Høies feildiagnose

Helseminister Bent Høie sier han ikke har instruert styrene i Helse Midt-Norge eller helseforetaket Helse Møre- og Romsdal om det nye sykehuset skal bygges i Molde, Kristiansund eller på Astad som ligger omtrent midt i mellom. Selvsagt har han ikke det. Da ville saken i realiteten vært avgjort. Bent Høie formulerer seg slik:

– Departementet og jeg har hatt utstrakt kontakt med helseregionene og med styrelederne. Vi har månedlige oppfølgingsmøter, felles styreseminarer og egne kontaktmøter med styrelederne og de administrerende direktørene, i tillegg til de formelle foretaksmøtene. Det er i tråd med god eierstyring. Jeg har ikke instruert styret i denne saken.

Det har vært politisk strid om hvor det nye sykehuset skal ligge i årevis. Ordfører Torgeir Dahl i Molde uttalte før valget at han kunne garantere at det nye sykehuset ble bygget i Molde dersom de borgerlige vant valget. Det er ikke noe bevis for at Bent Høie har styrt prosessen i denne retning. Men det forteller hvor sterkt politisert denne prosessen har vært i lang tid.

Styrene i helseforetakene skal operere på faglige premisser. Det er det Høie sier han baserer seg på. Onsdag fatter de lokal helseforetaket vedtak, torsdag det regionale og fredag gjør han det endelige vedtaket. Slik er planene.

For et par år siden trakk Frode Onarheim seg fra styret i Ahus. Han begrunnet det med uklare ansvarsforhold mellom styret i helseforetaket og eieren Helse Sør- Øst. Det var også grunnen til at Siri Hatlen i sin tid trakk seg som sjef for Oslo Universitetssykehus. For kort tid side trakk Astrid Eidsvik seg som direktør for Helse Møre- og Romsdal fordi Helse Midt-Norge forsøke å legge press på henne til å lage en innstilling i tråd med det de ønsket.

Nå krever Kristiansund Høyre vil ha helseministeren vurdert i forhold til mulige lovbrudd og brudd på partiets etiske retningslinjer i saken om sykehusplasseringen for Nordmøre og Romsdal. Lokallaget har gjort dette til en varslingssak.

«Det alvorliggjør saken ytterligere at helseministeren ved sin inngripen kan ha brutt helseforetakslovens § 16, 1. ledd som fastslår at eieren ikke kan utøve myndighet i foretaket utenom i foretaksmøte. Videre er det klart at han på utilbørlig vis blandet seg inn i forhold som etter helseforetakslovens § 36 er styrets ansvar, nemlig ansettelse og oppsigelse av daglig leder», heter det i brevet fra den statsautoriserte revisoren, heter det i varslingsbrevet som partimedlem og revisor John A. Ødegård har sendt.

Kontroll i Stortinget

Lederen for stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (A), gnir seg nok i hendene. Han kommer ganske sikkert ned en uttalelse i løpet av dagen der han undrer seg over at Høyre ikke vil ta fatt i varslingssaken de har fått i fanget, men at folk kan være ganske sikker på at det det akter han å gjøre. Han legger sikkert til at dette synes å være en meget alvorlig sak. Opposisjonen henger seg nok på.

Bent Høie ga en kort kommentar til NRK i går om at han akter å fatte en avgjørelse denne uken dersom han får klare råd fra styrene i de to helseforetakene. Så er det juleferie og tid for å roe ned. Det er vel det Høie håper på.

Det kan være at Høie klarer å få fattet et vedtak fredag. Både han og styrene burde brukt mer tid. Når det blir slik det nå legges opp til, er det fordi styringsstrukturen i sykehusene ikke holder mål. Det står til forvaltningsmessig stryk å fatte vedtak tre dager etter hverandre.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle saken uten at det foreligger en innstilling fra administrerende direktør. Det foreligger imidlertid en innstilling fra administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Daniel Haga. Alle vet at han er en tilhenger av at sykehuset skal plassers i Molde. Han ble satt inn som direktør etter at Bent Høie hadde bedt styreleder Marte Styve Holte om å gi direktør Trond Michael Andersen sparken. I løpet av et par dager var en ny «Moldevennlig» ledelse i helse Midt-Norge på plass.

Styret i det lokale helseforetaket skulle først ha fått sagt sitt. Deretter skulle det gått minst et par uker før Helse Midt-Norge hadde fattet sitt vedtak. Minst en måned etter det burde Bent Høie holdt et foretaksmøte og gjort det endelige vedtak. Nå skapes det ikke bare et inntrykk av at sakene er løst på bakrommet. Det må ha skjedd på denne måten. Når Høie sier han er rede til å fatte et endelig vedtak fredag, må det basere seg på at han vet hva som blir resultatet.

Dette dreier seg om en investering på rundt seks milliarder kroner og det er en sak som har vakt politisk strid i årevis. Alt Høie sier er «Jeg har ikke instruert». Spørsmålet er: Hvordan har han påvirket?  Han kan umulig ha sitter med hendene i fanget og bare håpet det gikk i den retning han ønsker.

Vi har igjen klart å få en politisk vanskelig sak til å handle om prosedyre, om noen har brutt regler eller gått over streken. Når Høyre sitter igjen med en varslingssak mot deres egen statsråd, bør Erna Solberg sørge for at det blir ryddet opp i styringsstrukturen.

Bent Høie har snakket i årevis om bedre styring av sykehusene. Han ville legge ned helseforetakene og la politikerne styre i de store sakene. Nå sitter han selv midt i styringsklisteret – og det er selvforskyldt.