LO-Gerd med slegga

LO-leder Gerd Kristiansen har tatt bolig i en virkelighet som ikke eksisterer i praksis. De rødgrønne har etter krav fra LO laget et system der ledere i helsesektoren blir lovbrytere for å redde pasienters liv og helse. Kristiansens uthenging av ledere og tildekking av virkeligheten er uetisk.

LO-leder Gerd Kristiansen er ute med slegga igjen. Det skaffer henne i det minste medieoppslag og funger antagelig godt som indremedisin. Hun bommer såpass grovt at ingen lenger trenger å være i tvil om hvorvidt hun befinner seg i en virkelighet hinsides den hverdagen som preger offentlig sektor.
– Arbeidsgivere som ikke klarer å ha kontroll med arbeidstiden, bør finne seg en annen jobb, sier Kristiansen til Dagsavisen i dag. Hun uttaler seg på bakgrunn av det i går ble kjent at Oslo Universitetssykehus (OUS) har brutt arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 32.000 ganger på et år. Som om det er noe nytt. Slik har det vært fra tidens morgen, i alle fall så lenge OUS har eksistert. For noen år siden rapporterte Helse Sør Øst over 100.000 brudd. Da var helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på banen og sa at nå måtte det tas fatt i problemene. Lite skjedde, fordi problemet ikke er løsbart.
Fremdeles skjer det hvert år flere hundre tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsen innen helse og omsorg. Dette vet Gerd Kristiansen. De rødgrønne har hatt ansvaret for denne situasjonen i åtte år. De gjorde ikke noe med det, fordi LO ikke vil endre arbeidstidsbestemmelsene og regjeringen ville ikke bruke hundrevis av kroner på å ansette mennesker som det egentlig ikke er behov for om turnuser og arbeidstidsbestemmelser ble justert. De rødgrønne har løst problemet med å la dem som har vakt- og personalansvar bli lovbrytere.
Ikke en eneste har fått sparken for budd på arbeidsmiljøloven innen sykehusene. Situasjonen blir stilltiende godtatt av alle parter. Nå vil Gerd Kristiansen sparke de lederne som ikke klarer å innrette seg etter arbeidstidbestemmelsene. Hun snakker som om hun er fra en annen planet.
– Jeg må bryte norsk lov for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, forklarte Øyvind Skaarstad, leder ved Akuttklinikken ved OUS, til Dagsavisen i år. Gerd Kristiansen burde gitt ham blomster for åpenhet og ærlighet framfor å rette kanonene mot ham.
Gerd Kristiansen driver et politisk spill. Hun varsler kamp mot regjeringen som vil endre arbeidsmiljøloven. Det er grei skuring. Hun bør imidlertid kjempe med blanke våpen. Den form for tildekking av virkeligheten hun driver med er uetisk. Å holde ledere personlig ansvarlig er et etisk overtramp. Det finnes ikke en eneste leder som er i stand til å drive en akuttavdeling på et sykehus i dag uten å bryte arbeidsmiljøloven. Disse bør få ros fordi de gjør det beste ut av en umulig situasjon.
Gerd Kristiansen bør legge bort pisken og avslutte jakten på syndebukker. LO har selv medansvar for lovbruddene som skjer fordi de tviholder på bestemmelser som til og med et økende antall ansatte vil ha endret. Ansatte vil ha større fleksibilitet og individuelt tilpasset arbeidstid der det er mulig. Ansatte vil ha mulighet til å jobbe mer i perioder. De vil at det skal skilles mellom av en arbeidsgiver kan pålegge og hva ansatte på eget initiativ kan få lov til.
Regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven, men de holder et beskjedent tempo. De har nå vært i posisjon i et halvt år, men ennå har de ikke fått nedsatt Arbeidstidsutvalget som skal utrede og foreslå endringer. Ved sykehusene må ledere fortsatt finne seg i å opptre som lovbrytere. Gerd Kristiansen bør gi dem fred i anstendighetens navn.