som har fått asyl være gull verd for kommuner som trenger arbeidskraft. Det vrimler av eksempler på vellykket integrering, men også det motsatte.

Regjeringen synes det koster mye å få til en vellykket integrering. Derfor legger de opp til at kommunene skal betale en egenandel på 20 prosent når de tar i mot enslige mindreårige asylsøkere. Nå gir Frp-ordføreren i Hvaler, Norman Borge, beskjed om at regjeringen må snu. Lederen i Stortinget finanskomité, Hans Olav Syversen, (KrF) sier til Vårt land at dette kan føre til at de som hører til denne gruppen vil bli boende lengre på mottakere. I de budsjettforhandlingene som nå foregår, vil han forsøke å presse regjeringen til å endre dette.

Blir boende

Det er inkluderingsminister Solveig Horne som på denne måten forsøker å spare 98 millioner på budsjettet. Det kan hun bare glemme. Kommunene vil ikke ta disse kostnadene. Det ender med at antallet mindreårige asylsøkere på mottakene vil øke. Horne skulle heller valgt motsatt strategi, gi ekstra støtte til kommuner som vil bosette mindreårige. Da vil en kunne redusere kostnadene ved å ha så mange boende på asylmottak.

I Danmark får kommunene tildelt asylsøkere ut fra gitte kriterier og flyktningenes eget ønske. I Norge har vi ikke ønsket å innføre tvang. Det kan bli aktuelt dersom stadig flere flyktninger med lovlig opphold blir boende stadig lenger på mottak.

Det er mye kommuner tvinges til. Å bli pålagt å ta i mot noen flyktninger hvert år, tåler kommunene.

Det som i alle fall ikke fungerer, er det Solveig Horne forsøker på nå. Venstre og KrF må redde henne for å gå i baret. De bør presse på for å droppe kuttet i arveavgiften som har store negative konsekvenser for bønder og en rekke bedriftseiere og bruke noen av disse midlene til gulrøtter for kommuner som vil ta i mot enslige mindreårige flytninger. Det er god samfunnsøkonomi.