Gigantsykehus droppet

Det er lov å ha store visjoner. Det er endatil lov å bruke en del millioner på å finne ut av om visjonene står seg i møte med virkeligheten. Det har administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus gjort. Han ønsker å bygge et nytt gigantsykehus på Gaustad til rundt 40 milliarder kroner.  Etter at saken har vært på høring, er konklusjonen klar: Det er ikke politisk vilje til å finansiere prosjektet. Bjørn Erikstein har landet på jorda og skrinlegger prosjektet.

Erikstein mener nok fortsatt gigantsykehuset er den beste løsningen, særlig når man tar i betraktning den store befolkningsveksten en kan forvente i årene framover. Det kan være han har rett. Men det hjelper ikke å ha rett når en ikke har penger.

Oslo Universitetssykehus er i dag spredt på over 60 adresser. Organisasjonen lider under mangel på den fysiske samlokaliseringen som kreves for å få til en effektiv utnyttelse av ressursene. Sykehuset holder dessuten til i falleferdige lokaler og må bruke milliarder på å vedlikeholde bygninger som ikke er egnet for moderne sykehusdrift.

«Tiden er inne for Bent Høie til å ta initiativ og styring når det gjelder sykehussituasjonen i Oslo»

Tatt til fornuften

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har flere ganger pekt på at Eriksteins planer ikke har støtte i Stortinget. Han mener det mest akutte er å få på plass et nytt lokalsykehus og at det har blitt oversett i prosessen. Flere Frp-politikere har også vendt tommelen ned for planene. Frps gruppeleder i byrådet, Carl I. Hagen, sier til NTB at det er gledelig at sykehusledelsen har tatt til fornuften og at det er på høy tid at Aker sykehus blir rustet opp. Han vil nå ta initiativ til at det blir skrevet et brev om saken til regjeringen og ta sykehussituasjonen i Oslo opp i byrådet.

Det er behov for radikale grep for å bedre situasjonen ved Oslo Universitetssykehus. Det er grunn til å stille spørsmål med hvem som skal ha regien for hva som skal gjøres. Bjørn Erikstein har mange års erfaring som byråkrat i Helsedepartementet. Han har trening i å forholde seg til politikere som styrer. Men nå sitter han med ansvar for en milliardbedrift der tusenvis av ansatte og pasienter må holde til i falleferdige lokaler. Hvis Eriksstein skal kunne ta grep, er han avhengig av å få klarhet i hva slags rammer eieren kan akseptere. Eieren er Helse Sør-Øst. I slike saker er de et redskap for regjeringen. I departementet sitter Bent Høie med sin stab og forbereder en stortingsmelding der de store spørsmålene innen helsesektoren skal besvares. Situasjonen ved OUS er et stort spørsmål. Behovet for investeringer er i alle fall rundt fem ganger så stort som det det nye sykehuset i Molde vil koste.

Bjørn Erikstein befinner seg ikke langt unna der Siri Hatlen havnet da hun ikke fikk gjennomslag for å se sammenhengen mellom investeringer og drift innenfor de rammer hun måtte forholde seg til. Det endte med at hun kastet kortene. Nå baler Erikstein med de samme problemene.

Bent Høie bør sørge for å gi Erikstein den klarhet han trenger for å drive OUS målrettet videre. I denne saken trenger ikke Høie nikke og hviske sin mening i krokene. Han kan ta fatt i saken og gi svar i forbindelse med meldingen til Stortinget. Oslo Universitetssykehus trenger en bevilgning til nytt sykehus som er større enn det de kan få finansiert innenfor gjeldende rammer.

Unntak fra regelen

Vi får ikke bedre eller billigere helsetjenester ved å satse sterkere på private tilbud. Det er hovedregelen. Helseminister Bent Høie tror ikke det er slik. Vi får se hva resultatene blir av hans «pasienten i sentrum»-strategi. Høie bør imidlertid tillate seg å vurdere unntak. Det foreligger konkrete planer om å bygge et nytt kreftsykehus ved Radiumhospitalet i tilknytning til det kompetansemiljøet Oslo Cancer Cluster bygger opp der.

– Radiumhospitalet driver kreftbehandling, kreftforskning og klarer i tillegg å kommersialisere egen forskning. De har bygget et unikt fagmiljø som er blant de beste i verden innen sitt område. Dette burde man nå bygge videre på i stedet for å bryte ned miljøet i fragmenterte enheter, uttalte investor og eiendomsutvikler Arthur Buchardt til Ukeavisen Ledelse i fjor. Sammen med den tidligere direktøren ved sykehuset, Jan Vincents Johannessen og konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, fronter han de planene. Radiumhospitalet har også en stiftelse som vil være i stand til å samle inn hundrevis av millioner til en slik nysatsing. Potensialet for at folk skal bidra er langt større om dette skilles ut som en egen enhet, framfor å drukne i Oslo Universitetssykehus.

Radiumhospitalet har vært en spydspiss i kreftforskning og kreftbehandlingen. Nå er miljøet i ferd med å falle fra hverandre og lokalene de holder til i er falleferdige. De har mange nok kriser å løse ved Oslo Universitetssykehus. Tiden er inne for Bent Høie til å ta initiativ og styring når det gjelder sykehussituasjonen i Oslo. I den forbindelse bør han se nærmere på planene om å bygge et nytt sykehus og kompetansesenter i tilknytning til Radiumhospitalet der private aktører inviteres til å bidra.