Den store turnuskrigen

Fagforbundets Mette Nord opphøyer seg selv til overlege når hun ikke vil godkjenne turnuser de ansatte, ledelsen, brukere og pårørende vil ha. Det handler om egen maktposisjon og det politiske spillet om Arbeidsmiljøloven.

Ansatte på Ladegården sykehjem i Bergen vil jobbe langvakter for å få flere frihelger og sørge for bedre hverdager for beboerne. De har prøvd det ut i praksis. Erfaringene er meget gode. Alle synes dette er en utmerket, og ansatte føler seg ikke mer presset og stresset – snarere tvert imot. Det er derfor de vil jobbe til tider 13 timer når de først jobber, i helgene for eksempel. Det er jo ikke slik at folk går hjem etter åtte timer og ligger passive på sofaen. Man er gjerne i en eller annen form for aktivitet, omtrent som på jobben, med mindre man har et arbeid som er så pass slitsomt at åtte timer er nok.

Nå sier Fagforbundet nei. De krever at ansatte skal tilbake til den gamle turnusen. Det skal være likt for alle. De ansatte svarer med å melde seg ut. Selvsagt gjør de det. Folk finner seg ikke i at noen skal sitte i Oslo og hindre dem i å finne lokale løsninger som alle ønsker seg.

Til Dagens Næringsliv i dag sier lederen i Fagforbundet, Mette Nord, at de ikke vil godkjenne de vaktordningene de ansatte ved Ladegården ønsker seg fordi «sikkerhets- og helserisikoen» er for høy.

– Vi må ta vare på våre medlemmer, sier Mette Nord. Men de har jo alt forlatt henne. De vil ikke vite av det formynderiet hun representerer. Nord opphøyer seg selv til overlege de luxe når hun griper inn mot egne medlemmer på helsemessige premisser.

Stami-rapporten

Nord henviser til en rapport fra Stami, Statens arbeidsmiljøinstitutt, der de peker på at sikkerhetsrisikoen øker dersom en jobber mer enn åtte timer. Risikoen for hjerte- og karsykdommer øker også når en jobber mye. Dette er da gammelt nytt. Vi vet da at stress og lange arbeidsdager kan ha negative helsemessige konsekvenser. Det finnes egne regler for sjåfører, flyvere og andre som har arbeid der feil kan få skjebnesvangre konsekvenser.

Det er ikke stor risiko å jobbe ved Ladegården sykehjem. Mette Nord kan ikke bruke Stami-rapporten som argument mot at de ansatte skal kunne jobbe 13 timer med jevne mellomrom. Det er jevngodt med å hevde at pålagt overtid ikke må forekomme fordi det representerer en risiko for helse og sikkerhet. I Bergen snakker vi ikke om overtid, men planlagt turnus der ansatte får lenger perioder med fri mot å jobbe noen lengre dager. Det er ikke skadelig.

Dette handler ikke om helse og sikkerhet, men om Fagforbundets maktposisjon. Fagforeningene vil ha størst mulig makt sentralt. Slik blir organisasjonen viktig. Men når det gjelder arbeidstid, følger ikke fagorganisasjonen med i timen. Her ønsker ansatte større fleksibilitet. De vil i økende grad finne løsninger lokalt. Det skjer til og med i skolesektoren.

Støtter lærerne

Mette Nord sier til Klassekampen i dag at hun støtter lærerne i kampen mot KS. Lærerne jobber 43 timer i uka i skoleåret, og mange jobber mer enn det. Det er Nord med på. Slik som hun tenker, burde lærerne jobbet 7,5 timer hver dag for ikke å få helseskader. Men lærerne vil ha frihet og fleksibilitet. Det sammen vil de ansatte ved Ladegården. Det blir nok en del 13 timers dager på lærerne også. De overlever det.

Ladegårdens ansatte er blitt brikker i et større spill. Det handler om det politiske oppgjøret om endringer i Arbeidsmiljøloven. Regjeringen vil gi større fleksibilitet når det gjelder avtaler om arbeidstid, og gjøre det enklere å avtale avvik fra normalbestemmelsene. De ønsker ikke et regleverk som gjør at man sentralt skal kunne nekte arbeidstidsordninger som er forhandlet fram lokalt. Arbeidsminister Robert Eriksson forbereder seg til kamp mot LO. Han må snart stige til hest og ri kavaleriet i LO i møte.

Dersom Fagforbundet hadde godkjent at de kunne fortsette som de ønsker på Ladegården, kunne regjeringen brukt dette for alt det er verd. Det er slik de vil ha det. Fagforbundet gjør det nå til et stort problem som må bekjempes. De demonstrerer hvor viktig det er at man har fagforeninger som kan ta vare på de ansattes helse når arbeidsgiver presser de ansatte til å bli med på helseskadelige opplegg som også truer sikkerheten til beboerne.

De ansatte på Ladegården orker ikke høre på den slags. De har sagt takk for seg.