Forsterket todeling

Den enormt sterke dominansen olje og gass har i norsk økonomi, kan fort føre til at vi i praksis ser fint lite til de beskjedne næringslivsstimulansene som er på papiret i statsbudsjettet. Jens Stoltenberg kan fort få rett i at vi blir mer oljeavhengige av det budsjettet de borgerlige har snekret sammen.

Det oser ikke særlig Frp av det statsbudsjettet for 2014 som nå blir vedtatt. «Slapp av, det kommer, det kommer». Det er budskapet fra finansminister Siv Jensen. Hun kunne lagt til: Hvem hadde trodd en regjering ledet av Høyre skulle bruke mer oljepenger enn en regjering ledet av Arbeiderpartiet? Det var det få som hadde trodd på forhånd. Den økte oljepengebruken kan ses på som et bevis på at Frp har fått gjennomslag i budsjettet. Eller den kan ses på som et uttrykk for at Høyre ikke ønsker å starte med å kutte offentlige kostnader som følge av skattelette før de ser det er nødvendig. De har dessuten gått med på å la Venstre og Frp flytte på et par milliarder. De er fornøyde og sier dette lover godt for årene framover. Slik ville Erna Solberg det skulle være. Om ikke Venstre og KrF gikk med i regjering, skulle det ikke skapes et inntrykk av at det var hun og Frp som var vanskelige.

NHO kritiserer vanligvis stort forbruk av oljepenger og høyt offentlig pengeforbruk. Det har de ikke gjort denne gang. De har vært opptatt av å kvittere for at arveavgiften skrotes og skatt på overskudd og formue reduseres. Regjeringen kaller dette «vekstfremmende skattereduksjoner». Nå får de som har formue litt mer å rutte med, de slipper å betale en prosent mindre i skatt og de kan la bedriften gå i arv uten at det koster noe. Tanken er at dette skaper vekst i næringslivet ved at det skapes flere bedrifter og at bedriftene blir sunnere og sterkere og kan ansette flere. På denne måten blir vi mindre avhengige av inntekter fra olje og gass. Slik argumenterer regjeringen, men det er kun første skritt. Flere tiltak og mer skattelette er i vente.

Ikke overbevist

Økonomer er ikke overbevist om at regjeringens budsjett for 2014 vil føre til mindre oljeavhengighet. Når vi henter flere oljemilliarder inn i økonomien for å finansiere det offentlige forbruket bidrar dette sammen med skattelettelser til press i økonomien.

Jens Stoltenberg virker temmelig sikker på at regjeringen er på ville veier når det gjelder å skape vekst i norsk økonomi. I en artikkel i Dagens Næringsliv lørdag der har peker på at den viktigste enkeltfaktoren som avgjør vekstkraften i norsk økonomi, er tilgangen på arbeidskraft. Her er ikke minst høy yrkesdeltagelse fra kvinner avgjørende. Så når skatteklasse 2 blir opprettholdt, kontantstøtten økes, pappapermen reduseres og det blir færre barnehageopptak, vil kvinner jobbe mindre, hevder Stoltenberg. Ellers preges budsjettet at regjeringen gir generelle skattereduksjoner, mens en for eksempel kutter 430 millioner kroner i regional næringslivssatsing. Det fører til at det blir færre nyetableringer i distriktene.

Det er ingen ting i de endringer de borgerlige har foretatt seg som demper investeringslysten innen olje og gass. Dette bidrar til at lønnsnivået i Norge øker langt sterkere enn i de landene vi sammenlikner oss med. Det fører til at norsk industri taper i konkurransen. Vi kan heller ikke se at det er noe i budsjettet som vil føre til mindre import at utenlandsk arbeidskraft. Hvis budsjettet virker som regjeringen håper, at det startes flere bedrifter og at de trenger flere ansatte, vil importen av arbeidskraft måtte øke.

Faren med dette budsjettet er at det ikke fører til at det skapes flere arbeidsplasser, men at mer kapital havner hos eierne. De investerer i aksjer eller øker sitt forbruk. Hvis skattelettelsen ikke fører til modererte lønnskrav, ender vi opp med at disse også fører til et økt forbruk som ikke styrker norsk økonomi.

Erna Solberg har rett i at det er tatt noen grep som varsler en ny retning. Symbolsiden i budsjettet er sterkt nok, men den enormt sterke dominansen olje og gass har i norsk økonomi, kan ført føre til at vi ser fint lite i praksis til de beskjedene næringslivestimulansene som mer der på papiret.