Regjering på gyngende grunn

Erna Solberg oppsummerte denne uken regjeringens arbeid det siste halve året. Solberg gir inntrykk av at hun har kontroll. Hun ønsker seg en noe roligere tone i debatten mellom de borgerlige, men henviser til at de finner løsninger til slutt. Hun har vært så lenge i politikkens verden at hun vet at en ikke kommer i mål før på overtid i viktige forhandlinger og etter en god del støy. Det er det normale.

Hun lar seg heller ikke vippe av pinnen av dårlige meningsmålinger. Hun viser til at det går opp og ned og at det kan svinge fort. Ingen grunn til bekymring nå, sier hun. Hun vil gi inntrykk av å ha kontroll. Det er ikke sikkert hun sier noe annet på kammerset en gang. Erna Solberg representerer stabilitet og planmessighet. Man må ikke virre fram og tilbake, men holde stø kurs for å nå målene en setter seg selv om en møter mye motvind på veien.

Solberg har personlig også erfart å være i bunnen av bølgedalen. Sterke krefter i partiet arbeidet for at hun skulle trekke seg som leder i Høyre i 2009 da partiet ikke hadde mer enn rundt halvparten av den oppslutningen de har i dag. Så snudde det. I 2013 ble «Erna stjerna». Redaktør Trygve Hegnar, som flere ganger skrev at hun burde trekke seg som leder, har det siste året berømmet henne for å være en samlende, framtidsrettet og modig leder.

I fjor høst var Erna Solbergs storhetstid som politiker. Hun beholdt denne posisjonen langt inn i 2014. Når det kom spørsmål om det ikke gikk vel smått med å få endret Norge i riktig retning, kunne både hun og Siv Jensen henvise til «bare vent til vi kommer med statsbudsjettet for 2015». Det ble skapt skyhøye forventinger.

Da Solberg og Jensen la fram budsjettet, struttet de av selvtilfredshet og pågangsmot. Det budsjettet de la fram ble en ulykke for regjeringen. Dette hadde fint lite med kommunikasjon å gjøre. At regjeringen gjerne vil at det skal handle om det, er forståelig. Saken er at velgerne er i ferd med å si nei til regjeringens politikk. Det er budskapet til Erna Solberg fra velgerne i høst.

Dette har Erna Solberg vanskelig for å ta til seg. Hennes styrke er å holde fram som planlagt. Hun tåler motvind. Kritikk preller av på henne. Erna Solberg er en skipper som kan styre ei skute gjennom uvær og brenninger.

Da Erna Solberg møtte redaktørene i Oslo-avisene for et par uker siden, ble hun intervjuet av NRKs Ingunn Solheim. Solheim spurte Solberg flere ganger om hvorfor hun ikke var mer opptatt av følelser og stemninger blant velgerne. Solberg svarte at hun var opptatt av å gjennomføre det programmet hun var valgt på, og at det er en politikers oppgave å vurdere om det er saklig grunnlag for stemningene hos folket. Hun brukte vårens store aksjon mot legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort som eksempel. Erna Solberg sa at argumentene om at abortloven kunne bli uthulet ikke holdt mål. Hun ville ikke jatte med og ri på en stemningsbølge. Erna Solberg er ikke ute etter å score billige poenger. Hun er ingen populist. Hun vil være en iverksetter av politiske programmer.

Erna Solberg er ikke som et siv i vinden som bøyer seg etter hvilken retning velgervinden blåser. Det er hennes styrke og svakhet: Hun kan komme til å vente for lenge med å korrigere kursen.

Om Erna Solberg og Siv Jensen fortetter med å redusere formuesskatten neste år, vil Arbeiderpartiet kunne kjøre en ny runde på at regjeringen gir skattelette til de rikeste. Regjeringen klarer ikke kommunisere dette bedre neste år enn de har klart i år.

Det kan være for seint å snu. Erna Solberg er sannsynligvis så pass kald og rolig at hun ikke legger opp til noen snuoperasjon når det gjelder politisk innhold, kun bedre kommunikasjon. Det vil neppe hjelpe regjeringen til bedre oppslutning blant velgerne.