Nav i klisteret

Mai-Lis Pettersson driver en liten stoffbutikk i Sandvika. I sommer begynte det å strømme penger fra Nav som hun ikke skulle ha, inn på kontoen hennes. Hun ringte og sa ifra. Det var som å snakke til katten. Utbetalingen fortsette å renne inn i strie strømmer. Til slutt hadde Nav ført 200.000 kroner inn på kontoen hennes. Hun ba tynt både den ene og den andre om å få en konto hun kunne føre pengene tilbake til, men nei. Til slutt stengte hun butikken, trakk kølapp hos Nav og forlangte at det ble ryddet opp. Men da fikk hun beskjed om at de ikke kunne hjelpe, for hun hørte til Nav i Røyken og butikken lå i Sandvika. Hun dro hjem og skrev brev til Riksrevisjonen og Nav med beskjed om hvor pengene kunne hentes. Da Asker og Bærum Budstikke ringte Nav-sjefen i Bærum, Edel Hegerholm, kunne hun ikke annet enn å legge seg flat. Få dager etter, hele tre måneder etter Petterson sa ifra første gang, fikk hun et kontonummer.

Tilfeldig? Neppe. Noen dager seinere kunne «Budstikka» forteller om Nav som skulle sende 234.000 til Statens Pensjonskasse. De endte på Marianne Gløersen konto istedenfor, minus 80.000 kroner i skatt. Pensjonskassen nektet å ta imot 154.000 kroner fra Gløersen, og i Nav falt de fullstendig i staver. Gløersen hadde ikke 80.000 som hun kunne «legge ut for Nav». Hun ble fortvilet over å bli krevd for penger hun ikke hadde og kontaktet advokat. Det endte med en advokatregning på 32.000 kroner som hun ba Nav dekke. Etter 18 måneder fikk hun nei. Da var advokatutgiftene økt til 60.000 kroner.

Kontonummer i sikte

Steinar Haukland, enhetsleder ved Nav i Akershus, kan fortelle at det finnes et kontonummer som kan brukes til feilutbetalinger og at det nå er lagt ut på Navs hjemmeside.

– Vårt inntrykk er at kontonummeret etter hvert er godt kjent blant våre ansatte, men vi kan tydeligvis blir bedre på dette, sier han til «Budstikka».

Slik snakker en leder i et etat der noe er riv ruskende galt. Det er lett å gjøre feil. Navs problem er at de de avslører en evne til å løse problemer og feil som ligger nær null.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bør skrive et brev til de to kvinnene, si at det er en skam at staten opptrer som i disse to tilfellene og sørge for at Gløersen får dekket sine advokatutgifter.

Eriksson strever med å ikke miste kontrollen over Nav. I år har han sendt hele syv supplerende tildelingsbrev med detaljert beskjed om hva Nav skal foreta seg og prioritere. Og det skjer i en regjering der kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nærmest garanterer at det skal detaljstyres mindre enn under de rødgrønne. Eriksson er så på tuppa i forhold til Nav at han neppe kan dy seg for å sende noen ekstra instruksjoner med årets julekort.

Nav-sjef Joakim Lystad later som om han synes det er kjempefint at Eriksson henger over ham seint og tidlig. Han kan ikke annet. Skal han beholde jobben i Nav, gjelder det å opptre hundre prosent som statsråden ønsker.

Millioner ut av vinduet

For noen måneder siden måtte Nav skrote et stort IT-prosjekt kostnadsberegnet til over tre milliarder kroner. Rundt 200 millioner forsvant dermed ut av vinduet. For to uker siden måtte IT-sjefen slutte. Lystad spekulerer dag og natt på hvordan han skal finne veien ut av jungelen. Etaten buker over 300 ulike datasystemer, og minst ett av dem ble utviklet i den digitale steinalderen, altså på 1970-tallet.

Riksrevisor Per Kristian Foss leverte i oktober en rapport der det pekes på at Nav gjør for mange feil, det går for sakte og IT-systemet er langt under pari. Han spår en alvorlig krise om få år.

I forrige uke var det høring i Stortinget om problemene i Nav. «Jeg forsøker egentlig å rydde opp i problemer dere har skapt». Det sa selvsagt ikke Lystad. Det kan være han tenker det. Han forsøkte å skape et inntrykk av ledelsen i Nav ikke har mistet kontrollen, at de skal komme på sporet igjen når det gjelder IT-satsingen og at han mener de vil klare å løse problemene. Det han ikke sa, var at det ikke er noen grunn for Per Kristian Foss til å bekymre seg. For alt hva vi vet, kan Lystad være mer bekymret enn Foss, men jobben er «å ha kontroll».

Robert Eriksson har nedsatt en ekspertgruppe som skal forsøke å finne en vei ut av uføre. Når Nav har problemer med IT, skyldes det er organisasjonen er så kompleks. Nav er alle velferdsordninger samlet på et sted og med en salig blanding av statlig og kommunalt ansvar. Det er mulig Eriksson må be om å få låne hjernen til Magnus Carlsen noen uker og se om han kan tenke ut noen lure trekk.

Politikerne ble advart om å konstruere en bastard som Nav, men tanken om at befolkningen skulle kunne forholde seg til én saksbehandler som ordnet opp i alt, var så skjønn at de bare måtte forsøke.Én fastlege, én tannlege og én Nav-kontakt – det var alt hver av oss skulle trenge. For alt for mange er denne Nav-saksbehandlerne blitt et mareritt.