Strategiske helomvendinger

Medier er rimelig selvopptatte skapninger. Derfor blir det gjerne mye oppstuss i mediene om det som handler om medienes rammebetingelser. Mediene og deres organisasjoner har i en årrekke irritert seg grønn over at det skal være 25 moms på det samme innhold om det presenteres på nett, men momsfritt om det trykkes på papir. Etter hvert som stadig mer innhold blir publisert på nett, har irritasjonen økt. De rødgrønne ville ikke ta i denne saken i de årene de satt med makten.

Schibsted er i front når det gjelder å satse på digitalt innhold. Kalkulatorenes dere viste at digitaliseringen går såpass raskt at det ville være lønnsomt og snart akseptere åtte prosent moms på papir for å få senket momsen fra 25 til åtte prosent på digitalt innhold. Dette ble etter hvert Mediebedriftenes Landsforenings standpunkt selv om de avisene som baserer seg på pressestøtte var imot. MBL forutsatte derfor at staten kom opp med kompensasjonsordninger for den økte momsen på papir. Med åtte prosent moms både på papir og digital, vil staten få inn flere hundre millioner mer i momsinntekter enn i dag. Det er ikke meningen. Disse pengene er sårt tiltrengt i papiraviser i krise.

Alle er enige om at det bør være lik moms for innhold på papir og det samme innholdet på nett. Det er det eneste fornuftige og praktikable på sikt. Dette har regjeringen forpliktet seg på. Spørsmålet har vært hvordan papiravisene i en overgangsperiode kompenseres for de økte momskostnadene. Dette hører igjen sammen med hvordan pressestøtten utformes.

I vår oppsto en krise i avisene verre enn noen sinne. Hundrevis av journalister vil miste jobben i år. Det produseres dystre spådommer for avisene i årene framover. Nå var prinsippet om lik moms for papir og digitale utgaver slått fast. Tiden var inne for mediene til å kjøre fram at momsen ikke kunne være på åtte prosent. Den må være null. Da dekningen av mediekrisen var på sitt heftigste på forsommeren sa alle partiene at de var rede til å vurdere nullmoms over hele linjen.

Men de sa bare «vurdere». KrF, Venstre og SV var klarest på at det måtte være nullmoms også på digitale utgivelser.

Denne uken kom Arbeiderpartiet ut av skapet. De sier de nå vil gå for at både papiraviser og nettaviser skal ha nullmoms. Men det er ett «men», egentlig to. Ap sier det kan bli innført lavmoms på et seinere tidspunkt. Nå har avisene det såpass tøft at de vil la de slippe all moms. Men hvis staten skal være så sjenerøs, må aviseierne forplikte seg til å holde lederlønningen nede og begrense utbyttet. Dette avviser Schibsted. Hvordan Ap har tenkt seg å utforme et regelverk som begrenser utbytte og lederlønninger, har de ikke sagt noe om. Det blir ikke enkelt. De måtte gi opp å lage regler for utbytte i privateide barnehager som mottok fullfinansiering fra staten. Jonas Gahr Støre er nok glad for at det ikke er Ap som skal lage regelverket. Ap kjører fram denne saken fordi de mener det har en viss appell hos velgerne.

Nå sitter Thorhild Widvey med problemene i fanget. Hun kan ikke gå tilbake på at det skal være lik moms på nett og papir. Frp og Høyre er videre opptatt av å redusere pressestøtten. Det får de ikke KrF og Venstre med på. De får i alle fall ikke KrF og Venstre med på å innføre åtte prosent moms på papir uten rause kompensasjonsordninger.

Widvey og Erna Solberg vil sette mye inn på å finne fram til en løsning med KrF og Venstre når statsbudsjettet legges fram. Hvis Stortinget skal finne løsninger, risikerer Widvey at hun mister grepet. Høyre og Frp har så langt oppnådd lite når det gjelder å gjøre endringer i pressepolitikken. De oppnår neppe noe mer i en situasjon der det er krise i mediene, i alle fall ikke dersom de får hestehandlet med Venstre og KrF.