Åge Korsvold – en dyktig slugger

Det er får andre norske toppsjefer det er så delte meninger om som Orkla-sjefen Åge Korsvold. Han er smart, kjapp og omstridt fordi han ser tallene, strategiene, trendene krystallklart, men er som svaksynt å regne når det gjelder å se menneskene rundt seg.

Åge Korsvold er den 57. toppsjefen som har blitt vurdert inngående i Ukeavisen Ledelses artikkelserie «Toppsjefen». Vi har snakket med 15 personer som har kjennskap til ham. 11 av dem har gitt ham poeng på 10 sentrale kriterier for lederskap. Han kommer dårligere ut enn gjennomsnittet. Sluggere gjør gjerne det.

«Den som ikke er med meg, er i mot meg». Det var det Jesus som sa, men Åge Korsvold kunne ha sagt det. Vi har knapt vært borti en toppsjef det har vært mer delte meninger om. Det er de som mener Korsvold er suveren til å motivere og de som mener han er helt elendig. Det samme gjelder om hans evner til å opptre redelig og skikkelig og til å ha nære relasjoner med medarbeidere.

Grunnen til at det er blitt slik er at Korsvold flere ganger i sin karriere har påtatt seg ryddejobber. Den største og vanskeligste er han ennå midt oppe. Man snur ikke opp ned på Orkla ustraffet. Vi har snakket med kilder som er sterkt kritiske til det han har foretatt seg – og som mener han har gjort en imponerende innsats. Vi har også spurt folk som har kjent ham i lang tid, om hva som kjennetegner han som leder.

Korsvold kommer ut med 62 poeng totalt. Gjennomsnittet for de 57 toppsjefene vi har evaluert, ligger på 71 poeng. Hadde vi vurdert Korsvold før han tok fatt på jobben i Orkla, ville han nok fått en høyere score. Når ledere står oppe i kriser eller situasjoner, er det delte meninger om hva som bør gjøres. Da må en leder regne med at en blir bedømt strengere enn i roligere tider der konsensus rår.

Kan bruke makt

Den eneste toppsjefen vi har vurdert to ganger, er Jens Stoltenberg. Etter at han fikk dannet sin første regjering, fikk Stoltenberg 10 poeng høyere score enn et par år tidligere. Stoltenberg som ledertype er den samme, oppfatningen av ham som leder, endret seg.

Slik er det nok for Korsvold også. Noe alle er enige om, er at Åge Korsvold er besluttsom og kan bruke makt når det er nødvendig (9,5). Han er nesten på John Fredriksens nivå. Korsvold er også en av landets beste toppsjefer når det gjelder å gjennomføre omstillinger (8,5). Dette er det også stor enighet om. Meningene er mer delte når det gjelder å oppnå gode resultater (7). I Orkla lar de seg i alle fall vente på.

Korsvold er omtrent som hovedtyngden av toppsjefer når det gjelder å løse konflikter (5). I Orkla har nok Korsvold skapt flere enn han har løst. Samtidig kan det sies at også har løst en god del av dem han har skapt. Han har avviklet et titalls sentrale ledere i løpet av halvannet år. Slikt setter spor i et miljø. Man utfordrer ikke Orkla-kulturen ustraffet.

De er uhyre sjelden toppsjefer scorer så lavt som 4,5 på evnen til å motivere, skape lagånd og innsatsvilje. Noen gir han en, to eller tre. To gir ham en sekser, en gir ham åtte og en sju. Når spriket er så stort, skyldes det nok at Korsvold «velger sine» enten bevisst eller ubevisst. Noen få får dermed en nær og motiverende sjef. De fleste opplever at han blir for distansert, analytisk og strategisk orientert. Han ser tallene, strategiene, trendene bedre enn de fleste, men er som svaksynt å regne når det gjelder å se menneskene rundt seg.

Denne siden ved hans personlighet slår enda sterkere ut når det gjelder å vise sosial teft, invitere til nærhet, forstå seg på mennesker og komme godt ut av det med de fleste. 4 poeng plasserer han på bunnen. Det er den profesjonelle siden av Korsvold vi her snakker om. Det er få som får et nært forhold til ham. For de fleste blir han den fjerne, flinke analytikeren.

Når det gjelder integritet, etiske bevissthet og verdiorientering, bedømmes han igjen som natt og dag. Noe gir ham en og to, mens andre mener ni og ti er dekkende for ham. Det gir ham 6,0 i snitt. Det er under det som er vanlig for toppsjefer.

Noen har tydeligvis satt Åge Korsvold i halsen og blitt hans motstander. Men han har også sine etterfølgere.

Gjennomføringskraft

Åge Korsvold hører utvilsomt med blant landets fremste finansledere. I Orkla har han fått vist sin styrke som strategisk leder med stor gjennomføringskraft. Det strutter handlekraft av Korsvold. I Orkla har han ikke hatt mye tid på seg. Korsvold har levert varene raskt og effektivt. Om det er en klok strategi styret i Orkla har valgt, er en annen sak. Det kan være utenlandske storselskaper som mener tiden er inne for å spise i seg Nordens største merkevareselskap. I så fall har Korsvold i et og et halvt år vært opptatt av å pynte bruden – og hun tar seg godt ut.