Glem redusert arbeidstid

Audun Lysbakken er i ferd med å rigge seg til i en annen verden. Vi må jobbe mer, ikke mindre. Norsk Industri har et godt poeng når de vil ha lenger normalarbeidsdag. Og Spekter kan nå bruke arbeidsrettens dom for å få sykepleiere til å jobbe mer enn hver tredje helg.

SV har vært med i en regjering som har vært opptatt av å få folk til å ta inn over seg at vi må arbeide mer for å kunne opprettholde dagens velferdsordninger. Dette var en av de viktigste konklusjonene i den rødgrønne regjeringens «Perspektivmelding». Dette betyr at folk må vente med å pensjonere seg, flere må arbeide framfor å motta trygdeytelser og de som er i jobb må jobbe flere timer hver uke.

I Dagsavisen i dag kan SVs partileder Audun Lysbakken fortelle at han er klar for sekstimersdagen.

– Jeg tror folk er klare for et verdiskifte. Samfunnet har nådd et punkt der vi ikke blir mer lykkelige av mer vekst. Mange lengter etter tid til seg selv og hverandre, og bedre livskvalitet, sier Lysbakken

Det kan ha rett i. Lysbakkens problem er at han er fanget i en «pose og sekk-tenkning». Han vil ha dagens rikdom og velferd. For framtiden mener han folk ikke bør bry seg om mer penger og materiell velstand, men heller velge mer fritid. Perspektivmeldingen snakker om at vi må jobbe mer for å opprettholde den materielle velferden og de velferdsordningene vi har i dag. Sekstimersdagen er i drømmeland.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla etterlyste sekstimersdagen for to uker siden. Hun mener den vil gjøre det lettere for kvinner å jobbe deltid. Dette er underordnet hva som er samfunnsøkonomisk mulig å få til. Lysbakken pøser på med argumenter for å hente sekstimersdagen fram igjen. Det blir mindre sykefravær, folk vil stå lengre i jobb og det blir lettere å jobbe hel stilling. Hvor tar han dette fra? Folk blir ikke mindre syke av å jobbe en eller to timer mindre hver dag.

Og hvordan har han tenkt å løse det gigantiske behovet for økt arbeidskraft som følger av eldrebølgen? Det er mulig dette er en sak SV kan vinne noen velgere på. De får aldri Ap med på det. Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (A) avviser Lysbakkens ideer. Hun konstaterer at vi får problemer med å finansiere velferden om vi reduserer arbeidstiden.

Utvide normalarbeidsdagen

Arbeidstid ser ut til å bli et viktig tema i årets lønnsoppgjør. I dag er det slik at arbeid etter kl 17 utløser krav om overtid eller kompensasjon. Norsk Industri vil utvide normalarbeidsdagen fra kl 17 til kl 21. Det vil nok ikke Fellesforbundet godta, ikke uten at arbeidsgiverne går med på andre viktige krav eller kompenserer for at normalarbeidsdagen utvides.

På sykehusene vil de gjerne utnytte dyre operasjonsstuer mer effektivt. Derfor vil Spekter at legene skal strekke ut arbeidstiden sin slik at en kan sette opp operasjoner helt til klokken 21. Dette blir et tema i forhandlingene med legene i år. Hvis arbeidsgiver har noe å bidra med, kan det være at legene vil strekke seg. Alt for mange leger er midlertidig ansatte. Hvis man utvider normalarbeidstiden, kan det tenkes at sykehusene vil tilby flere faste legestillinger. Kanskje kan man oppnå en enighet ved å følge dette sporet.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mener årets oppgjør for sykepleierne bør bli enkelt. Det vil handle om lønn, og rammene blir lagt i oppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Unio-leder Anders Folkestad varsler imidlertid en kompensasjon for at hans medlemmer det siste året har kommet dårligere ut enn funksjonærene i industrien. Ellers er han fornøyd med at Bratten «ikke ypper til strid om arbeidstid», som han sier. Det trenger hun ikke. Arbeidsretten ga i går Spekter medhold i at Norsk Sykepleierforbund og forbundets tillitsvalgte brøt fredsplikten og handlet ulovlig i sin kamp mot helgevaktene på Ahus. Retten slår fast at det er Arbeidsmiljøloven som gjelder. Ansatte kan pålegges å arbeide annenhver helg. Sykepleierforbundet arbeider hardt for at ingen skal kunne pålegges å arbeide oftere enn hver tredje helg. Det må forbundet gjerne arbeide for, men retten slår fast at dette ikke er en del av tariffavtalen. Sykepleierforbundet har imidlertid vetorett når det gjelder gjennomsnittsberegningen av arbeidsplanene.

Spekter satser nå på at regjeringen får gjort endringer i Arbeidsmiljøloven som fratar arbeidstakerorganisasjonene muligheten til å vende tommelen ned for vaktplaner på et generelt grunnlag. De vil at man lokalt skal ha frihet til å legge vaktplaner innenfor de rammene Arbeidsmiljøloven legger opp til.

Det er mange som venter på at arbeidsminister Robert Eriksson skal komme i gang med å gjøre de oppmykningene i Arbeidsmiljøloven som regjeringen har varslet.