Kolberg – en opphøyet kontrollør

Akers Liv Monica Stubholt var utenlands og kunne ikke møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteens Mongstad-høring. Nå får hun offentlig refs av Martin Kolberg for å ikke møte men snakke med pressen. Kolberg bør jekke seg ned. Han bestyrer ikke en domstol med møteplikt.

I forrige periode på Stortinget holdt Kontroll- og konstitusjonskomiteen det gående med politisk spill under dekke av kontrollvirksomhet. Knapt noen komiteer eller saker fikk så stor medieoppmerksomhet som de Stortingets kontrollører grep fatt i. Kontroll og tilsyn er tidens tegn. En stadig større del av den politiske debatten handler om paragrafer, millimeter og formaliteter. Det ser ut til å fortsette i det nye Stortinget, der Martin Kolberg (A) har overtatt ledertrøya for komiteen etter Anders Anundsen (Frp) som er blitt justisminister.

Komiteen ville gjerne at Aker-sjef Øyvind Eriksen skulle møte på høringen. Han var opptatt. Dermed ble karbonfangstsjef Liv Monica Stubholt bedt om å møte i dag, men hun er utenlands.

Martin Kolberg mener det er beklagelig at hverken Eriksen eller Stubholt møter. Kolberg sier det skal tungtveiende grunner til for å ikke møte, og at det ikke er komiteen som skal tilpasse seg de innkaltes kalender. Stubholt uttaler seg om det komiteen gjerne ville snakke med henne om til Dagens Næringsliv. Det provoserer Kolberg.

– Jeg finner det svært bemerkelsesverdig og uheldig at Stubholt finner grunn til å omtale saken i mediene men ikke finner grunn til å møte i komiteen, sier Kolberg til Dagens Næringsliv.

Kolberg opptrer her med en selvbevissthet på komiteen vegne som det ikke er grunnlag for. Eriksen og Stubholt er ikke statsråder som kan innkalles til å møte Stortinget. Overfor statsråder kan Kolberg kreve. Overfor private aktører må Kolberg lære seg å «be pent». Kolbergs komité er ikke så viktig at alle snur om på sine planer for å kunne møte. Hvis Eriksen eller Stubholt hadde blitt innkalt til å møte Kongen, eller statsråden ønsket et møte for å drøfte en sak av betydning for dem, kunne det vært at de hadde lagt om sine planer. Et møte i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité er ikke viktig nok.

Dette kan ha sammenheng med at komiteen overspiller sin betydning og i økende grad forbindes med politisk spill og ikke med relevant kontrollvirksomhet.

At Kolberg reagerer på at Stubholt uttaler seg til mediene, viser at han er skikkelig ute å kjøre. Han kan ikke agere som dommer i en rettssal der vitnene pålegges å ikke snakke med mediene på forhånd. Det finnes ikke en eneste grunn til at Liv Monica Stubholt ikke skal uttale seg til mediene.

Hvis Martin Kolberg jekker seg litt ned og går i dialog med dem han vil skal møte, klarer han nok å få hentet inn de han ønsker. Saksordfører Abid Raja har tatt poenget. Han sier han ikke visste at Stubholt var villig til å møte. Problemet var at hun ikke kunne den dagen hun fikk innkalling. Han vil legge til rette for at hun får forklart seg.

Når Stubholt kommer til Stortinget, vil de få høre at Mongstad etter hennes mening kunne blitt gjennomført til halvparten av de 25 milliardene regjeringen opererer med og at hun mener det er ugunstig å avslutte prosjektet uten et oppdatert kostnadsoverslag.

– Det skortet ikke på den teknologiske evnen. Den politiske viljen slapp opp for tidlig, mener Stubholt, som var statssekretær for Senterpartiet i Olje- og energidepartementet fram til 2009.