Kontroll, ikke tillit

For tre år siden snakket statsminister Helle Thorning-Schmidt med glød om tillit og resultater framfor detaljstyring og kontroll. Nå har hun fått hele kommune-Danmark på nakken for å gjøre det motsatte. Jan Tore Sanner må passe seg for å gå i samme fella.

Kommunale toppsjefer i Danmark gjør oppgjør mot finansminister Bjarne Corydon. De anklager ham for å drukne velferden i byråkrati, og ber ham holde fingrene fra fatet. Corydon er imidlertid ikke den eneste adressaten for kritikken. Flere av statsminister Helle Thorning-Schmidts ministre blir kritiserte for å drive detaljstyring ned på kommunal nivå som både irriterer, forvirrer og ødelegger.

I Danmark har de gjennomført den kommunereformen vi så langt bare snakker om i Norge. Det er direktørene i landets 98 kommuner som nå tar et oppgjør med regjeringen.

– Det svekker virkelig våre muligheter for å omstille den kommunale sektor når det hele tiden kommer nye krav om rapportering eller nye krav til den måten vi skal gjøre arbeidet på. Det gjør det ikke enklere, men vanskeligere å levere velferd til borgerne, sier Niels Højberg, bydirektør i Århus kommune og formann i kommunedirektørenes forening, KOMDIR, til Mandag Morgen.

Det er grunn til å undre seg over at de har havnet her. I grunnlaget for sin regjering pekes det på behovet for omfattende endringer i offentlig sektor. Det sies rett ut at det er resultatene som skal i fokus og at det ikke skal dikteres hvordan de skal oppnås.

– Regjeringen vil i samarbeid med kommuner og regioner iverksette en reform med fokus på tillit, ledelse, faglighet og av byråkratisering. Det skal sikre at den offentlige oppgaveløsningen i høyere grad orienteres mot resultater – effektivitet, kvalitet og servicenivå – og i mindre grad på oppfyllelse av prosesskrav. Økt fokus på resultater vil skape rom for større faglig ansvar og gi plass for moderne ledelsesformer og økt nytenkning. Det vil forbedre kvaliteten og frigjøre ressurser til bedre service for borgerne, og det vil gjøre faglig stolthet til drivkraft i utvikling av service til borgerne, skriver regjeringen som begrunnelse for det de kaller «Tillitsreformen».

Gjennomføringskraft

Dette er jo som å høre vår egen kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen har gjort et stort på poeng av at de vil reformere offentlig sektor ved å fokusere på resultater og avbyråkratisere. De har kritisert de rødgrønne for å ha for dårlig gjennomføringsevne. Erna Solbergs regjering vil at hennes regjering skal strutte av gjennomføringskraft.

I Danmark var det sosialdemokraten Thorning-Schmidt som for tre år siden avløste en borgerlig regjering. Nå sitter hun fast i det byråkratiske klisteret og i en praksis som oppfattes som stikk i strid med det hun snakket om da hun tiltrådte.

Kommunaldirektørene har dekning for det de hevder. De merker trykket fra en håndfull ministre som er opptatt av å levere varene på sin kant. De gjør det ved å styre kommunene så godt det lar seg gjøre. De pøser på med nye krav og retningslinjer og ber om rapporter som viser om det blir fulgt opp som forventet.

Slik kan det ikke fortsette, sier kommunaldirektørene. Så langt er det lite som tyder på at de ministrene som samarbeider tettest med kommunene, vil ta sjansen på mer tillit og mindre kontroll.

En av begrunnelsene for større kommuner er å gi dem flere oppgaver og større ansvar. Det er vel og bra, men det som skjer i Danmark viser at størrelse ikke er noen garanti for at kommunene opplever at de får selvstyret og handlingsrommet de trenger for å gi borgerne gode tjenester.

Erna Solberg og Helle Thorning-Schmidts ambisjoner når det gjelder styring av offentlig sektor ligger ikke langt fra hverandre. Thorning-Schmidt makter ikke å levere med mindre hun nå legger om kursen radikalt. Hva Erna Solbergs regjering etter hvert vil få til på dette feltet, er det for tidlig å si noe om.