Kanoner mot Eriksson

Det er enhver gruppes rett til å vurdere det meste som skjer ut fra hva som tjener egne interesser. Politikernes oppgave er å veie motstridende interesser. Det er ikke slik at det er sammenfallende interesser mellom de som er i arbeidslivet og de som står utenfor. Det er i dag alt for mange som ikke har jobb. Det hjelper ikke på mene at arbeidsgivere burde ansette flere. Det eneste som nytter, er å legge forholdene til rette slik at flere arbeidsgivere tar sjansen på å ansette. Det er det forslaget om midlertidige ansettelser handler om.

Det er ikke snakk om å gi arbeidsgivere carte blanche til midlertidige ansettelser. Har en hatt en midlertidig ansatt et år, må det gå et år før en ny midlertidig ansatt kan utføre de samme oppgavene. Kun 15 prosent av arbeidsstyrken kan være midlertidig ansatt. Samtidig lanserer Robert Eriksson et opplegg der det offentlige betaler inntil 75 prosent av lønnen til ansatte som ikke er i stand til å fylle de normale kravene i et arbeidsforhold.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sier til Klassekampen at hun tror midlertid ansettelser gjør det lettere å skape ny virksomhet og at det vil føre til at flere kommer i jobb. Hun baserer seg på at 60 prosent av bedriftene sier det vil virke slik. Men virker det ikke slik, åpner hun for retrett. Det er en riktig holdning.

Økt bruk av midlertidig ansettelse kan føre til at bruken av vikarbyråer vil gå ned. Det kan altså gi større – ikke mindre – stabilitet i den samlede arbeidsstyrken.

Vi må prøve nye tiltak og opplegg for å få flere i arbeid. Om det ikke virker, er det rimelig raskt gjort å endre arbeidsmiljøloven. Fast ansettelse må være hovedregelen.

Parat varslet fredag at de planlegger å ta sine medlemmer ved en rekke flyplasser ut i en times streik i morgen i protest mot regjeringens forslag til nytt regelverk for midlertidige ansatte. Det er en fullstendig urimelig reaksjon. NHO tror de kan lykkes med å få Parat til å innse at det ikke er grunnlag for en slik aksjon.

Parat tror imidlertid at de skal få hele fagbevegelsen med på en politisk streik. «Fullstendig overkill», sier Arve Kampe (H) til Dagens Næringsliv. Hvis LO akter å trekke fram kanonene i en slik konflikt, kan en lure på hva som rører seg i norsk fagbevegelse for tiden. Det er et flertall av de folkevalgte som mener det kan være fornuftig å se om midlertidig ansatte kan føre til at flere kommer i arbeid. Det er ingen som fratas noen rettigheter. Politikerne må kunne prøve tiltak som en forventer gir flere positive effekter enn negative, uten at fagorganisasjonene går fullstendig av skaftet. «Vi skal lage mye bråk», sa LO-leder Gerd Kristiansen fredag. Det er greit – men generalstreik?

Stortinget kommer til å åpne for mer bruk av midlertidige ansettelser. Venstre er for og KrF sier de vil forhandle med regjeringen. Det betyr at det bør være rom for forbedringer av det forslaget Eriksson har lagt fram. Det bør knyttes til at det er unge eller mennesker som har vært ute av arbeidslivet en periode, som bør kunne få ansette midlertidig. Det er ingen grunn til at store, veletablerte bedrifter skal kunne ansette velkvalifiserte arbeidstakere midlertidig. Hvis Stortinget dreier Erikssons forsalg i denne retningen, er det gode grunner til å se om midlertidige ansettelser virker.