Bondevik til kamp mot regjeringen

Det rykker i politikerfoten til Kjell Magne Bondevik. Som avgått statsminister er han tilbakeholden med å involvere seg i pågående politiske stridigheter. Men en regel har alltid et unntak, mener han. I dag flesker han til i Klassekampen mot regjeringens planer om å åpne for søndagshandel. Bondevik ber regjeringen må droppe forslaget. Og om de velger å sende det ut på høring, maner han til kamp for å slå forslaget tilbake.

– Jeg har så pass politisk erfaring at jeg vet at enhver regjering blir påvirket av et sterkt folkelig engasjement uansett hva som står i partiprogrammet, sier han til Klassekampen. Bondevik vil at fagbevegelsen, kirken og miljøbevegelsen skal samle seg til kamp mot regjeringen.

Venstre vil at kommunene skal avgjøre hva slags handel som skal tillates på søndager. Bondevik mener vi ikke er tjent med forskjellig praksis i kommunene.

Han tror det blir en påkjenning for samarbeidsforholdet mellom regjeringspartiene og KrF om saken blir presset gjennom.

Dette ligger an til å bli en ny tapersak for regjeringen. Fagbevegelsen og handelsstanden er i mot. For et år siden viste en meningsmåling offentliggjort i Aftenposten, at 58 prosent er i mot og en tilsvarende måling i Klassekampen viste at 67 prosent ikke ser noen grunn til søndagsåpne butikker. Handelsstanden kommer til å kjøre hardt framover på at dette betyr høyere priser. Det blir ikke økt salg av å spre salget utover på syv dager framfor seks dager, men kostnadene vil øke. Det vil butikkene ta igjen på økte priser.

«Hvis Erna Solberg har tenkt å utfordre et betydelig flertall av velgerne i saker som har sterk mobiliseringskraft, vil regjeringen miste enda flere velgere»

Helligdagsfreden

I flere land er det vanlig med søndagsåpne butikker. Det kan argumenteres med at det går i den retning og at det er vanskelig å trekke grenser for hva slags handel som skal tillates om søndagen. Forbudet mot søndagshandel er forankret i helligdagsfreden som igjen er knyttet til den kristen kulturtradisjon. Når kristen tro og tekning ikke lenger har en sterk posisjon i samfunnet, mister forbudet mot søndagshandel noe av sin begrunnelse. For fagbevegelsen handler det om mer ubekvem arbeidstid. Butikkeierne mener det blir mer jobb uten at en tjener noe på det. For KrF og Kjell Magne Bondevik handler det om tro og grunnleggende verdier.

Vinnerne blir forbrukerne. Høyre og Frp vil gi folket, forbrukerne, større frihet. Dette er en frihet et solid flertall ikke har bedt om. Hvis Erna Solberg har tenkt å utfordre et betydelig flertall av velgerne i saker som har sterk mobiliseringskraft, vil regjeringen miste enda flere velgere.

Regjeringen har også lagt seg på kollisjonskurs med fagbevegelsen når det gjelder endringer i Arbeidsmiljøloven. Her har de et klart flertall med Venstre. I denne saken har regjeringen dessuten solid støtte fra arbeidsgiverhold. Det er mye å vinne på å myke opp Arbeidsmiljøloven. Her må regjeringen stå løpet ut, men det er påvist en del svakheter i høringen. Derfor ligger det til rette for forbedringer. Regjeringen bør avklare dette med KrF og Venstre på forhånd.

Når det gjelder søndagshandel står regjeringen uten vesentlige støttespillere. Derfor bør Erna Solberg forberede seg på en retrett.

Det gjør nok et visst inntrykk på Erna Solberg at hennes tidligere sjef, Kjell Magne Bondevik, maner til kamp mot søndagsåpne butikker. KrFs massive motstand kan bli avgjørende for Erna Solberg. Hun tåler ikke at forholdet til KrF kommer på frysepunktet i vår. Derfor er det tvilsomt om det blir åpnet for søndagshandel. Det blir en for høy pris å betale – og det er ingen jubel å hente.