Med hodet i asylveggen

Når Frps høyre hånd gjør det motsatte av den venstre i asylpolitikken, blir det mindre integrering og opphopning av folk på asylmottakene. Nå får Solveig Horne kjørt seg. 

Familie- og inkluderingsminister Solveig Horne er bekymret over at barn og familier blir boende alt for lenge på asylmottak. Hun er virkelig opptatt av å løse problemet. Det førte til at hun i vinter slo frampå med tanken om at kommunene burde tvinges til å ta imot flere asylsøkere, særlig barn og familier. En del i Frp lurte på om det hadde klikket for henne. Å tvinge asylsøkere på kommuner ligger hinsides det Frp kan tenke seg.

Solveig Horne har problemer med å ta inn over seg at regjeringen har gjort det vanskelig for kommunene å bosette for eksempel enslige, mindreårige asylsøkere. I årets statsbudsjett er refusjonen av barnevernkostnadene til kommuner som bosetter denne gruppen redusert med 20 prosent. Det er jevngodt med å legge opp til at kommunene skal ta imot færre. Det er det som nå skjer.

Rene ord for pengene

– Når staten plutselig begynner å pålegge oss en egenandel, så er det et brudd på den avtalen vi har. Vi er klar over at det er lange ventelister, men hvis dette ikke endres, vil vi heller ikke ta imot flere enslige asylbarn og kommer til å rigge ned tilbudet, sier ordfører Ole André Myhrvold (Sp) i Trøgstad kommune til Klassekampen.

Dette er rene ord for pengene. Hornes partikollega, Eivind Norman Borge, som er ordfører i Hvaler, sier rett ut at Hornes politikk svekker integreringen. Skal vi få til integrering, koster det penger, er hans budskap til ministeren og regjeringen som nå er samlet for å forberede budsjettet for 2015.

KS, kommunenes interesseorganisasjon, sier de har fått henvendelser fra en rekke kommuner som signaliserer at de vil ta imot færre mindreårige asylsøkere.

Bomskudd

Solveig Horne har nok ikke noe annet å gjøre enn å si rett ut at dette kuttet var et bomskudd. Når revidert budsjett legges fram, bør skaden være reparert.

Å integrere asylsøkerne er blitt vanskeligere. Flere av dem har for lite utdanning og sliter med å lære norsk. Når arbeidsmarkedet nå blir strammere, vil enda færre bli integrert. Skal en få kommunene til å ta imot flere, må staten øke støtten til de kommunene som tar imot asylsøkere. Alternativet er at det blir et økende antall som må tilbringe lenger tid på et mottak, stikk i strid med det som er regjeringens mål.

Regjeringen har satt i gang tiltak for å få de som ikke får opphold raskere ut av landet. Det er positivt. Det kan være en vil oppnå noe med å opprette flere plasser på lukkede mottak. Det er også fornuftig å utrede om det bør opprettes en egen domstol for å få kortet ned tiden fra en søker asyl og til det blir truffet en endelig avgjørelse.

Det er grunn til å være mer betenkt over regjeringens planer om å plukke ut kvoteflyktninger ut fra hvem en tror blir lettest å integrere i det norske samfunnet i stedet for ut fra hvem som har størst behov.