Ansatte raser mot Sanner

De tillitsvalgte ved alle departementer går til angrep mot kommunalminister Jan Tore Sanner. De hevder de er blitt behandlet respektløst behandlet.

– Det er viktig å få lov til å være med i prosessen. Det er viktig å ta de ansatte med på råd, og det er viktig at vi får et skikkelig grunnlag å ta beslutninger på, sier Inger Riis-Johannessen til Dagsavisen.

Det kan alle si ja og amen til. Derfor er ansatte med i prosessen, og det er ikke noe mangel på skikkelig grunnlag i denne saken. Igjen ser vi et forsøk på at en saklig uenighet gjøres til at noe er galt med en prosess eller henges på en politiker som ikke har gjort jobben sin i henhold til lover og regler. Det er nummeret før noen jurister må taues inn for å granske prosessen.

Merkelige møter

Denne saken er ikke mer mystisk enn at de ansatte ikke har nådd fram med sine anliggender. De reagerer på at det legges opp til åpne kontorlandskap uten faste plasser, noe de mener fører til at det er vanskeligere å konsentrere seg på jobb. Skal de ha kontorer, må det samlede arealet økes, ellers blir det mange som ikke får plass i det nye regjeringskvartalet.

De ansatte klager på at de har fått for liten tid til å uttale seg og det er visst avholdt noen merkelige møter.

– Blant annet var det en workshop med alle tillitsvalgte der vi skulle gi innspill til rapporten. De trommet sammen over femti mennesker som ikke kjente hverandre i et rom der vi måtte krabbe rundt på gulvet og komme med synspunkter på arbeidsformer i et framtidig regjeringskvartal. Det er en nokså respektløs måte å behandle ansattes innspill på, sier Riis-Johannessen.

Det var da voldsomt. Det er nesten som en må spørre om de ansatte har grunn til å tro at det kun er sjefene som skal få stoler og bord i de nye lokalene.

Ikke fattet beslutning

Eivind Dale, departementsråd i Kommunaldepartementet, skriver i en e-post til Dagsavisen at det ikke er tatt endelige beslutninger.

– De ansatte er informert underveis, vi har hatt allmøter om saken og har jevnlig kontakt med de tillitsvalgte blant annet gjennom workshop og orienteringer i departementene, sier Dale.

Det er slett ikke uvanlig at arbeidstakere ikke ønsker å sitte i åpne kontorlandskap. Det har sine fordeler og ulemper. Arbeidsgiver er klar over hva de ansatte mener.

Det er ingen grunn til å rette kritikk mot Jan Tore Sanner i denne saken. Flere alternative løsninger er blitt utredet og kvalitetssikret. Staten som arbeidsgiver må avveie ulike hensyn mot hverandre. Det er ikke plass til ubegrensede mengder kvadratmeter på dette området. Ønsket om å få plass til flest mulig, både av økonomiske grunner og for at samarbeidet mellom avdelinger og departementer skal flyte beste mulig, tilsier at man baserer seg på åpne landskaper.

Hvis de ansatte mener høyblokken bør rives for å kunne bygge flest mulig kvadratmeter som gjør det mulig å kombinere kontorer og åpne løsninger, så bør de si det. Men å sutre over at Sanner ikke hører nok på dem, er et bomskudd. Tal tydelig om sak. Slutt med klagesangen over prosessen.