Regjeringens Krekar-traume

Justisminister Anders Anundsen har sett seg tvunget til, for husfredens skyld, å sause sammen jus og politikk i forbindelse med at Mulla Krekar slipper ut av fengselet til helgen. Frp har i årevis hevdet at «om de kommer til makten, skal han sendes ut av landet sporenstreks».

Det kan han ikke, for ingen kan garantere at han ikke blir fengslet og dømt til døden dersom han kommer til Irak. Det vil stride mot menneskerettighetene. Ekspertene i Justisdepartementet kunne også forteller Anundsen at det ikke er grunnlag for å sette ham i forvaring. Han har sonet sin straff.

Da måtte Anundsen finne på noe annet for å vise at han tar helt andre grep enn tidligere justisministre. Løsningen ble å utforme en instruks til politiet om aktivt å gjøre bruk av bestemmelsene i Utlendingsloven om å pålegge meldeplikt og et bestemt oppholdssted for visse personer. Krekar nevnes ikke med navn, men det er personer med hans bakgrunn og adferd som nevnes spesifikt. Politiet har forstått hva Anders Anundsen forventer at de skal foreta seg. De har derfor bestemt at Krekar skal tvangsbosettes på  Kyrksæterøra i Hemnes kommune.

Problemet er at Krekar har rett til å få prøvd en slik beslutning rettslig. Mye tyder på at det ikke finnes gode argumenter for at han må tvangsflyttes bort fra sin familie. Politiet må føre holdbare bevis for at det er en mindre fare for at han begår eller medviker til terrorhandlinger på Kyrksæterøra enn i Oslo. Krekar står på listen over mulige terrorister fordi han tilhører den islamittiske opprørsgruppen Ansar Al-Islam. Han er ikke dømt for forsøk på terror i Norge, men for å ha truet Erna Solberg og andre, samt uttalt seg på en måte som ble oppfattet som en oppfordring til terroraksjoner.

Folk som kan tenkes å begå terrorhandlinger, blir overvåket. Det må Krekar finne seg i. Han kan få en advarsel om at han vil bli flyttet ut av Oslo dersom han søker kontakt med andre personer som PST har i kikkerten. Da har politiet en grunn. Problemet er at de etter at han har sonet sin straff handler på bakgrunn av spekulasjoner om hva han kan komme til å foreta seg.

Det er internett som er Krekars arena. Han kan publisere sine meninger like enkelt fra Kyrksæterøra som i Oslo. Han planlegger å gi ut bøker som han har skrevet. Her spiller der heller ingen rolle hvor han fysisk oppholder seg.

Det er høyst tvilsomt om det er en saklig grunnlag for at Krekar ikke skal kunne bo sammen med sin familie i Oslo.

Frp har i årevis holdt seg med en retorikk om Krekar som de verken har hatt juridisk eller kunnskapsmessig grunnlag for

Klar for å bryte

Frps leder, Siv Jensen, svarte i helgen bekreftende på spørsmålet om hun er villig til å sette menneskerettighetene til side for å få satt Kreker i forvaring. Det vil aldri Erna Solberg tillate, men det se ikke ut til at hun har noe annet valg enn å la Frp herje på i denne saken.

Frps velgere er neppe imponert over at det eneste Anders Anundsen har fått til, er å flytte Krekar fra Oslo til Kyrksæterøra. Hvor mye dette koster skattebetalerne, er ennå ikke kjent. Bestemmelsen om at han tre ganger i uka skal melde seg for det lokale politiet, er direkte latterlig. Hvor tror de Krekar har tenkt seg?

Problemet med kompromisser er at det kan føre til at alle blir sinte på en gang. Tillitsvalgte i Frp, med Per Sandberg i spissen, synes ikke dette er godt nok. Samtidig får regjeringen til dels kraftig kritikk fra juristhold. Regjeringen anklages for å blande samme jus og politikk på en utålelig måte. Det advares i sterke ordelag mot å la en slik sak danne presedens. Vi vil ikke ha et system der politikere instruerer hva som skal skje med enkeltmennesker som politi, påtalemyndigheter og PST har ansvaret for. Når tung ekspertise rykker ut, skal det mye til at Tingretten går imot juridiske tungvektere. Det er i land som vi ikke liker å sammenlikne oss med, at politikerne opptrer slik som Frp gjør nå.

Frp har i årevis holdt seg med en retorikk om Krekar som de verken har hatt juridisk eller kunnskapsmessig grunnlag for. Når de skal dra med seg dette inn i en situasjon der de har ansvar, kan dette bli enda verre.

Saken ligger om få dager i domstolens hender. Anders Anundsen er klok nok til å ikke foreta seg noe mer i denne saken. Han kan bare håpe på at retten ikke mener han er fullstendig på jordet.