Detaljstyreren Widvey

En kulturminister bør ikke bedrive styringsmessig høyttenkning om NRK som etterlater et inntrykk av at hun bekymrer seg for lønnsomheten i Schibsted og de store medieaktørene. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen gjør seg klar til kamp mot ministerens planer.

– Jeg stiller også spørsmålstegn ved … eller la meg si det sånn, jeg er vel ikke helt sikker på om yr.no nødvendigvis er en veldig viktig aktivitet for en kringkasting, uttalte kulturminister Thorhild Widvey til Aftenposten i går i forbindelse med en studietur til London. Hun har tidligere varslet at hun vil se nærmere på NRKs oppgaver. Hun stiller nå spørsmål ved om lisenspengene skal brukes til å drive værmeldingstjenesten yr.no i samarbeid med Meteorologisk Institutt (MET).

De store mediehusene i Norge mener NRK i størst mulig grad bør holde på som i gamle dager, altså TV og radio. De ønsker at NRK skal satse så lite som mulig på nett, samtidig som de selv satser stadig sterkere på nett. Yr.no er blitt et symbol for hva NRK ikke bør holde på med. Schibsted eller TV 2 vil drive med den slags. De vil kunne tilby det som en betalingstjeneste eller ha det som et åpent tilbud. Yr.no er en populær tjeneste som vil generere trafikk. Det vil igjen gi økte annonseinntekter.

NRK har samarbeidet med MET siden tidenes morgen om å gi folket værmeldinger. Når NRK først har et nettsted, er det den naturligste ting i verden at en også her tilbyr værmelding.

De andre store medieaktørene har også reagert på at NRK har startet opp «Ytring» – et sted for kommentarer og debatt på sitt nettsted. Grunnen er at de frykter NRK vil stjele trafikk fra dem.

Denne slags småting skal da ikke kulturministeren bry seg om. Det er hennes privilegium å foreslå store endringer i forhold til det NRK vi i dag kjenner. Det kan være på sin plass å fornye bevisstheten om hvorfor vi har NRK. Da må hun starte med strategien og ikke detaljene.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har tydelig merket at landet har fått en ny regjering. Han har lagt vekt på å ta signalene fra den nye ministeren på en konstruktiv måte. Slik må en daglig leder opptre i forhold til sin eier. Men det finnes grenser. Den grensen tråkket Widvey over i går. Gjermund Eriksen ga klar beskjed om at han ikke vil inn på den veien Widvey bereder.

– Jeg er overrasket over det synspunktet, fordi Kulturdepartementet tidligere veldig tydelig har definert Yr som en del av NRKs allmennkringkastingsoppdrag. NRK har drevet med værmelding i all tid. Det må være opp til meg som redaktør i NRK å avgjøre hvordan vi skal utføre det oppdraget. Det er klart at denne værmeldingstjenesten som vi utfører sammen med Meteorologisk Institutt er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, sier Eriksen til Kampanje.no

Han peker på at å melde været har med samfunnssikkerhet og beredskap å gjøre. Det er en av grunnene til at det har vært en del av allmennkringkastingsoppgaven.

– Det som er spesielt i denne sammenhengen er at hun som generalforsamling uttaler seg om et redaksjonelt tilbud vi har hatt i 10–15 år, sier Thor Gjermund Eriksen.

Når han på denne måten setter kulturministeren på plass, betyr det at han blåser til kamp for det NRK vi har i dag. Det er en dristig strategi, for det er Widvey som har makten.

NRK gikk ut av dit.no, en reisetjeneste som de i tre år har planlagt sammen med Statens vegvesen og Ruter. De fant selv ut at de ikke ville prioritere dette. NRK har ikke bevilgninger nok til å holde på med alt de ønsker. Dette er et eksempel på at NRK selv klarer å korrigere seg selv og ta konsekvenser at de økonomiske rammene de får tildelt. Nå er det andre aktører som står i kø for å få dit.no på beina.

Kulturminister Thorhild Widvey bør slippe tanken om at hun skal bestemme hva NRK skal presentere på nettet. Hun er tross alt med i en regjering som snakker om mindre detaljstyring.