Kontroll ut – tillit inn

Erna Solberg og Jan Tore Sanner bør la seg inspirere av København, der de er lut lei kontroll og rapportering og satser på noe så gammeldags og risikabelt som tillit. Det virker som om Sanner er rede til å ta sjansen på å miste noe styring.

Nye regjeringer, røde som blå, elsker å snakke om hvor mye de skal effektivisere offentlig sektor, nedbygge unødvendig byråkrati og levere bedre og raskere tjenester til folket. Erna Solberg og Jan Tore Sanner har gjentatte ganger bedyret at det skal bli mindre regler og styringsmål, større frihet for ledere og underliggende etater, mindre rapportering og større fokus på å nå resultater som virkelig betyr noe. En kunne fristes til å tro at Solberg og Sanner hadde fått låne manuset til Danmarks sosialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt. For tre år siden måtte de borgerlige pakke seg ut av regjeringskontorene. Med stor entusiasme varslet Thorning-Schmidt at de skulle rulle ut sin store «tillitsreform» for bedre styring så snart de hadde fått varmet opp regjeringstaburettene. Stor jubel.

Slik skulle det ikke gå. For et par måneder siden sto så å si alle de kommunale toppsjefer i Danmark fram og manet til oppgjør mot finansminister Bjarne Corydon. De anklaget ham for å drukne velferden i byråkrati, og ba ham holde fingrene fra fatet. Flere andre ministre ble kritiserte for å drive detaljstyring ned på kommunal nivå som både irriterer, forvirrer og ødelegger.

I danskenes regjeringserklæring heter det at de ikke skal dikteres hvordan resultater skal oppnås. De vil skape rom for større faglig ansvar, gi plass for moderne ledelsesformer, legge til rette for en nytenkning, frigjøre ressurser til bedre service for borgerne og nedbygge unødvendig kontroll og rapportering. Det er som å høre Jan Tore Sanner.

Med museskritt

Så langt har ikke Erna Solbergs regjering tatt noen elefantskritt når det gjelder å fornye offentlig forvaltning. Men i går flagget Jan Tore Sanner noe som må betegnes som mer enn et museskritt. En skal kunne sette opp en garasje eller uthus på under 5o kvadratmeter på egen tomt uten å søke om byggetillatelse eller få godkjenning fra naboen. Det betyr at 20 prosent av byggesakene forsvinner fra kommunene. Sanner varsler også betydelige forenklinger i Plan- og bygningsloven.

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og resultater i offentlig sektor.

I går lanserte Jan Tore Sanner et Program for bedre styring og ledelse i staten.

– Regjeringen ønsker å bygge en kultur basert på tillit og samhandling. Vi vil vise ledere og ansatte i statsforvaltningen mer tillit. Sammen med økt handlefrihet og tydeligere ansvar for resultater vil statlige etater få bedre evne til å løse oppgavene sine og et godt grunnlag for å være mer innovative, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og legger til gode ledere som får utnytte handlingsrommet sitt er en nøkkel for å oppnå resultater.

Programmet skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak på fem områder: ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag. Programmet retter seg mot alle statens ledere og vil gå over flere år. I første fase prioriteres statens 300 toppledere. Tydelige krav til ledere, et nytt lederprogram, IKT-kompetansetilbud og møteplasser skal styrke lederrollen i staten.

Styringsiver på villspor

Her viser Sanner gode takter. De begynte godt også i Danmark. Det som fort kan skje er at statsrådene etter hvert blir opptatt av å få gjennomføre sitt politiske program. Da kjører de på med styring og rapportering. Det håper de virker. Slik holdt Jens Stoltenbergs flokk på de åtte årene de styrte landet. 22. juli ble en vekker. Denne tragedien fremsto som et bevis for at den statlige styringsiveren er på villspor. De siste året Jens Stoltenberg satt med makten, forsøkte statsrådene å komme seg løs fra det kontroll- og rapporteringsklisteret de hadde havnet i. Justisminister Grete Faremo var en av de som kom et stykke på vei.

Erna Solbergs vil at hennes regjering skal strutte av gjennomføringskraft og avbyråkratisering. Flere av statsråden har vist gode takter, men det kan gå like galt for henne som for sosialdemokraten Thorning-Schmidt i Danmark, med mindre Jan Tore Sanner holder statsrådene i ørene slik Finansdepartementet gjør.

Erna Solberg og Helle Thorning-Schmidt med statsrådsfølge kunne sammen bedt om en lærings- og inspirasjonsdag hos overborgermester Frank Jensen i København. Der er det nå tverrpolitisk enighet om at de skal gjøre det ikke den danske regjering klarer. De skroter regler, dropper rapporter og gir klar beskjed til kommunens 45 000 ledere i stort og smått: «Gjør det dere mener er best for borgerne. Dere skal ikke få kjeft om noe blir feil. Dere har vår tillit».

Det kan gå skikkelig galt. Det kan jo føre til at lederne i de enkelte etatene og bydelene gjør det på ulik måte og at det skjer både det ene og det andre som de på toppen ikke synes er bra. Det er prisen en må betale.

Ingen detaljstyring

Frank Jensen holder fast på at de fra sentralt hold i kommunen ikke skal drive detaljstyring, ikke om noe går galt en gang. Han lover at de ikke skal lage en ny regel eller prosedyre hver gang det dukker opp en dårlig sak i pressen. Da skal han svare at han har tillit til at lederne som står nærmere problemet enn ham, skal finne en god løsning.

Mediene blåser opp små bagateller til gedigne feil som det må gjøres noe med i en fart. Politikerne svarer med å nedsette utvalg, lage regler og prosedyrer og bedyre at man skal følge bedre opp. Det betyr som regel flere rapporter og tøffere krav.

Mediene er en sentral drivkraft i et system der det knapt finnes grenser for hva en politiker kan bli gjort ansvarlig for. Riksrevisjonen og tilsynene går først med lupe, mediene kommer etter med sjokktitler. Det er fristende for opposisjonen å henge seg på. I København er de blitt enige om å stå mot fristelsen og gi tillitsbasert ledelse en mulighet. Det er nesten for godt til å være sant.