Eriksson som detaljstyrer

Knut Storberget hadde få sperrer mot å detaljstyre politiet. Ingelin Killengreen ba om større frihet til å få prioritere det etaten ville gi best effekt og at antallet mål ble redusert. Det fikk hun ikke, og antallet mål økte hele tiden i stadig lengre styringsdokumenter. Da Grete Faremo ble justisminister etter 22. juli 2011, ble kursen lagt om. Hunn dro seg unna detaljene og konsentrerte seg om overordnet styring og resultater.

Nå holder Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på med samme type detaljstyring som Knut Storberget i sin tid i Nav. Dagens Næringsliv kan i dag fortelle at han krever at «Brukerutvalget» ikke lenger ledes av direktør Joakim Lystad, men av en brukerrepresentant. Nav pålegges å skanne sykemeldingsblanketten raskere, det skal innføres årlig brukermelding og brukerne skal informeres om reell saksbehandlingstid for de ulike ytelsene.

Disse tiltakene har kommet som «quick wins»-tiltak fra en ekspertgruppe. Det er eksempler på hva politisk ledelse kan foreta seg for vise velgerne at de tar grep. Eriksson sier han fikk så mange gode innspill fra ekspertene at han sendte ut et supplerende tildelingsbrev.

Nav-direktør Joakim Lystad sier «dette er forslag som kan hjelpe oss å bli bedre» og at «det er bra at statsråden er tydelig på hva vi skal prioritere». Han sier han på ingen måte opplever detaljstyringen som mistillit og at de har en god dialog med departementet.

Noe annet kan han ikke si. En etatsjef er alltid enig med sin statsråd utad. «Vi ønsker å bli bedre. Vi har ikke forberedt oss raskt nok, og vi er ikke kommet langt nok», sier Lystad og nærmest takker Eriksson for hjelpen. Statsråd og etatsjef som hjelper hverandre – nummeret før idyll.

Like idyllisk er det ikke at Eriksson unnlater å gi klart beskjed om at han har full tillit til Lystad.

«En Nav-direktør har statsrådens tillit helt til han ikke lenger har tillit, det er ikke litt eller mye, men enten eller, ellers hadde han ikke vært der, sier Eriksson. Den slags kunne daværende justisminister Grete Faremo sagt dagen før Øystein Mæland trakk seg som politidirektør. Den slags selvfølgeligheter var ikke god nok basis for ham. Det later til at Lystad ikke er særlig storforlangende på tillitsområdet.

Nav har store problemer. En storsatsing på IT med en ramme på 3,3 milliarder ble stoppet for vel en måned siden. IT-direktøren har sluttet i protest. Riksrevisor Per Kristian Foss sa i forrige uke at han er i tvil om etatens primæroppgaver kan utføres om noen år.

Joakim Lystad kan fortelle at han har fått syv supplerende tildelingsbrev i år. Det forteller at statsråden er dypt inne i den daglige ledelsen av selskapet. Det er ikke slik det skal ledes ifølge de retningslinjene som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sender ut til. Han sier statsrådene skal lede på et overordnet plan og ikke blande seg i detaljene. De skal vise etatsledere tillit til at de klarer å levere.

Det er enkelt på papirer, vanskelig i praksis på politikkområder som det knytter seg stor offentlig interesse til. Robert Eriksson kjemper som en løve for å få kontroll med Nav. Han har overtatt ansvaret for en etat som ikke er godt nok snekret sammen og der en har sviktet på IT-området.

Eriksson oppnår ikke mye med å detaljstyre en koloss som Nav. Når han involverer seg med syv supplerende tildelingsbrev, blir han selv en del av problemet.