Lederkrise ved Universitetssykehuset

Et legeopprør er på gang i Nord-Norge. 42 overleger fra Tromsø, Narvik og Harstad, som alle hører inn under Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), har skrevet et brev til styret i Helse Nord, Den norske legeforening og helseminister Bent Høie der de hevder at innsparinger og kutt rammer pasientsikkerheten, omorganisering tvinges igjennom til tross for faglige advarsler, pasienttilbudet svekkes, leger tør ikke ta opp problematiske forhold i frykt for represalier og tillitsvalgte opplever sanksjoner og trusler om oppsigelse.

– Det er slik at ansatte er engstelige for å komme med konstruktiv kritikk, eller med forslag om ting som kan gjøres bedre, sier sier overlege ved avdeling for ortopedi og plastikkirurgi ved UNN, Louis de Weerd, til TV 2.

Både i 2010 og 2012 ble ledelsen kritisert for noe av det samme.

– Dette handler om en holdning og en stemning ved sykehuset hvor egentlig all form for kritikk og innspill blir dempet og slått ganske hardt ned på. Det skaper jo en stemning hvor folk ikke sier ifra. Du får ingen åpne diskusjoner, sier legeforeningens president Hege Gjessing til TV 2. Hun er bekymret over at de ansatte ved sykehuset slites ut.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen vil ikke la seg intervjue av TV 2, men henviser til Helse Nord. Ingebrigtsen svikter som leder når han ikke vil kommentere kritikken offentlig. En del av jobben hans er å svare når hans egne ansatte kommer med kritikk. Han må gjerne si at han er helt uenig på alle punkter og argumentere sterkt og godt for hvorfor det er han som har rett og legene som tar feil. Det han derimot ikke bør gjøre, er å gjemme seg i en krok.

Tøff omstilling

Istedenfor å svare, sender han ballen til Helse nord og styreleder Nord Bjørn Kaldhol. Han sier til TV 2 at brevet er en «blanding av noen bekymringer og noen synspunkter på hvordan sykehuset skal ledes. Og så er det naturligvis litt frustrasjon over at UNN er i en kontinuerlig og tøff omstillingsprosess.»

Kaldhol er bekymret for beleggsprosenten ved sykehuset og sier at de håper de får løst dette i dialog med fylkesmannen i Troms og Tromsø kommune. For at ingen skal være i tvil understreker han at han har tillit til ledelsen ved sykehuset.

– UNN har vært og er gjennom de største omstillingene i sykehusets historie. Det er krevende for medarbeiderne. Fra å ha vært i kontinuerlig oppbygging er det ikke lenger bare vekst. Omstilling av virksomheten er del av hverdagen på alle norske sykehus, også i Helse Nord. Slik vil det også bli framover, ikke minst fordi vi skal gi bedre pasienttilbud gjennom nye bygg og bedre teknologi, sier styrelederen.

Både styret og ledelsen ved UNN er opptatt av at det skal være høy faglighet og at økonomi ikke skal styre alt, sier han.

– Dialog, medvirkning og kommunikasjon er en viktig forutsetning for å få til gode prosesser. Vi vet at dette er krevende i store organisasjoner. Her kan også Universitetssykehuset Nord-Norge bli bedre framhevet. Det legene tar opp, må håndteres ved UNN, sier Kaldhold. Men der er Ingebrigtsen inntil videre i alle fall taus som en østers.

På UNNs nettsider står det ikke noe om saken. På Helse Nords nettsider er saken godt presentert. Her ligger styrelederens svar, med beskjed om at dersom pressen vil vite mer, kan en kontakte kommunikasjonsdirektøren ved Helse Nord. En blir ikke bedt om å ta kontakt med Lars H. Vorland, som er administrerende direktør ved Helse Nord eller Tor Ingebrigtsen, som er daglig leder for UNN. Det er de som sitter med det daglige ansvaret.

Man velger altså å svare på kritikken med en kommentar fra styrelederen i eierselskapet som har kan sies å ha det formelle ansvaret. Det han sier er fullstendig forutsigbart. Det ligger tett på et «god dag mann økseskaft»-svar på det legene tar opp.

Hvis helseminister Bent Høie i løpet av dagen sier at han har full tillit til ledelsen i Helse Nord, at han forstår at situasjonen er vanskelig, takker de ansatte for at de står på i krevende tider, ber ledelsen ved UNN gå i dialog med legene og legger til at det skal være lov å kritisere det som skjer ved sykehusene, så er det grunn til hevde at rullegardinene for alvor er trukket ned der sykehusledelse foregår.

Høies plan

Bent Høie har snakket lenge om denne sykehusplanen han skal legge fram og som skal løse en masse problemer. Det vil gå vinter og vår før den blir vedtatt. Han må forholde seg til UNN nå. Han bør gi klar beskjed om at en slik henvendelse fra 42 overleger ikke kan behandles ved at direktøren ved sykehuset kryper i hi og styreledere i eierselskapet tilbyr offentligheten rund og god uttalelse. Høie bør ta seg en tur og møte representanter for opprørslegene og direktør Ingebrigtsen i en felles samtale. Kaldhold bør ikke være med. Han har meldt seg ut ved å sende saken tilbake til UNN.

Om legene har rett, er ikke godt å si. De kan ha rett i noe, men overdriver kanskje på andre områder. Leger kan skyve pasienter foran seg for å ivareta egne faglige interesser. Det finnes sikkert momenter av dette i det de tar opp, men det er for mye i det brevet de har sendt som ikke bør feies under teppe.

Vi har igjen fått et nytt eksempel på den rådende ansvarsforvirringen som preger ledelsen ved norske sykehus. Vi har sett det ved Oslo Universitetssykehus og A-hus, og ser det altså nå ved UNN. Vi har laget et system der vanskelige saker skyves fra den ene til den andre. Det er vi ikke tjent med.