Moralisering i Sp-striden

Når de først er dypt uenige om Ola Borten Moe, gjør fløyene lurt i å droppe den moraliseringen Jenny Klinge og Steinar Ness innbyr til. De kjører på et sidespor. Striden er kjedelig for partiet, men politikk handler nå en gang om makt og interesser.

Striden i Sp om Ola Borten Moe skal gjenvelges som nestleder er hard og uforsonlig. Den er hverken verre eller mindre ille enn det som skjer i andre partier med jevne mellomrom. Når striden handler om en person, må vedkommendes egenskaper og lederstil omtales. I dette tilfellet er det ikke så enkelt å skille sak og person, som man ofte blir anbefalt å gjøre. Det handler om begge deler: om politisk uenighet og om hvorvidt Ola Borten Moe har de personlige egenskapene som kreves for å være nestleder i et parti.

Per Olaf Lundteigen er krystallklar på at han mener Ola Borten Moe ikke bør gjenvelges. Det sa han allerede da Liv Signe Navarsete varslet at hun ville trekke seg. Lundteigen vil bytte ut Borten Moe fordi han ikke har klart å samarbeide med sin partileder. Han ønsker også en nesteleder som står for en annen politikk enn Borten Moe. Lundteigen uttaler seg saklig, klart og kontant. Det må både Borten Moe og hans tilhengere tåle.

Lederen i fylkespartiet i Sør-Trøndelag, Jarle Martin Gundersen, varsler at de vil stille benkeforslag på Borten Moe som nestleder dersom valgkomiteen ikke innstiller ham. Borten Moe er og blir deres kandidat, og de vet at de har støtte fra andre sterke fylkespartier. Dette standpunktet må også Sp tåle.

Trekke seg?

Diverse mer eller mindre sentrale personer i partiet har oppfordret Borten Moe til å trekke seg for å skape ro i partiet. Det er forståelig at noen mener det. Borten Moe vet at han er omstridd. Han sier han stiller seg til disposisjon for partiet og avviser at han har ansvar for å trekke seg. Det er i tilfelle hans støttespiller som må avgjøre om han skal tre tilbake. Ola Borten Moe har all grunn til å tenke at han svikter «sine» dersom han trekker seg.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge roter det også til i NRKs Politisk kvarter i dag. Hun sier at de som ikke ønsker Borten Moe som nestleder må oppføre seg mer anstendig, og at folk i partiet må lære seg å opptre på en ordentlig måte.

Det er ganske spesielt at en stortingsrepresentant opphøyer seg til dommer over hvordan partiets tillitsvalgte skal føre en strid om hvem de vil ha som nestleder. Denne typen moralisering er en avsporing.

Intrigemakere

En av partiets tungvektere, tidligere generalsekretær Steinar Ness, har skrevet et brev til ordføreren og medlemmer i fylkesstyret i Nord-Trøndelag der han hevder at han har sikker informasjon om at det har foregått intrigemakeri i partiet som har hatt som mål å svekke Liv Signe Navarsete som partileder. Dette er også et sidespor. Ness har sikkert flere eksempler på at det i striden rundt Navarsete både er sagt ting som ikke burde vært sagt eller sendt e-poster som ikke burde vært sendt. Men partiet har hatt sin «granskningskommisjon». Få vil grave videre med spadene til Ness. Nå handler det om hvorvidt Borten Moe skal fortsette som nestleder eller ei.

De som ikke vil velge Borten Moe begrunner dette med at de ikke deler den politikken han forfekter, at han er en solospiller og ikke en lagbygger, og at det er en del intrigemakere i følget hans.

Borten Moe har sagt offentlig at han ikke fikk til et godt samarbeid med Liv Signe Navarsete. Han ser på det som et personlig nederlag, og må ta sin del av ansvaret for det. Men det er ikke gitt at Ola Borten Moe vil få problemer med å samarbeide med Trygve Slagsvold Vedum. Han kan komme til å oppleve Borten Moe som en lojal støttespiller. Hvis han frykter et mulig samarbeid med Borten Moe, bør han varsle valgkomiteen om det.

Ola Borten Moe er en dyktig, sterk og erfaren politiker. Det blir for enkelt å si at han ikke egner seg som nestleder for et parti fordi det skar seg i samarbeidet mellom ham og Liv Signe Navarsete.

Spørsmålet Sp bør stille seg er om de har noen som egner seg bedre som nestleder. De må også ta hensyn til hvem de ulike gruppene i partiet vil ha.

Det kan argumenteres for at Ole Borten Moe ikke bør gjenvelges fordi han er omstridd og har vært en del av de problemene Sp har slitt med de siste årene. Men hvis det er Borten Moe et flertall vil ha, så må mindretallet bøye seg for det.