Tar sjansen på konkurranse

Det har ikke blitt noen revolusjon innen helsevesenet så langt med Bent Høie som minister. Men nå sjøsettes en form som unektelig vil sette et blåere preg på det norske sykehusvesenet. Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt pressekonferanse i går for å fortelle at tiden er kommet for å sjøsette planene om «å flytte mer makt tilbake til pasientene», som de sa. Det høres fint ut, men det er ikke like klart hvem som skal miste makten over pasientene. Det må være de offentlige sykehusene der køene er alt for lange, ifølge de tre ministerne. «Tiden folk står i kø skal bli kortere», lovet de.

Det starter med at pasienter innen rus og psykiatri skal selv få velge om de vil behandles av offentlige eller private. Det legges opp til at flere helsetjenester skal kjøpes av private etter anbud og de fjerner aktivitetstaket på behandling i de offentlige sykehusene.

Bent Høie peker på at det er ledig kapasitet både ved private og offentlige sykehus. Han ønsker å utnytte denne kapasiteten for å få ned køene. I et marked der mange aktører kan konkurrere om pasienter som står i kø, vil køene gå ned. Kostandene vil samtidig øke, fordi flere vil bli behandlet. Fra ulike sammenhenger vet vi at dersom det ikke skal være kø, må en øke kapasiteten. Da øker kostandene.

Kostnadskontroll

Bent Høie sier at innføring av fritt behandlingsvalg i 2015 vil koste 150 millioner, men at beløpene vil øke fra år til år. Han tror imidlertid ikke at vi får en ukontrollert kostnadsøkning.

– Jeg tror reformen vil stimulere de offentlige til å bli mer effektive og fjerne hindringer som gjør at de ikke kan utnytte all kapasitet. Jeg tror dette vil gi bedre kvalitet, mer åpenhet og raskere behandling, sier helseministeren.

Det er en utmerket tro, men han må finne seg i at ledelsen i sykehusene og eksperter utenfor tviler på om en oppnår økt effektivitet ved å utsette de offentlige sykehusene for konkurranse. Denne regjeringen har imidlertid stor tro på konkurranse som virkemiddel. Det har lagt i kortene lenge at de vil prøve å få behandlet flere pasienter uten økte kostander ved slippe flere konkurrenter på banen.

Høie understreker at det skal være de offentlige sykehusene som skal avgjøre hva slags behandling en pasient skal få, men pasienten selv kan velge hvor de vil få utført behandlingen. Det skal stilles samme krav til de private aktørene med hensyn til kvalitet som for offentlige sykehus.

Behandle flere

I dag reguleres hvor mange pasienter et sykehus kan behandle gjennom et aktivitetstak. Dette vil regjeringen fjerne.

– Effektive sykehus med god økonomistyring skal få lov å behandle flere. Kravet for å gjøre det er at sykehusene må kunne finansiere dette med 50 prosent ISF-refusjon, sier Høie. Han er rede til å betale det det koster. Han peker på at det er samfunnsmessige kostander knyttet til å la mennesker stå i sykehuskø.

Audun Lysbakken (SV) tordner mot planene om å slippe kommersielle aktører mer til, Torgeir Micaelsen (Ap) er bekymret for at det blir satset for mye på de lønnsomme pasientene og Olaug Bollestad (KrF) er kritisk til at regjeringen ikke er opptatt av ideell sektor.

Det er en rekke private aktører innen helsevesenet. Om disse slipper til i noe større grad, kan ikke skade. Det er mulig for private å bygge opp tjenester som kan utføres til lavere kostander enn i det offentlige. Innen rusomsorgen har vi lang tradisjon på at andre enn det offentlige helsevesenet er sterkt engasjert. Her kan humanitære organisasjoner engasjere seg fortsatt. Innen psykiatri man mindre enheter kunne komme opp med tjenester som supplement til det offentlige.

Køene av pasienter med rett til behandling er for lange. Det er positivt at regjeringen vil ta nye grep. Høie må imidlertid passe på som en smed.. Når en skal kombinere markedstenkning med offentlig styring, har det som fungerer på skrivebordet en tendens til å ta en annen vei i det praktiske liv. Derfor må Høie velge de små skritt vei og sørge for at han har kontroll på virkningene.

Helsepolitikk skal være et satsingsområde for Ap for å vinne valget i 2017. Hvis Høie lykkes med sitt prosjekt med å få vekk køene for en akseptabel kostnad og hindre at de svakeste pasientgruppene ikke blir skadelidende, skal Støre slite med å vinne velgere på sykehuspolitikken. Høie kan få problemer både med modellen og med å klare å finansiere sin satsing på å få ned køene. Da står Støre der med sitt «hva var det vi sa?»