Krigen på Nordvestlandet

De har kranglet i årevis om hvor det nye sykehuset på Nordmøre skal ligge. Skal det bygges nytt i utkanten av Kristiansund, i Molde eller i Gjemnes kommune som ligger midt i mellom?

Da daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kom til Molde i desember for fire år siden, ble hun regelrett pepet ut av sinte innbyggere, politikere og ansatte ved sykehuset. De hadde hengt opp en digert banner på ytterveggen av rådhuset der det sto: «Ap voldtar demokratiet»

Det som lå bak sinnet, var antagelsen om at Ap ville sørge for at det nye sykehuset ble bygget i Kristiansund. Noen mente en burde ha et sykehus med akuttfunksjoner i begge byene. Prosessen stoppet opp og nye utredninger ble satt i gang.

Nå skal saken avgjøres. Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle saken onsdag, og fredag 19. desember skal Helse Midt-Norge fatte en avgjørelse. Men før det skjer, har hoder rullet.

Administrerende direktør Astrid Eidsvik trakk seg på dagen i forrige uke og ga som begrunnelse at Helse Midt-Norge hadde blandet seg inn i prosessen. Det var en pen måte å si det på, men hun var tydelig nok til at alle forsto hva som hadde skjedd. Hun hadde blitt informert om hvilken vei vinden blåser i Helse Midt-Norge og fått forståelsen av at prosessen ville bli best mulig om hun ga en innstilling til styret i Helse Midt-Norge i tråd med dette.

Helseminister Bent Høie sa at han ikke hadde grepet inn. Ingen andre sto fram og sa de hadde bedt Eidsvik om å trekke seg.

Høie grep inn

Bent Høie grep inn i Helse Midt-Norge for noen uker siden. Da tok han kontakt med styreleder Martha Styve Holte og ba henne vurdere stillingen til administrerende direktør Trond Michael Andersen.

Bakgrunnen var at Akademikerne et brev til Helsedepartementet der de skriver at Andersen i Helse «ikke bør fortsette i sin stilling». De mener han har åpenbare svakheter, at han mangler faglig innsikt og de ser ingen tegn til bedring. I brevet gir de uttrykk for at styret ikke tar situasjonen på alvor og de ber Departementet gripe inn.

Styve Holte gjorde det klart at hun ikke aktet å la seg instruere av Høie. Andersen forsto hva som var på gang og trakk seg. Det samme gjorde Styve Holte. Om dette hadde sammenheng med striden rundt Molde og Kristiansund, er ikke godt å si.

Mens Ap står sterkt i Kristiansund, står Høyre sterkt i Molde. Dette skulle egentlig ikke ha noe å si med hensyn til hvor et nytt sykehus skal plasseres. Det burde jo avgjøres ut fra hva som tjener det samlede lokalsamfunnet best.

Sykehusplassering er politikk

Like fullt er plasseringen av et sykehus politikk. Det er bakgrunnen for at ordfører- og rådmannsutvalget for Nordmøre rykker ut med påstander om at prosessen rundt sykehusvalg bli styrt på politiske premisser. Ingunn Golmen, leder for kollegiet, sier til Klassekampen i dag at prosessen må stanses og komme på sporet igjen.

– Det er noe som skurrer når en redelig prosess blir satt krokfot på helt i innspurten, sier Golmen.

Helse Midt-Norge sier prosessen vil gå som planlagt. Bent Høie sier til Klassekampen at han ikke har instruert noen. Han har hatt kontakt med Helse Midt-Norge på normal måte.

Normal kontakt kan være nok til at en statsråd får det slik man ønsker. Alle vet at Høie har mulighet til på gripe inn i en prosess. Både helseministre og Stortinget har tradisjon for å gripe inn i saker som har skapt mye støy lokalt. Det kan virke som om Bent Høie legger opp til at det blir fattet beslutning i Helse Midt-Norge som han ikke ser behov for å overprøve.

Høies nye plan

Bent Høie er ikke tilhenger av at vi skal ha regionale helseforetak som avgjør slike spørsmål. Han vil nedlegge de regionale helseforetakene, men har beholdt dem inntil videre. Høie jobber med en helseplan som skal vedtas av Stortinget.

Uten regionale helseforetak må det enten være det lokale helseforetaket eller et sentralt organ som må bestemme hvor et sykehus skal ligge. Vi tviler på at politikerne overlater til et lokalt sykehusstyre å ta stilling til milliardinvesteringer som vil har politiske implikasjoner. Det er ikke noe å si på at det er Stortinget som skal ta stilling til et milliardprosjekt. Det er vel det som er meningen med Høies bebudede sykehusplan.

Svakhetene ved å styre gjennom de regionale helseforetakene viser seg i denne saken. Det hadde vært ryddigere om en hadde kjørt en åpen prosess der alle fikk sagt sin mening og at den endelige beslutning ble fattet av Stortinget.

Nå har de gjennomlevd en prosess som har pågått i over fem år. Den har vært temmelig utmattende, og det ser ikke ut til at man får den oppslutningen om et vedtak som en hadde trengt. De står i fare for å ende opp med sterke beskyldninger om at noe som ikke tåler dagens lys har skjedd i kulissene.