Boligpriser som plager regjeringen

På kort sikt er det kun Finanstilsynets beske medisin som kanskje kan dempe boligprisveksten. Det tiltaket som vil virke best på sikt og som er minst urettferdig, å øke skatten og redusere fradragsmulighetene, har regjeringen så langt avvist, skriver redaktør Magne Lerø.

Boligprisene i pressområdene er ute av kontroll. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget å se på hva som skjer. For et par uker siden fikk Finanstilsynet oppgaven med å komme opp med et knippe tiltak som kunne dempe prisveksten. I går foreslo de at maksimal belåningsgrad skal være 85 prosent, at personlig sikkerhet ikke skal kunne brukes for belåning ut over dette, at det skal betales minst 2,5 prosent i avdrag fra første år av og at en skal ha økonomi til å kunne tåle en tredobling av renten. Tiltakene vil garantert virke, i alle fall på den måten av unge som ikke har foreldre med solid økonomi, ikke vil ha muligheter for å komme seg inn på boligmarkedet.

Dette er tiltak som finansminister Siv Jensen ikke liker. Hun sa ikke i går at hun ikke akter å gjøre som Finanstilsynet anbefaler. Hun henviste til at saken skal ut på høring og at regjeringen vil konkludere i mai. Hun vet at det vil komme massive protester mot Finanstilsynets forslag i høringen. Men det vil også være de som vil peke på at dette er det eneste som nytter på kort sikt, mens andre tror det vil ha minimal effekt på boligprisene.

De rødgrønne strammet inn

De rødgrønne økte kravet om egenfinansiering ved bolig fra 10 til 15 prosent etter anbefaling fra Finanstilsynet. Finanstilsynet argumenterte den gang for hvorfor det var nødvendig. Regjeringen fikk en haug av motforestillinger fra ulikt hold. Også den gang støttet økonomer Finanstilsynets vurderinger, mens representanter fra boligbransjen og ungdomspartiene advarte fordi de mente dette ville gjør det enda vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet.

I valgkampen for snart to år siden ble det gitt løfter om at egenfinansieringen skulle reduseres til 10 prosent. Da Høyre og Frp havnet i regjering, måtte de tenke seg om en ekstra gang. De kom til at de ikke tok sjansen på å senke kravet til 10 prosent, men ga istedenfor bankene beskjed om at de kunne vise romslighet i forhold til kravet om 15 prosent egenfinansiering. Det avgjørende måtte være egen evne til å betjene et lån.

Det er på tide regjeringen begynner å lytte til rådene fra økonomene

Det sitter langt inne for Siv Jensen å gå så til de grader tilbake på løfter de ga i valgkampen. Hun liker dårlig at det er på hennes post som finansminister det skal bli historisk vanskelig å skaffe seg egen bolig.

Det regjeringen har snakket om i et og et halvt år, er å øke boligbyggingen og få bygget boliger raskere. Det vil de blant annet oppnå ved å forenkle plan- og bygningsloven og redusere krav i bygningsforskriftene som øker kostnadene betraktelig. Folk i bransjen hevder at de nye kravene som kom med TEK 10 i 2010, betyr at nye boliger blir 600.000 kroner dyrere. Regjeringen vil også sørge for å få bygget flere studentboliger.

Dette vil hjelpe en del- og regjeringen er i gang. Men det hjelper lite på boligprisene i år og neste år.  Det er det Finanstilsynet foreslår som kan dempe prisveksten i år og forhindre at folk opptar lån de ikke kan betjene dersom renten øker eller boligprisene faller.

Pressområdene

Vi kan leve med at det en kort periode blir umulig for de med svakest økonomi å kjøpe bolig i pressområdene. På sikt er det urettferdig å holde de unge ute av boligmarkedet mens de voksne tjener stort på at de eier egen bolig.

Hvis ikke regjeringen klarer på få stoppet boligprisutviklingen, er det mye som tyder på at vi får en markant fall i boligprisene og med det negative konsekvenser for økonomien. Dette kan regjeringen forhindre om de er villige til å bruke det tiltaket som vil virke og som ramme ralle likt.

Regjeringen bør innføre økt skatt på bolig og begrense muligheten til å skattefradrag for rentekostnader. Dette vil kjøle ned boligmarkedet. Det vil de som skal kjøpe bolig for første gang tjene på. De som alt har egen bolig vil tape på det. Regjeringen må velge hvem de vil favorisere. Ved å ikke foreta seg noe, favoriserer de boligeierne og gjør det umulig for mange å skaffe seg en bolig.

Regjeringen sier de er opptatt av omstilling. Det bør bety at man gjør det mindre lønnsomt å investere i eiendom og mer lønnsomt å investere i næringsvirksomhet. Økonomer har advart mot det merkelige opplegget at det mest lønnsomme en kan foreta seg her til lands, er å investere i eiendom. Det er på tide regjeringen begynner å lytte til rådene fra økonomene.