Dobbelt-spark av Høie

VG kan i dag fortelle at Akademikerne i forrige uke sendte et brev til Helsedepartementet der de skriver at administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge «ikke bør fortsette i sin stilling». De mener han har åpenbare svakheter, at han mangler faglig innsikt og de ser ingen tegn til bedring.
Når Bent Høies folk i Helsedepartementet tar opp saken med styreleder Marthe Styve Holte, er hun lite innstilt på å bli instruert av Departementet om hva styret skal foreta seg i forhold til direktøren.
VG mener hun har nektet å gi direktør Andersen sparken. Det er ikke sikkert Høie har gitt et pålegg om at det skal skje. Det mest sannsynlige er at Holte har markert prinsippet om at det er styrets ansvar å ansette og avsette direktør.
Hun vil ikke ha noe instruksjon fra eieren i et såpass vitalt spørsmål.
Holte har rett. Det er styrets ansvar å ansette og avsette daglig leder. Men i et spørsmål som eieren har ansett som viktig, har hun opptrådt på en måte som har skapt tvil hos eieren om hun ville makte å løse problemene.
En eier har rett til å ha en styreleder som en har tillit til. Derfor kan ikke Holte si noe på at hun blir skiftet ut.
En slik sak burde vært løst ved at Holte hadde bedt om å få to måneder på seg til å løse problemene. Hun måtte da han snakket med Andersen og sagt at han måtte gjøre et alvorlig forsøk på å løse problemene. Vi vet ikke noe om hvilken dialog hun har hatt med direktøren på forhånd.
Ola Strand som ble konstituert som styreleder, sier til VG at han ikke har gitt Andersen sparken. Han har ikke sagt til Andersen at han ikke har tillit til ham og vet heller ikke om andre har sagt det til ham. Andersen har trukket seg med henvisning til at han ikke har den nødvendige tillit.
Andersen er en oppegående person. Han trenger ikke ha alt inn med teskje. Han bedømmer situasjonen riktig. Det er en god kvalitet hos en leder. Andersen har ikke tilstrekkelig tillit. En sjef kan leve med at store grupper av ansatte ikke har tillit til en, men en går fort til grunne uten tillit hos styret og eiere.
Bent Høie sier ikke noe som helst ut over selvfølgeligheter. Noen ville kanskje ventet at Høie som ikke vil at «ansiktsløse byråkrater» skal styre helsevesenet, hadde stått fram med et tydelig ansikt i denne saken. Det har han ikke sett seg tjent med. Det virker som om det er «det ansiktsløse byråkratiet» som har vært på ferde igjen.
Det minner litt om det som skjedde da Øystein Mæland trakk seg som politidirektør. Da meldte justisminister Grete Faremo seg inhabil. Hun sa ikke et vondt ord om Mæland. Men Mæland fikk ikke høre at hun hadde tillit til ham. Det var mer enn nok for Mæland i krisens stund. Uten tillit dør en leder. Derfor er det bedre å ta styringen selv, komme seg ut av dødens posisjon og starte på nytt et annet sted.
Mæland er tilbake som direktør på Aus. Om man må trekke seg fra en lederjobb, betyr ikke at man ikke kan lykkes i en annen. Ledere lærer faktisk en del av å gå på trynet i blant.