Skattefortvilelse i NHO

Når KrFs leder Knut Arild Hareide beskylder NHO-direktør Kristin Skogen Lund for å lyve om KrFs forhold til formueskatten, er det alvor. Skogen Lund hevder KrF går i fra løfter de har gitt velgerne. I hennes verden har KrF forpliktet seg til å støtte regjeringens kutt i formueskatten. Hareide står på trygg grunn. Han kan vise til at KrF har programfestet at de vil kutte formueskatten på arbeidende kapital. Noe mer har ikke KrF gitt løfte om. I sommer gjorde Hareide det klart at de ikke ville være med på å kutte formueskatten i høst. De ville se reduksjon i formueskatten i sammenheng med forslaget om å redusere bedriftsbeskatningen som en regner med at Scheel-utvalget vil legge opp til. Det kan være Scheel-utvalget kommer med forslag som gjør at det er grunn for å vurdere større endringer i skattesystemet. Dette høres fornuftig ut. Men Høyre og Frp har hast med å levere skattekutt. Det har tydeligvis ikke velgerne.

KrF henger seg ikke på en populistisk bølge. De har ment det de mener i lang tid. Skogen Lund skyter bom når hun hevder KrF har sviktet sine velgere. Hareide kjenner nok sitt parti godt nok til å vite, at er det noe velgerne ikke er misfornøyd med, så er det at KrF sier nei til å være med på kuttet i formueskatten.

Ifølge Dagens Næringsliv er det et bedriftsopprør på gang mor Venstre og KrF. Det har i alle fall KrF er avslappet forhold til. Det er verre for Venstre. De har sin egen løsning når det gjelder formueskatten. De vil ikke senke prosenten, men øke bunnfradraget. De vil altså at de rikeste bedriftseierne skal betale like mye som i dag, men at de som bare har t par millioner i formue skal slippe å betale formueskatt. Det blir noen tusen pensjonister som kan glede seg over Venstres forslag.

KrF vil ikke være med på å gi skattelette til millionærene framfor milliardærene. Venstre sliter med å forklare hvorfor det er mer sosialt å gi store skatteletter til dem som er millionærer. De mener dette vil styrke de små bedriftene som ikke har så rike eiere. Det kan være, men å øke bunnfradraget er et lite treffsikkert virkemiddel. Det er som nevnt eldre og pensjonister som først og fremst får glede av denne skattereduksjonen.

Venstre har som mål å fjerne formueskatten, men de vil altså ikke begynne i den enden som regjeringen legger opp til. Derfor svinger NHO pisken over dem. Det er større grunn til at NHO kritiserer Venstre enn KrF. Venstre har i større grad enn KrF forpliktet seg til å være med på det løpet Høyre og Frp har lagt opp til.

Venstre har en annen sak som vil belaste deres forhold til næringslivet. De går inn for å øke momsfritaket for netthandel fra utlandet fra 200 til 350 kroner. Regjeringen foreslår 500 kroner. Virke og NHO mener dette vil føre til flere tusen tapte arbeidsplasser. 350 kroner er selvsagt bedre enn 500 kroner. Men det er ille nok. Denne endringen vil få langt sterkere negative konsekvenser for næringslivet enn om vi opprettholder dagens formueskatt. Det er særlig de små bedriftene, som Venstre sier de vil støtte, som rammes.

I framtiden må vi beskatte formuer sterkere. Det kommer til på skje i flere EU-land også. Derfor bør regjeringen avlyse kuttet i formueskatten og legge seg på KrFs linje. Erna Solberg og Siv Jensen tåler snart ikke mer bank av velgerne. Å lytte til NHO gjør vondt verre.

NHO har rett i at vi må bruke skattepolitikken for å styrke næringslivet. Løsningen er å unnta formueskatt på arbeidede kapital og redusere bedriftsbeskatningen. Det er ikke umulig å definere hva som er arbeidende kapital.

Formueskatten kan bygges ned når vi får på plass et system for å beskatte boliger. En eiendomsskatt der det blir dyrt å eie boliger og hytter som er verd med enn 10 millioner kroner for eksempel, vil føre til at de rikeste må betale skatt selv om formueskatten bygges ned.