Vettløs målstyring

I Sandefjord går foreldre og lærere i fakkeltog i protest mot vettløs målstyring og krav om rapportering de mener både er ulovlige og meningsløse. Skal Høyre lykkes med sin skolepolitikk, må de ta til vettet og lytte til lærerne.

I Sandefjord går foreldre og lærere i fakkeltog i protest mot vettløs målstyring og krav om rapportering de mener både er ulovlige og meningsløse. Skal Høyre lykkes med sin skolepolitikk, må de ta til vettet og lytte til lærerne, skriver redaktør Magne Lerø.

Det kommunale selvstyret kan gi seg de villeste utslag. I Sandefjord forlanger politikerne at hver eneste elev skal evalueres i stort og smått fra første klasse av. Hver jul og sommer må lærere krysse av for 70 mål med alternativer for hver enkelt elev. Bråket startet da lærerne Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen nektet å fylle ut evalueringsskjemaene for sine elever. I kommunene øyne er den slags for ordrenekt å regne. De ble bedt om å skjerpe seg. Kommunen raslet med sablene og truet med oppsigelse. De to lærerne var ikke til å rikke. De ville sette saken på spissen og argumenterte med at en så pass detaljert evaluering som kommunen hadde bedt om, i realiteten var å innføre karakterer. Stortinget har bestemt at det ikke skal gis karakterer til elever fra første klasse av.

De fleste lærerne i Sandefjord har minimal sans for det omfattende evaluerings- og rapporteringsregimet skolen er underlagt. Men lærere er lydige sjeler. De har sukket og stønnet, for dette har tatt mye tid, og gjort det de har fått beskjed om. Før jul hadde det bygget seg opp så pass mye frustrasjon både over systemet og behandlingen av Bjerkely Volden og Andersen, at flere valgte å gå over i de ulydiges rekker. Før jul var det 40 lærere som nektet å fylle ut de kommunale skoleskjemaene. Og de tente faklene.

Lærerne har fått støtte fra Utdanningsforbundet. Kommunen er kommet i villrede om hva de skal foreta seg.

– Det er noen spilleregler i arbeidslivet jeg forventer at blir fulgt av alle. Det undergraver også resten av organisasjonen dersom noen yrkesgrupper skal få lov å neglisjere lovlig fattede vedtak, mens andre lojalt følger vedtak de selv er uenig i, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch til NRK Vestfold. Han sier samtidig at kommunen raskt vil ta denne saken opp igjen på nytt.

Kommunen har ikke noe annet å gjøre enn å gjøre kraftige endringer i det rapporteringssystemet de har utviklet. En kommune som er ved sine fulle fem går ikke til oppsigelse av 40 lærere. Det vil gjøre dem verdensberømte på en sak folk vil riste på hodet av.

Her står politisk styringsmakt mot fagmakt. Hovedregelen er den at fagfolk må innrette seg etter det politikerne bestemmer. En regel har imidlertid unntak. Når politikerne roter det til, må fagfolk ha rett til å si ifra slik lærerne nå gjør i Sandefjord. Denne saken viser at fagfolk har betydelig makt når mange de er en stor gruppe som opptrer samlet.

I Sandefjord har politikerne ambisjoner. De mener at målings- og rapporteringssystemet de har utviklet vil gi en bedre skole. Det hjelper ikke med ambisjoner hvis en ikke har de som skal gjøre jobben med på laget. Lærere er ikke kveg som kan jages dit eieren vil. Lærere er en stolt yrkesgruppe som er opptatt av å få tid til det de brenner for: å undervise. Lærere vil ikke noe annet enn at barn skal gjøre det bra på skolen. De blir motivert av at deres egne elever får det til og får gode karakterer. Lærere og politikere er på samme lag.

Politikere bør innse at lærere er bedre pedagoger enn dem selv. Lærerne har de beste forutsetningene for å vite hva som virker best i skolen. Det er ikke snakk om at lærerne skal låse skoledøra og be politikerne holde seg unna. Det handler om at politikere og lærere må snakke sammen om hva som virker og hva som kan gjøres for å utvikle en best mulig skole. Å tre et system som lærerne har null tro på ned over hodet på dem, er fåfengt. Den leksen bør politikerne i Sandefjord ha lært.