«Penger ut av vinduet»-granskning

I begynnelsen av mai avslørte VG at Vegvesenet i mange år hadde hemmeligholdt de såkalte ulykkesanalysegruppe- (UAG) rapportene, som skal gi dybdeinformasjon om årsakene og virkningene til ulykker. Dette skapte voldsomme reaksjoner. Politikerne sto i kø for å være rystet i takt med at VG hentet fram pårørende som mente de ikke hadde blitt dømt for uansvarlig kjøring dersom ulykkesrapportene hadde blitt lagt fram. En rekke jurister kom på banen med sitt sedvanlige «dersom, så fremt i fall, så er dette en meget alvorlig sak». Det ble hevdet at det er personopplysninger i disse rapportene som er blitt tatt vare på uten at Datatilsynet har gitt tillatelse.

Det var så mange som hadde «rystet seg» temmelig intenst og det var krevd såpass mye bot og bedring, at Per Sandberg (Frp), som er meget dreven når det gjelder å ryste seg, måtte bruke storslegga for å komme til orde.

Komplett skandale

– Dette er en komplett skandale. At disse rapportene har blitt holdt hemmelige og ikke blitt tilgjengeliggjort for politi, advokater og pårørende er ikke til å begripe. Her har det etter alt å dømme skjedd flere justismord når slike rapporter ikke har vært i rettssalen, sa en rystet og opprørt Sandberg til VG. Han hevdet veidirektøren må få sparken fordi han bevisst har forsøkt å holde rapporter hemmelige for at folk ikke skal få vite hvor ille det står til og fordi de frykter erstatningsansvar.

Det var i alle fall det Sandberg påsto. Men det Sandberg mener, er ikke i nærheten av et bevis for noe som helst.

Dagen etter, 15. mai, kvitterte Solvik Olsen med at han skulle nedsette et utvalg for å granske Vegvesenets praksis.
– Jeg ønsker å få vite om Statens vegvesen har overholdt sin informasjonsplikt om opplysninger i disse rapportene, også i møte med domstolene. Dette er alvorlig, derfor setter jeg nå ned et uavhengig utvalg som skal gjennomfører en bred vurdering av relevante sider av saken, blant annet av hvordan Statens vegvesen har praktisert deling av informasjon fra disse rapportene, var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens tydelige beskjed til VG.

Siden har det ikke skjedd noe.

– Det er ikke nedsatt noen utvalgssammensetning, eller oppnevnt en leder. Samtidig har departementet ennå ikke formulert det endelige mandatet, opplyser departementets informasjonssjef, Ivar Torvik, til Ukeavisen Ledelse.
Eirin Sund (Ap), nestleder i Stortingets transportkomité, forteller at hun er overrasket over at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ennå ikke har tatt de nødvendige grep for å sørge for å opprette et utvalg som skal granske hva som skjedde i forbindelse med hemmeligholdet av de såkalte UAG-rapportene.

– Særlig merkelig er det fordi dette var en sak som statsråden ga inntrykk av å ta på største alvor. Jeg hadde nesten trodd at dette utvalget allerede var i gang med arbeidet nå, sier Ap-politiker Sund.

– Her sitter det mange pårørende, som har et ønske om å få vite hva som har skjedd og hvordan man kan unngå at det samme skjer igjen. Derfor må man få et utvalg som må granske dette nå, sier transportpolitikeren.

Lover mer åpenhet

Presset fra offentligheten har allerede ført til at Vegvesenet har lovet å endre praksis. Fra første stund av har Terje Moe Gustavsen framholdt at de har utarbeidet disse rapportene med sikte på å hente ut det en kan lære av en ulykke og at de på ingen måte har vært opptatt av å hemmeligholde noe. Han har forholdt seg til en praksis som var innarbeidet før hans tid.

Det finnes drøssevis av rapporter og utredninger i etater og departementer som ikke er offentlige, fordi de anses som ledd i regjeringens interne saksbehandling. Det er stor forskjell på om man lager et internt notat enn et notat som alle skal ha innsyn i. Nå blir det den offisielle rapporten Vegvesenet skal utarbeide, hvis det er noe poeng da. Politiet lager utførlige vurderinger dersom det er snakk om personskade og det virker som om Høyre mener et uavhengig tilsyn skal ta seg av granskninger av ulykker.

Det er ingen grunn til at det offentlige skal bruke store summer på en granskning fordi om Per Sandberg krever det. En statsråd har en selvstendig og personlig ansvar både for pengebruk og prosesser. Dessuten er det denne regjeringens program at de ønsker tempo i beslutningsprosesser og avvikling av «supperåd». Det må også omfatte «suppeutredninger».

Solvik Olsen skulle aldri sagt han ville nedsette et granskningsutvalg. Han skulle sagt han ville vurdere det. Det hadde antagelig vært tilstrekkelig for å ri stormen av.

Terje Moe Gustavsen og Solvik Olsen er på linje i denne saken. Solvik Olsen ble aldri nevneverdig rystet av det VG brakte til torgs. Dessuten er det godt driv i samarbeidet mellom Vegvesenet og Departementet. Gustavsen, som har vært samferdselsminister for Ap, er nok meget fornøyd med å samarbeide med en statsråd fra Frp som virkelig vil gjøre vei i vellinga når det gjelder veibygging. Solvik Olsen vil få til mer, raskt og effektivt. Han prioriterer. Det minst viktige får vente. Denne granskningen kan trygt koke bort i kålen. Det er uttrykk for større politisk klokskap å la det skje framfor å taue inn en flokk eksperter til å jobbe med noe som ikke får noe som helst betydning.