Forbund mot egne medlemmer

Tre helgevakter ekstra i året var dråpen som fikk begeret til å flyte over for sykepleierne på Ahus i fjor. Daværende Ahus-sjef Hulda Gunnlaugsdottir hadde full rett til å innføre det. Hun hadde drøftet saken med styret og følte seg på trygg grunn. Men da sykepleierne laget opprør, fikk hun flertallet i styret mot seg. Det endte med hennes avgang i fjor sommer.

Ledelsen ved sykehuset har nå fått de ansatte med på å jobbe mer i helgene, men har fått Sykepleierforbundet på nakken. De har nå gått rettens vei for å få avviklet en ordning som 188 ansatte er rimelig fornøyd med. Problemet er at det er laget avtaler om helgejobbing med den enkelte, og ikke med Sykepleierforbundet.

Sykepleierforbundet nekter å inngå avtaler som gjør at ansatte jobber annenhver helg. Hver tredje helg får holde. Det er gode grunner for det standpunktet. Sykepleiere har en uregelmessig arbeidstid, og er naturlig nok opptatt av å skjerme helgene så godt som mulig. Derfor har de satt foten ned for helgearbeid oftere enn hver tredje uke.

Sykepleiere er imidlertid ikke en ensartet gruppe. Det er mange som gjerne jobber annenhver helg. For de som er skilt og har delt omsorg for barn, kan det være utmerket å jobbe mye de helgene de ikke har ansvar for barna, for eksempel. Andre sykepleiere trenger å tjene litt ekstra og stiller gledelig opp mer i helgene om de kan få noen flere kroner for det.

For arbeidsgiver er det et styr uten like å få vaktordningene til å gå opp når ansatte ikke skal jobbe mer enn hver tredje helg. Det krever mange ekstravakter og delte stillinger. På Ahus har de laget en ordning som er både i ansattes og arbeidsgivers interesse. De som vil jobbe annen hver helg istedenfor hver tredje helg, får 40 000 kroner i tillegg. Dette tillegget kommer på toppen av et tariffestet tillegg på 57 kroner per time for arbeid i helgene. Det er frivillig om en vil være med på ordningen. Det har 188 har svart ja til. En skulle tro alle var fornøyde. Slik er det altså ikke.

– Det er ikke ofte en fagforening går til rettssak for å motsette seg at medlemmene får bedre økonomiske betingelser enn det som er avtalt, sier advokaten som fører saken for Spekter og Ahus, Tarjei Thorkildsen, til Dagens Næringsliv.

– Hvis vi taper denne saken, har vi ingen forhandlingsrett, sier Sykepleierforbundets advokat, Oskar Nilssen, til DN.

Det Nilssen sier er både riktig og galt. De har forhandlingsrett sentralt og for en rekke forhold lokalt, men Sykepleierforbundet har altså ikke fullstendig styring over de ansattes arbeidstid. Sykepleierforbundets problem er at det er for mange av deres medlemmer som ikke deler deres syn på arbeidstid. Det er ikke lenger slik at alle ansatte kan puttes inn i en bås og at en fagforening kan ha full kontroll over det medlemmene foretar seg. Arbeidsgiver bør i større grad legge til rette for frivillige ordninger.

Hadde Sykepleierforbundet latt prinsippene falle, kunne de ha inngått en rammeavtale med Ahus som hadde gitt rom for arbeid annenhver helg for de som ønsker det.