Eieren som vil sparke ledelsen

Svakheten med et spredt eierskap er at eierne ofte griper for seint inn når ledelsen er på ville veier. Selv om Erik Henriksen ikke eier mer enn 10,1 prosent av selskapet Polarcus, har han god mulighet til å vinne fram når han nå offentlig ber et flertall av eierne bli med på en saftig opprydning.

Styrets oppgave er på ivareta både eierne og selskapets interesser. Det kan skje at disse interessene kommer i konflikt med hverandre. Dominerende eiere kan forsøke å tvinge selskapet til handlinger som ikke er i selskapets eller alle aksjonærenes interesser. Da plikter styret å si stopp. Styrets primære oppgave er å våke over selskapets aksjekapital, sørge for at eierne får den avkastning de kan forvente og at alle eiere stilles likt.

Det kan også skje at ledelsen, representert ved styret og ledelse, ivaretar egne interesser på bekostning av det eierne er tjent med. Det er det som har skjedd i det børsnoterte seismikkselskapet Polarcus. Siden børsnoteringen i 2009 har kursen falt 92 prosent.

Fått nok

Investoren Erik Henriksen er selv god for noen milliarder og eier 10,1 prosent av selskapet. Han har fått nok og forlanger i Finansavisen at hele styret får sparken.

– Hele styret må gå. De må skjønne at de har ledet selskapet helt feil, og aksjonæren må innse det samme. Det sittende styret viser en ansvarsløs oppførsel. Egenkapitalen er i ferd med å nulles ut, og samtidig opprettholder ledelsen og styret en unødvendig dyr og ineffektiv livstil i Dubai, sier Henriksen.

I Dubai dekker selskapet praktisk talt alle utgifter med unntak av mat og den slags, og ansatte betaler ikke skatt. Daglig leder Rolf Rønningen fikk i fjor en lønn på syv millioner, mens finansdirektør Tom Henrik Sundby hentet ut fem millioner kroner. Og det i samme periode som kursen falt 34 prosent.

Ifølge Henriksen flyr styremedlemmene businessklasse og bor på dyre luksushoteller fire ganger i året. Han synes ikke det høer noen steds hjemme når aksjonærene og andre kreditorer lider.

Ikke smalhans

Det er heller ikke smalhans som preger styrehonorarer. Styreleder Peter Rikk fikk en million kroner for styrelederjobben i fjor. Det ble nærmere 3,7 millioner kroner til styret samlet.

Finansdirektør Tom Henrik Sundby opplyser at lønningene ble redusert med 10 prosent med virkning fra oktober i fjor. Det er da noe.

Erik Henriksen vil rydde opp raskt og effektivt for at ikke selskapet skal gå fullstendig på ryggen. Med et nytt styre på plass, må nok daglig leder og finansdirektør regne med at de må vike plass for nye koster.

Det langsiktige målet for Henriksen er å fusjonere Polarcus med Dolphin Group hvor han har en eierandel på 5,5 prosent.  Konsernsjef Atle Jacobsen i Dolphin Group sier det for tiden ikke er aktuelt. Mer enn det bør han ikke si, for han vet ikke hvilken retning det tar om eierne begynner å røre på seg. I slike situasjoner kan det raskt skje bevegelser på eiersiden.

Det er god grunn til å rydde opp i Polarcus. Det hører ingen steds hjemme at et styre får 3,7 millioner og konsernledelsen får 44 millioner kroner for å lede et selskap som går så elendig. Det viktigste er likevel at strategien legges om.

Eierne har sovet lenge i timen. ­Henriksen har våknet – med driv og kamplyst. I slike situasjoner pleier eiere som vet hvor de vil å vinne fram. «Kontoret vårt er ikke hellig», sier Tom Henrik Sundby til Finansavisen. Det er svar som tyder på at alvoret er i ferd med å sige inn over Dubaifolket.