Kontrollkomiteens maktesløshet

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sier de vil til bunns i hva som har skjedd i det russiske teleselskapet Vimpelcom, som etterforskes for korrupsjon.  Telenor kontrollerer 43 prosent av selskapet og staten eier 54 prosent av Telenor. Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas har sittet i styret i Vimpelcom i flere år, men gikk ut av styret etter at korrupsjonsanklagene dukket opp igjen seint på høsten i fjor.

Telenor har nulltoleranse for korrupsjon. Mye tyder nå på at Vipelcom er involvert i korrupsjon i Usbekistan. Selskapet blir for tiden etterforsket av nederlandske myndigheter. Da påstanden om korrupsjon ble kjent for første gang, fikk daværende justisminister Trond Giske forsikringer fra Telenor om at ingen ting tydet på at Vimpelcom hadde utbetalt bestikkelser. Overfor nåværende næringsminister, Monica Mæland, har Jon Fredrik Baksaas fremholdt at han har gjort det han har kunnet som styremedlem for å sørge for at selskapet ikke vikles inn i korrupsjon.

Tauhetsplikt

Men han har før dagens høring avvist å fortelle det han har fått kjennskap til som styremedlem, med henvisning til at han er bundet av taushetsplikt.

Før helgen sendte Jon Fredrik Baksaas og styreleder Svein Aaser et brev til kontrollkomiteen der de gjorde oppmerksom på at de ikke ville bryte sin taushetsplikt når de skulle møte til høring i dag.

Alle medlemmene i komiteen ser ut til å mene at de to viser manglende respekt for Stortinget dersom de ikke svarer på det de blir spurt om. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen gikk lengst i kritikken, og antydet overfor Klassekampen at hele ledelsen i Telenor kunne bli skiftet ut dersom de ikke besvarer spørsmålene.

Komiteen har fått utstyrt seg med en juridisk vurdering fra professor Mads Andenæs som konkluderer med at Telenor ikke kan bruke taushetsplikten for ikke å informere. Han skiller mellom den informasjon man gir til en statsråd og til offentligheten.  Jusprofessor Beate Sjåfjell sier til Klassekampen at taushetsplikten brukes som en avledningsmanøver overfor Stortinget.

Andenæs og Såfjell mangler ikke juridiske kunnskaper som fungerer utmerket på kontoret. I politikkens verden er det andre lover som gjelder – og i næringslivet fortoner også verden seg annerledes. Dette vet jusprofessor på BI, Tore Bråthen, mye om.

– Den norske stat har ikke noe krav på å få informasjon om hvordan Telenor-sjefene opptrer som styremedlemmer i Vimpelcom, sier han til Klassekampen. Førsteamanuensis Morten Kinander ved BI peker på kravet om likedeling av informasjon. Det må sendes børsmelding dersom sensitiv informasjon skal offentliggjøres.

– Det er vanlig at det i store selskaper er en styreinstruks som inneholder taushetsbestemmelser. Å bryte denne medfører erstatningsansvar fra selskapet og deres aksjonærer, hvis det fører til tap og skade for selskapet, sier han til Klassekampen.

Kontrollkomiteens rolle

I mulige straffesaker skal dessuten aktører være meget forsiktige med å komme med opplysninger som kan påvirke etterforskingen. Dette har også Kontrollkomiteen glemt i farten – drevet fram som de er av sin tenking om egen fortreffelighet.

Å bryte taushetsplikten er i regelen er uetisk handling. Det bør ikke Stortinget oppfordre til. Skal en bryte taushetsplikten, må man ha en aktverdig grunn. Det som foregår i kontrollkomiteen nå er politikk. Stortinget kan ikke foreta seg noe som helst før politiet avslutter sin etterforskning. Det kommer ikke noe ut av dagens høring, ikke annet enn at et viktig tema blir satt på dagsordenen.

At Stortinget utstyrer seg med juridisk bistand for å utøve sin virksomhet, er et nytt eksempel på hvordan politikken viker plass for jusen. Kontrollkomiteen mener det godt, men de ender opp med å demonstrere sin maktesløshet. Hvis Telenor ønsker det, kan de klaske i bordet en juridisk betenkning som gir dem full støtte.

Det kan være at kontrollkomiteen kan han nytte av å få trukket opp grensene for hvilken rolle de kan spille utenfor politikken verden og i de tilfeller der staten ikke har direkte instruksjonsmyndighet over de som innkalles til en høring.

Spenningen i dagens stortingshøring dreier seg om hva Baksaas velger å fortelle. Han startet med å si at han vil sette taushetsplikten til side.

Så spørs det da, om det vil blidgjøre kontrollpolitikerne.