Konfliktløser Høie

Det er sjelden politikere finner løsninger der alle stridende parter på sett og vis blir vinnere. Bent Høie har klart det med sin smarte løsning for å få løst opp flokene rundt fastlegenes reservasjonsrett.

Det er et hav av forskjell på å være statsråd, opposisjonspolitiker eller frontfigur for en pressgruppe. Når pressgrupper får både opposisjonspolitikere og mediene med seg i et hardkjør mot en statsråd i månedsvis, skal det godt gjøres å komme seg politisk uskadd fra det. Helseminister Bent Høie har langt på vei klart det. Den endelige løsningen på striden rundt fastlegenes rett til å reservere seg mot abort, er nummeret før genial.

De som har kjempet mot reservasjonsretten hevder de har vunnet en seier. Det blir ingen reservasjonsrett. Knut Arild Hareide sier Bent Høies nye løsning er en seier for dem. Det er bedre enn en ordning med reservasjonsrett, mener Hareide.

Høies løsning ligger i at man ikke trenger en påskrift fra en fastlege for få utført en abort. Det trenger en ikke i dag heller. En kvinne kan ta direkte kontakt med et sykehus og få utført et abortinngrep. Hun trenger ikke gå om en fastlege. I Oslo går et stort flertall av kvinnene rett til sykehuset. Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, pekte på dette for flere måneder siden og mente at denne saken ikke burde være noe problem. Det ved å følge dette sporet fant Bent Høie løsningen som i grunnen lå åpent i dagen. I stridens hete var det ingen som så den.

Samvittighetsfrihet

Høyre har aldri ment at KrFs krav om reservasjonsrett var urimelig. I Høyre har de tradisjoner for å være opptatt av å sikre menneskers samvittighetsfrihet. Bent Høie var overbevist om at det måtte være mulig å forene hensynets til kvinners rett til abort og legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort.

Den løsningen Høie sendte ut på høring, ble regelrett slaktet. Folket ville ikke ha den løsningen han først gikk inn for. Han hadde da tre valg. Han kunne ha satset på å trumfe igjennom en reservasjonsrett det var stor motstand mot. Det ville Høyre tape velgere oppå. Alternativet var å si til Erna Solberg at hun måtte få KrF til å droppe reservasjonsretten. Det ville KrF ha motsatt seg, men de hadde nok gitt seg uten å bryte samarbeidet med regjeringen. Eller så måtte han finne en ny løsning.

Nå er det ingen leger som skal henvise til abort. Et skjema blir borte. Bent Høie kan notere seg en liten stjerne i boken for avbyråkratisering. Alle kvinner som er uønsket gravide skal kunne ringe et gratis telefonnummer og få svar på spørsmål de måtte ha. Hvis kvinner oppsøker fastlegen sin, skal fastlegen gi kvinner råd og veiledning. Det skal nedsettes et utvalg som skal utrede hvordan tanke, religion og samvittighetsfrihet skal ivaretas i alle yrker.

Ikke bare jubel

Det er ikke alle som jubler over Bent Høies nye løsning. Blant dem er Venstres Kjetil Kjenseth, som sier til Dagsavisen at det er uheldig at man starter en demontering av førstelinjen i primærhelsetjenesten før det er kommet en stortingsmelding om det. Andre er skeptiske til den nye «aborttelefonen» og synes det hele smaker for mye av at det skjer for å løse et problem for noen leger, ikke kvinnene. Det kan så være. Løsningen skal ut på høring. Det er muligheter for å drøfte enkeltheter i forslaget, men ingen bør være i tvil om at det er slutt på at leger skal henvise til abort.

Bent Høie sier han var overrasket over den sterke motstanden forslaget om reservasjonsrett vakte. Han måtte finne en annen vei for å komme i mål. Den rødgrønne regjeringen hadde flere slike saker. Den folkelige motstanden mot monstermastene ble så stor at Jens Stoltenberg bestemte seg for å droppe planene og foreta enda en utredning. Motstanderne mot mastene jublet. Det endte likevel med at monstermastene ble satt opp slik regjeringen hadde lagt opp til. Jens Stoltenberg sto fast på at Maria Amelie ikke hadde et beskyttelsesbehov og at hun derfor måtte sendes ut av landet. Men den folkelige motstanden var så stor at regjeringen valgte å gjøre en liten endring i regelverket som gjorde at hun raskt kunne komme tilbake.

En politiker må lytte til velgerne. Samtidig må den som sitter med ansvaret forholde seg både til juridiske problemstillinger, forta prinsipielle avveininger og som gjerne drukner i et folkelig engasjement og stake ut en farbar vei på sikt. Bent Høie har klart det i det som en tid virker som en umulig sak.