Kvinnepensjon som streikegrunnlag

LO krever at bedriftene skal bla opp for å sikre kvinner bedre pensjon. NHO steiler. Gerd Kristiansen har lagt listen høyt. Det er en fare for at hun river. Hun har ikke en regjering som vil komme henne til unnsetning for å løse opp i pensjonsflokene.

For å få lov til å fronte lønnsforhandlingene med NHO, har Fellesforbundets leder Arve Bakke måttet foreta en helomvending med skru når det gjelder hvilke krav det skal slås i bordet med. For en måned siden snakket Bakke så beskjedent om pensjon at en kunne lure på om det var NHOs Kristin Skogen Lund som uttalte seg. Bakke advarte mot å pålegge bedriftene pensjonsordninger som ville føre til økte kostnader. Tiden er definitivt ikke inne for det, mente Bakke.

LO-leder Gerd Kristiansen var så misfornøyd med det han sa at hun slo til lyd for en todeling av lønnsoppgjøret: en del der Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet om lønn slik frontfagsmodellen legger opp til, og en sentral del der man forhandlet om pensjon. «Glem det», sa NHO. Der i gården er de opptatt av at den venstre hånden skal vite hva den høyre foretar seg. Gerd Kristiansen kunne ikke annet enn å kaste ideen sin i glemselens hav.

Sersjant Bakke

Men hun har ikke gitt seg. Sammen med Trine Sundnes i Handel og Kontor har hun presset Arve Bakke til å fronte krav han ikke har sansen for. Arve Bakke er instruert til å mene at tariffestet pensjon er et helt sentralt krav i årets lønnsoppgjør. Det er betingelsen for at han får fronte forhandlingene. Bakke er som en sersjant som sendes ut i krigen med våpen han ikke vil bruke og med et oppdrag han har lite sans for. «Vi er villige til å streike», sier Gerd Kristiansen. Er det noe Arve Bakke ikke er med på, så er det å kaste norsk industri ut i en streik.

Arve Bakke og Stein Lier Hansen i Norsk Industri klarer fint å bli enige om kroner og ører. Det er pensjon som er problemet. NHO har sagt at de ikke en gang vil forhandle om pensjon, og at lønnstillegget bør ligge på to-tallet. Gerd Kristiansen kaller NHOs oppførsel arrogant, og bidrar dermed til et opphetet klima før årets lønnsforhandlinger.

LO har vedtatt at lønnstillegget minst skal være så stort at kjøpekraften opprettholdes. Videre krever de at pensjonsordninger skal tariffestes, utbetalingene skal økes og forskjellene i pensjon mellom menn og kvinner skal utjevnes.

Ridder Bakke

Arve Bakke har nå inntatt rollen som ridder. Han blåser til kamp mot NHO og lover å sikre damene i LO en bedre pensjon.

– Jeg skal love dere at arbeidsgiverne ikke bare må snakke om pensjon, de blir pent nødt til både å forhandle og mekle om det også, sier Bakke til NTB. Tøffe krav. Tøff forhandler. Dreven ridder.

Fordi kvinner lever lengre enn menn, får de en lavere pensjon enn menn etter dagens ordning som det er bred enighet om i Stortinget. LO vil ha høyere pensjonsutbetalinger. En måte de skal oppnå det på er ved å samle alle pensjonsmidlene til LOs medlemmer i et gigantisk fond framfor at hver enkelt bedrift skal plassere pensjonsmidlene. Dette kan ha noe for seg. Det snakkes om å kunne spare hundrevis av millioner i årlige forvaltningskostnader. LO hevder også med fynd og klem at det som settes av til pensjon tilhører de ansatte, ikke bedriften. Det burde ikke være tungtveiende grunner for at NHO setter seg på bakbeina om LO vil danne et slikt gigant-pensjonsfond.

Å revidere dagens pensjonsordning nå, vil NHO aldri gå med på. De blir nok med på å formulere at man skal utrede ett og annet når det gjelder pensjonsordninger. Såpass må NHO kunne gi.

Likepensjon

Det viktigste for Gerd Kristiansen er å få bedre pensjonsordninger for kvinner. Hun lanserte i går kravet om «likepensjon». Det kommer vi til å høre mye om i tiden framover. Er det noe som sitter langt inne hos NHO, så er det å pålegge bedriftene å kompensere for at kvinner kommer dårligere ut enn menn som følge av at de har lavere lønn, jobber deltid, lever lenger og endatil er det en del som slutter å arbeide tidligere. Hvis NHO skulle gå med på dette, vil det langt på vei være å legge et nytt grunnlag for dagens pensjonssystem. Dagens pensjonsordning bygger på at den enkelte får pensjon ut fra det en har tjent opp i lønn. Dette er ikke tariffregulert en gang. Det er vedtatt en lov som sikrer at arbeidsgiver minimum skal innbetale to prosent av lønnen i en innskuddsbasert pensjonsordning. Videre har NHO og LO inngått en avtale om AFP. Alt ut over det avgjør bedriftene suverent selv. Slik skal det fortsatt være, sier NHO. Det nekter Gerd Kristiansen å akseptere. Da blir det streik, sier hun.

Basketak

Nå virker det som om hun har Arve Bakke ved sin side med mandat til å utrette mirakler. Uenigheten er sannsynligvis større mellom Gerd Kristiansen og Arve Bakke enn mellom Bakke og Stein Lier Hansen. Å sende norsk industri ut i streik for at bedriftene skal bla opp for å sikre kvinner bedre pensjon er milevis fra det Bakke kan tenke seg. I år blir det harde basketak på kammerset i LO når det spisser seg til i forhandlingene.

Gerd Kristiansen har lagt listen høyt. Det er en fare for at hun river. Hun har ikke en regjering som vil gå på tvers av det NHO anbefaler og komme henne til unnsetning for å løse opp i pensjonsflokene.