Skolen som kamparena

Utdanningsforbundet liker det ikke, men de valgte å akseptere kravet fra KS om at alle lærere skal være til stede på skolen 7,5 timer hver dag. På én betingelse: Arbeidsforholdene skal være tilfredsstillende for at læreren skal holdes på skolen i normal arbeidstid. Nå har KS og Utdanningsforbundet klart å bli rykende uenige om hva det betyr. Utdanningsforbundet mener «full dag» må bety seks kvadratmeter kontor per lærer og bestemte krav til lys og luft. De får støtte fra fylkeshovedverneombudene rundt om.

Dette er ikke KS med på. Spørsmålet er så pass viktig at det er lederen i KS, Gunn Marit Helgesen, som fronter saken i Dagens Næringsliv.

– Jeg håper ikke lærerne nå skal forsøke å omgå en fremforhandlet avtale ved å skylde på fysiske forhold ved skolene. Vi er ikke innforstått med et krav om at alle lærere skal ha seks kvadratmeter kontorplass. Man må huske på at det ikke er slik at alle lærere sitter samtidig på en eventuell kontorplass for å gjøre etterarbeid, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H).

KS og Utdanningsforbundet har avsluttet forhandlingene. Nå kjører de saken fram i offentligheten på en måte som låser situasjonen. Det er merkelig at KS-lederen vil bidra til det. Hun retter en beskyldning mot lærerne for at de forsøker å omgå en fremforhandlet avtale. Det vil Utdanningsforbundet selvsagt ikke ha på seg.

I denne saken gjelder det både for KS og Utdanningsforbundet å holde fingere fra fatet. Det er lærerne og rektor som må finne ut av om forholdene ligger godt nok til rette for at de kan praktisere 7,5 timers dag for alle.

Det må ikke være minimum seks kvadratmeter per lærer. Har man tjenlige og trivelige lokaler, kan en greie seg med mindre plass. Det er forholdene på hver enkelt skole som må avgjøre om alle lærere skal sitte på rekke og rad hver ettermiddag etter at undervisningen er slutt. Hvis rektor presser ansatte til å være til stede i et trangt rom med dårlig lys og luft, går det ut over motivasjon og trivsel. Da går den vinningen KS håper på med mer bundet tid garantert opp i spinningen.

En annen tid

Det hører en annen tid til at KS og Utdanningsforbundet vil sentralstyre denne typen saker. KS bør ikke en gang kreve at rektor skal holde alle lærerne på skolen i 7,5 timer hver dag.

Fagorganisasjonene er opptatt av å avgjøre spørsmål sentralt og få mest mulig inn i sentrale avtaler. På denne måten demonstrerer de sin betydning og berettigelse. Vi har den samme diskusjonen når det gjelder arbeidstid og turnuser. På hver enkelt arbeidsplass finner de fram til løsninger som alle er tjent med. Dessverre finnes det alt for mange eksempler på at disse blir underkjent fra sentralleddet med henvisning til at de bryter med prinsipper og sentrale retningslinjer.

Arbeidstilsynet viser til standardregler for kontorstørrelser. Disse er ikke utformet med tanke på lærere som mesteparten av tiden sin ikke skal sitte ved en kontorpult, men oppholde seg i et klasserom. Framfor å lage et eget regelverk for lærere, må en finne lokale tilpasninger.

Det vil koste flere milliarder om alle skoler skulle ombygges ut fra et krav om seks kvadratmeter kontor per lærer. Derfor må KS ta det litt piano når det gjelder praktiseringen av det de er blitt enige om i årets lønnsforhandlinger.

Lærerne må ikke finne på å stemme nei ved årets lønnsoppgjør på grunn av bestemmelsen om at de må være 7,5 timer på jobb hver dag. De får satse på at de har rektorer som forstår seg på å finne gode løsninger i praksis.