Ytringsfrihet for islamkritikere

TV2 melder at Max Hermansen, Pegidas talsmann her til lands, får sparken som deltidslærer ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Grunnen er at hans holdning til islam ikke blir sett på som forenelig med oppgaven som kurslærer for lærlingene.

Hermansen har holdt flere kurs i logistikkfag for lærlinger tilknyttet ordningen. Nå har han fått beskjed om at han ikke får fortsette.

– Jeg fikk en telefon fra dem der det ble klart at jeg ikke lenger skulle være lærer på det planlagte kurset til våren. Dette er et kurs jeg har vært med på 5-6 ganger hver vår og høst, bekrefter Hermansen overfor Dagbladet.

Hermansen underviser i logistikk. Det skal godt gjøres om han klarer å smugle inn innvandringskritiske holdninger i det faget. Har det skjedd, bør arbeidsgiver gå i dialog med ham og gjøre det klart at han ikke kan bringe islamkritikk inn i logistikkfaget.

Om elever reagerer på at han er talsperson for Pegidas, spiller ingen rolle. Da skal disse elevene får beskjed om at Hermansen har rett til å si hva han mener offentlig. Verre er det ikke.

Snakker nedsettende

I fjor høst begynte Hermansen, som har hovedfag i historie, som lærer i samfunnsfag for seks klasser ved Kuben og Etterstad videregående skoler. Ved skolestart ble flere av elevene kjent med han sterk kritiske holdninger til islam.

– Han snakker nedsettende om religionen min. Jeg tror ikke at jeg ville klart å ha ham som lærer, uttalte 17 gamle Youssef til Aftenposten som grunnen til at en del elever hadde bedt om å få en annen lærer. Skolens ledelse la opp til å flytte ham til en annen klasse eller skole. Det endte med at Hermansen ble sykemeldt.

Også undervisningsetaten i Oslo ser nærmere på Hermansens stillingsforhold.

– Jeg har fått varsel om tjenestepåtale, og har fått muligheten til å uttale meg om klager på meg som noen av elevene har sendt skolen. Jeg har ikke sendt noen uttalelse ennå, ettersom jeg fremdeles er sykmeldt, sier Hermansen.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H), har tidligere uttalte til NTB at «Oslo kommunes 50.000 ansatte har ikke mindre ytringsfrihet enn andre. De står fritt til å si sin mening om ulike spørsmål, også om politikk, religion og historie».

Hermansen har tidligere understreket overfor Aftenposten at han skiller klart mellom lærerrollen og politikk.

– Jeg prøver å være en profesjonell lærer som følger læreplanen. Jeg har for øvrig fått pålegg om å ikke uttale meg om forhold som angår jobben min. Jeg vil ikke ha fokus på meg i denne saken. Jeg ønsker fokus på elefanten i rommet, uttalte han til Aftenposten for vel en uke siden.

Kjell Ove Hauge rektor ved Kuben, understreker at «det Hermansen gjør som privatperson, er hans valg, men det han gjør som lærer, skal være innenfor læreplanen». Han sier han ønsker å håndtere saken internt.

Dette er en sak Hauge ikke kan holde internt. Det handler om hva en lærer skal kunne si offentlig og til sine elever. Det er et offentlig anliggende.

På papiret virker det som om Hermansen og hans foresatt er enige. Derfor må det handle om hva som blir sagt i klasserommet. Der skal ikke Hermansen drive propaganda for sitt syn. Men han rett til å legge fram islamkritiske tekster hvis undervisningen er balansert. Det betyr at de som er positive til innvandring og islam også kommer til orde.

Det er mulig ikke Hermansen har et normalt ansettelsesforhold hos Opplæringskontoret for service og samferdsel. I så fall har han ikke fått en oppsigelse, bare en melding om at han de ikke lenger trenger hans bistand. Da plikter de ikke å gi en begrunnelse. Hermansen er ansatt i Oslo kommune. Kommunen må ha saklig grunn for å si ham opp. At elever reagerer på undervisningen, er ikke saklig grunn. Det må dokumenteres hva Hermansen har sagt og gjort.

Hvis Hermansen har skapt mye uro på Kuben, kan det være grunnlag for at arbeidsgiver benytter sin styringsrett og flytter ham til en annen skole. Men at elever reagerer på en lærers undervisning, er ingen oppsigelsesgrunn.

Det kan være rektor Hauge må lære elevene en lekse om ytringsfrihet samtidig som han ber Hermansen om å trå mer varsomt i undervisningen. Det vil ikke fungere for Hermansen å ligge i krig med deler av klassen sin.

Saken er viktig nok. Vi har tilfeller fra Storbritannia der muslimske aktivister har presset fram en annen profil på undervisningen enn det som er definert som standard opplegg. Det handler ikke bare om ansettes rett til å ytre seg, men om en skole som preges, ikke av ensidighet, men av at tidens brennhete spørsmål får plass i undervisningen. Det må elever tåle. Og Hermansen og andre må opptre med klokskap slik at klasserommet ikke blir en kamparena.